Výrobky jsou výsledkem víceletého vývoje a vyhovují nejvyšším požadavkům a standardům v oblasti zdravotně a ekologicky šetrných lazur a krycích nátěrů.

Dřevo ve své základní struktuře dává osobitou pečeť přítomnosti přírody v našem domě. Dřevěné obklady na fasádě a ve vnitřních prostorách, ale také nábytek z přírodního dřeva nám dávají pocit tepla a domova.

Dřevo jako přírodní materiál ale také stárne a je napadáno různými škůdci, jak jej můžeme chránit?

Abychom dosáhli odpovídajícího vzhledu, natíráme povrchy masivního dřeva, dýhovaných i nedýhovaných překližek, dřevovláknitých i dřevotřískových desek lazurovacími nátěry, které jsou transparentní a zachovají viditelnou strukturu dřeva, nebo krycími barvami. Takto upravené povrchy se dají lépe čistit a udržovat. Praskliny, různá poškození povrchů budou méně viditelná, když je před natíráním, lakováním vyspravíme vhodným tmelem na dřevo (např. AKRILIN tmel na dřevo).

Krycí nátěry jsou k dostání v široké škále barevných odstínů, které nabízejí JUMIX míchací centra.

Zmínil jste JUMIX míchací centra, k čemu slouží a kde je mohou zákazníci využít?

V JUMIX míchacích centrech, kterých je v současné době již 120 po celé České republice, provozuje firma JUB vlastní tónovací systém pod názvem JUMIX. Ten umožňuje velmi široký výběr barevných odstínů v široké paletě výrobků. Všechny barevné odstíny lze ve velmi krátkém čase připravit v JUMIX míchacích centrech za použití počítačové technologie a příslušného strojního vybavení. Předností tónovacího systému JUMIX je hlavně jeho všestrannost, neboť umožňuje tónování různých barevných odstínů lazur, krycích emailů na dřevo i kov, ale i malířských barev, výrobků pro dekorativní úpravy, fasádních barev, barev na beton a všech druhů dekorativních omítek.

Chceme-li použít odolný lazurovací nátěr, abychom zajistili přírodní vzhled dřeva, jaký byste doporučil?

Dřevo, které je vystavené povětrnostním vlivům, je zapotřebí chránit před dřevokazným hmyzem a napadení mikroorganismy, abychom se vyhnuli hnilobě i modrání dřeva. Firma JUB nabízí velmi účinný prostředek na ochranu dřeva JUBIN LASUR PRIMER PLUS. Po aplikaci tohoto základního nátěru pak doporučujeme použití transparentního nátěru JUBIN LASUR, který je vhodný pro vnitřní i pro venkovní použití.

Co byste doporučil pro dekorativní úpravu dřeva?

Pro dekorativní úpravu dřevěných říms, obkladů, plotů, rámů oken a dveří můžeme použít krycí barvu na dřevo JUBIN DECOR, která je vhodná pro systémovou ochranu dřeva společně se základním nátěrem JUBIN DECOR PRIMER a dává natřenému povrchu zajímavý estetický vzhled.

Jak byste charakterizoval vlastnosti materiálů na dřevo JUBIN?

Všechny barvy a lazury na dřevo JUBIN jsou vyrobené na vodní bázi, což znamená, že jsou neškodné zdraví, životnímu prostředí i uživateli. Vyznačují se rychlým schnutím, na dotyk jsou suché již po 2 hodinách, pro další nátěry jsou připravené po 4 – 6 hodinách. Barvy mají výborné krycí schopnosti, bez nepříjemného zápachu. Práce s barvami a lazurami na vodním základě je jednoduchá a i po skončení prací je jednoduché čištění nářadí, neboť ho pouze omyjeme vodou bez použití ředidel.

Výrobky JUBIN od firmy JUB mají také certifikát, který prokazuje vhodnost těchto nátěrů při použití pro dětské hračky. Mohou se používat v inte­riérech i na venkovních površích, mají ochranu před UV zářením a velmi nízký obsah těkavých látek (VOC).

Jak bychom měli správně postupovat při nátěrech dřeva?

Při nátěrech dřevěných povrchů bychom měli být pozorní při dodržování správných postupů, povrchy nejprve dobře připravíme, poté nanášíme v jednom nebo dvou nátěrech štětcem nebo stříkáním základní nátěr. Dokonale proschlý základní nátěr jemně přebrousíme, a odstraníme tak odstávající vlákna, potom ve dvou vrstvách nanášíme štětcem nebo stříkáním lazurovací nebo krycí nátěr.

Více informací se dozvíte na stránkách www.jub.czwww.mpl.cz.