Tato minimální teplota samozřejmě musí být dodržena nejen při zpracování, ale i při tuhnutí malty a neměla by klesnout ani po dobu dalších dvou týdnů od vyzdění. Faktorů, které je třeba při stavbě v zimě ohlídat, je však více, a vždy je to hlavně s ohledem na počasí: Například čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy, jako je déšť a sněžení, a období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky.

Sortiment zimních malt HELUZ jen potvrzuje kompletnost stavebního systému HELUZ. Patří do něj HELUZ SB malta pro tenkou spáru, HELUZ SB C malta pro celoplošnou tenkou spáru a HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a zakládací malta a nová HELUZ TREND PLUS. Malty se zimní úpravou jsou baleny ve stejných pytlích jako běžné malty, pouze na čelní straně najdete dva různé piktogramy - sněhovou vločku s popisem ZIMNÍ VARIANTA a teploměr znázorňujíc použití do -5 °C.

Sortiment zimních malt HELUZ jen potvrzuje kompletnost stavebního systému HELUZ


Obecně lze říci, že se snižující se teplotou dochází ke zpomalení tvrdnutí malty. Proto jsou do zimních malt přidávány přísady zrychlující proces tvrdnutí a tuhnutí malty, aby malty měly rychlejší nárůst pevností. Právě díky přidáním přísad lze malty použít i v zimním období. Zároveň je nutné pamatovat na to, že při velmi nízkých teplotách je potřeba předehřívat záměsovou vodu, která pomáhá udržet vyšší teplotu čerstvé směsi a zajišťuje rychlejší průběh tvrdnutí malty. Proto na druhou stranu není dobré maltu se zimní úpravou používat při teplotách nad +15°C, protože by rychle tuhnula a byla by těžko zpracovatelná.

Další možností pro zdění v zimním období je systémová zdicí pěna HELUZ, jejíž aplikační teplota je uváděna dokonce -10 °C. PUR pěna na rozdíl od klasických vápenocementových malt neobsahuje vodu, takže při jejím využití nedochází k přenášení vlhkosti z pěny do cihel. Určitým omezením PUR pěny je o trochu nižší pevnost zdiva, proto by její použití mělo být konzultováno s projektantem pokud dochází k záměně za jiný typ malty.

Další možností pro zdění v zimním období je systémová zdicí pěna HELUZ


V zimě je třeba hlavně hlídat teploty

Hlídání teplot a počasí provází stavbu v zimě nejen při samotném zdění, ale už od okamžiku přivezení materiálu na stavbu. Chránit se musí proti nepříznivému počasí (déšť, sníh...) a rozbalené palety cihel a pytle s maltou musejí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C, tzn. v krytých skladech. Zdicí pěna HELUZ se musí skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být vyšší než +10°C (ale zároveň méně než +30°C). Samozřejmostí je, že při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu a ani nesmějí být zaprášené či jinak znečištěné, veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění v zimě se cihly nenamáčejí.

„Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy nepromokavou fólií a teplota vzduchu, nejen při zpracování a tuhnutí malty, ale i během následujících 14 dní po vyzdění nesmí klesnout pod -5°C. Pokud pod ochrannou folii naskládáte kolem celé zdi polystyrén v min. tl. 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na -10°C“ radí Ing. Zuzana Hejlová, hlavní statička společnosti HELUZ, jak si počínat při stavbě v zimě. Současně však doporučuje, aby při očekávaných teplotách nižších než -5°C byly práce přerušeny a počkalo se na příznivější předpověď.  „Pokud se zimní malty zpracovávají při teplotách nad 0°C, není nutné záměsovou vodu předehřívat, při zdění pod bodem mrazu (tzn. od 0°C do -5°C) musí být pro přípravu zimních malt ohřátá i záměsová voda na cca 30°C. Zároveň platí u zimních malt omezení i opačně, lze je zpracovávat do teploty +15°C - na tzv. zimní malty není možné zdít v létě,“ upozorňuje Zuzana Hejlová. Zároveň připomíná, že období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva nebo před omítáním (čili o tuto dobu se musí prodloužit technologická přestávka). Zdánlivě se může jednat o složitější proces při zdění. Ale měření teplot na stavbě a sledování předpovědi počasí patří k samozřejmostem během stavby. Díky broušeným cihlám a tenkovrstvým maltám lze zdivo vyzdít velmi rychle a tím si v dnešní době napjatých termínů výrazně ulehčit život.

I s HELUZ SIDI lze zdít v zimním období

S předem připravenou tekutou maltou HELUZ SIDI lze v zimním období také pracovat. Ale je třeba respektovat podstatu samotné malty, která je založena na vodní disperzi. Malta nesmí při skladování přemrznout a je nutné ji skladovat na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 až + 35 °C. Ani během zdění nemohou být teploty pod bodem mrazu a zdicí prvky nesmějí být zmrzlé. Ale díky jednoduchosti zpracování a rychlému nárůstu pevností malty po jejím nanesení lze maltu použít i v obdobích, kdy nejsou očekávány mrazy. Těchto dnů je v zimních měsících v našich klimatických podmínkách poměrně dost. Samozřejmě lze maltu HELUZ SIDI použít pro stavbu stěn v uzavřené stavbě.I s HELUZ SIDI lze zdít v zimním období

Stavební práce mohou pokračovat v „uzavřené“ stavbě

Pokud je stavba na zimu již „uzavřená“, to znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8°C a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických činností lze provádět např. zdění příček, vnitřní omítky apod. „Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům,“ varuje Ing. Zuzana Hejlová ze společnosti HELUZ. Na druhou stranu právě práce v uzavřené stavbě přes zimu jsou v dnešním stavebnictví běžné a při dodržení standardních opatření problémy nevznikají.


Při zdění v zimním období je nutné dodržet tyto zásady:

- Materiál a následně i čerstvě vyzděné zdivo se musí chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy.
- Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu.
- Teplota vzduchu v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod -5°C.
- Období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky.
- Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům.

Díky maltám HELUZ se zimní úpravou lze výrazně prodloužit stavební sezónu a čas pro realizaci hrubé stavby domů, což ocení jak stavebníci, tak i realizační firmy.