Návštěvníci IAA (Internationale Automobil Ausstellung, září 2011) se mohli informovat o mnoha novinkách na téma eMobility. K nim patří i koncepce ekologické výroby elektrické energie pro elektromobily. U vstupu do expozice „smart urban stage“ uchvátila všechny návštěvníky Solargate (sluneční brána) firmy ­Konarka Technologies, která má vedoucí postavení na trhu v oblasti organických fotovoltaických zařízení. Skupina Lapp zajistila prostřednictvím svého inovativního připojovacího a konektorového systému EPIC® SOLAR spolehlivý přenos energie.

Okolo 90 modulů s patentovanou technologií PowerPlastic firmy Konarka, transparentní solární fólií, učinilo „Solargate“ nejenom architektonickým potěšením, ale i zdrojem energie, schopným zásobovat energií například jeden Elektro-Smart. Energetický zisk modulů Konarka je při stejném jmenovitém výkonu o 30 až 40 procent vyšší než u krystalických modulů, protože fólie PowerPlastic vykazuje pozitivní teplotní koeficient a je výrazně méně závislá na úhlu dopadu slunečního záření. Sluneční brána na veletrhu IAA měla například při ploše okolo 60 metrů čtverečních výkon 670 kWp.

Zajímavější než samotný výkon je však skutečnost, že fotovoltaická zařízení na organické bázi bude možné v budoucnu zcela integrovat do plášťů budov nebo objektů. Moduly Power­Plastic firmy Konarka jsou solárními moduly s fotoaktivními polymery, které je možné aplikovat na různé nosné materiály. Jako nosič je možné použít nejenom ocel, sklo a další stavební materiály, ale i fólie nebo textilie. Díky své tvarové a barevné flexibilitě budou mít organické moduly mnohostrannější použití, než je tomu u konvenčních solárních modulů – jako například SolarGate, která nejenom poskytovala stín návštěvníkům expozice Smart na IAA, ale vyráběla přitom i ekologicky čistou elektrickou energii.

„Považujeme se více za součást stavebního průmyslu, než za dodavatele trhu solárních zařízení“, vysvětluje Hermann Issa, manažer firmy Konarka pro strategii v Evropě. „Vedle nespočetných možností, které otevírají naše řešení pro architekturu budoucnosti, však existuje i několik výzev. Ve stavebním průmyslu platí mnohem vyšší požadavky na jednotlivé komponenty zabudovaného materiálu, než je tomu u čistě fotovoltaických zařízení. Bylo pro nás proto zvlášť důležité najít zde vhodného partnera jako je skupina Lapp, jejíž modulové připojovací boxy, konektory a kabely spolehlivě pracují po celou dobu životnosti našich systémů a která je navíc schopna pružně reagovat na požadavky spojené s našimi variabilními řešeními.“

Jedním z hlavních důvodů selhávání prodávaných modulů jsou vadné připojovací boxy. Ty pak musí být za dobu životnosti solárního zařízení měněny i několikrát. Ve stavebním průmyslu je však u těchto komponentů požadována životnost 20 až 30 let. Ale roli zde nehrají pouze nařízení specifická pro daný obor. Jakmile je fotovoltaický systém jednou zabudován do fasády nebo jiné části budovy, bylo by velice náročné měnit jeho jednotlivé komponenty.

Nový připojovací box EPIC® SOLAR­ MAP skupiny Lapp je optimálně přizpůsoben potřebám organických fotovoltaických modulů. Vychází z technologie konektoru EPIC® SOLAR 4 Thin a je stejně jako inovativní konektor svařený namísto krimpování, používaného u většiny systémů. Technologie svařování prodlužuje životnost a umožňuje trvale spolehlivé připojení organických solárních modulů.

Navíc je tento box – stejně jako konektor – díky použití svařování extrémně plochý – to je i klíčový požadavek u organických modulů, provedených ve formě flexibilní fólie. S tím jsou spojené nejenom zcela nové možnosti použití v oblasti mobilního využívání solární energie, ale i možnost použití u fotovoltaických zařízení integrovaných do budov.

O perspektivách, které otevřela technologie firmy Konarka, je přesvědčen i Guido Ege, vedoucí systémových výrobků u společnosti Lapp Kabel. „Díky organickým modulům firmy Konarka získává fotovoltaika zcela nové oblasti použití a věříme, že má tato technologie velký poten­ciál růstu“.

Lapp Kabel s.r.o.
Bartošova 315, 765 02 Otrokovice
tel.: 573 501 011, fax: 573 394 650
e-mail: info@lappgroup.cz, www.lappgroup.cz