Na podzim naše redakce podrobně zdokumentovala rekonstrukci terasy rodinného domu provedenou v systému FATRAFOL-S, fólií na bázi PVC-P.

Investor se rozhodl k rekonstrukci terasy, protože původní keramická dlažba již byla značně opotřebená. Bylo proto nutné provést opatření, které by vedlo k celkové revitalizaci terasy a prodloužení její životnosti při současném dosažení mnohem lepšího estetického dojmu. Pro rekonstrukci terasy byla zvolena technologie kompozitních pochozích desek značky Twinson upevněných do hliníkového podkladního roštu.

Dříve, než došlo k montáži tohoto terasového systému, však bylo nutné provést hydroizolaci terasy tak, aby později nedocházelo k zatékání do suterénních prostor umístěných pod terasou. Pro tento účel byla navržena hydroizolační fólie FATRAFOL 810 o tloušťce 1,5 mm. Jedná se o polyesterovou mřížkou vyztuženou fólii na bázi měkčeného PVC určenou pro mechanicky kotvené povlakové krytiny plochých i šikmých střech. Pro povlakové hydroizolace teras a balkonů s provozem je nutné instalovat na fólii samostatnou provozní vrstvu. Tento materiál se vyznačuje vynikající odolností proti povětrnostním vlivům i agresivním vlivům ovzduší, vysokou propustností pro vodní páry, strukturální pevností a odolností proti mechanickému namáhání a odolností proti prorůstání kořenů rostlin. Fólie je charakteristická vynikající svařitelností, nízkou plošnou hmotností a současně splňuje všechny požadavky platných technických norem na stavební výrobky.

Izolace terasy začala přípravou podkladu, odstraněním nečistot a kontrolou rovinnosti. Na takto připravený podklad byla nejdříve položena separační textilie k oddělení hydroizolačního povlaku od původních podkladních vrstev.

 

Hydroizolace terasy s pomocí hydroizolační fólie na bázi PVC FatrafolSeparační textilií byly opracovány všechny prostupy a detaily terasy. Zde se jednalo především o odvětrávací komínky sklepních prostor. Po položení textilie byly její jednotlivé pásy svařeny horkým vzduchem. Instalace obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu FATRANYL mechanicky kotvených do podkladní konstrukce rozpěracími nýty umožňuje systémové napojení hydroizolačního povlaku po obvodu ohraničujících konstrukcí a současně plně nahrazuje klasické klempířské prvky.

Na takto připravenou plochu byly volně rozvinuty pásy fólie Fatrafol 810. Formátování a tvarování fólie kolem prostupujících konstrukcí bylo provedeno po její rozměrové stabilizaci. Po mechanickém přikotvení byly jednotlivé pásy fólie horkovzdušně svařeny ve vzájemných přesazích v celé ploše terasy s následným navařením na obvodové úchytné prvky z poplastovaného plechu a opracovány detaily homogenní fólií Fatrafol 804 tloušťky 2,0 mm. V případě stabilizace povlakové krytiny z fólie Fatrafol 810 proti záporným tlakům větru zatížením provozní vrstvou je rovněž nezbytné její zajištění proti účinkům vnitřních sil, smrštění fólie, min. 2 ks kotevních prvků na 1 m2 v celé  ploše terasy. Finalizace hydroizolačního povlaku představuje instalaci prostorových tvarovek v koutech a nárožích a jeho dotěsnění PU tmelem FATRAPUR na všech prostupujících a svislých  ukončujících konstrukcích.

Po kontrole střešního povlaku, zejména jeho celistvosti, těsnosti svarů, opracování napojení na prostupující a vystupující konstrukce apod., byly všechny horkovzdušné svary ošetřeny pojistnou zálivkou (tekutou fólií) a celá plocha očištěna od zbytků materiálu a pevně ulpívajících nečistot. Před vlastní instalací systémové provozní vrstvy Twinson byl hydroizolační povlak protokolárně předán investorovi.

Hydroizolační fólie FATRAFOL splňují požadavky technických norem pro použití ve stavebnictví. Výrobce poskytuje záruku na materiál 10 let, reálná životnost fólie Fatrafol 810 tloušťky 1,5 mm ve výše popsané aplikaci výrazně převyšuje 25 let. Díky této izolaci je tedy terasa vodovzdorná na řadu let. Samotná fólie je chráněna proti UV záření i vrchní vrstvou z profilů Twinson a nehrozí jí tedy žádné poškození. A co říci závěrem? Uvedený příklad rekonstrukce terasy uspokojí všechny stavebníky, kteří vyhledávají krásná, funkční a přitom dlouhodobě bezúdržbová řešení.

Fatra, a.s.
tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111, 577 502 555
e-mail: info@fatra.cz
www.fatra.cz | www.fatrafol.cz
www.fatrasol.cz | www.fatrafloor.cz