Samozřejmě nás zajímaly i detaily tohoto významného počinu z hlediska společnosti a navštívili jsme proto jejího ředitele, pana Vojtěcha Stoklásku, který  nám ochotně poskytl tento rozhovor.

Pane řediteli, mohl byste, prosím, sdělit našim čtenářům více podrobností o Vaší nové výrobní lince?

Na úvod bych rád řekl, že tato nová výrobní linka se buduje za plného provozu linky staré, takže během celé montáže nedošlo k žádným výpadkům v naší produkci. V současné chvíli se již tunelová pec o délce 153 m temperuje a  připravuje se na spuštění v březnu. Kapacita této linky bude cca 1,5 miliónů m2 ročně. Z hlediska nynější produkce závodu Hranice to znamená navýšení o plných 100 %. Technická úroveň nové linky odpovídá stavu techniky roku 2009, je moderní a jsou na ní použita robotická zařízení, která usnadňují zejména manipulaci při balení výrobků a zvyšují i kvalitu balení.

Zároveň s otevřením této nové linky plánujete uvést na trh také novou tašku Samba 11. Co byste nám řekl o ní?

Uvedením nové střešní posuvné tašky Samba 11 reagujeme na neustále se rozvíjející trh se stavebními materiály. Zákazníci kladou stále vyšší požadavky na kvalitu i šíři sortimentu a pokud jim chceme vyjít vstříc, musíme se i my neustále vyvíjet. Velkoformátové posuvné tašky mají několik výhod, což potvrzují zákazníky oblíbené modely Hranice 11, Brněnka, Polka nebo nejžádanější z nich Stodo 12. Tento moderní, velkoplošný formát umožňuje rychlé a hospodárné krytí a také nižší náročnost na provedení práce pokrývačů, což přináší úsporu finančních prostředků. Samba 11 bude vyráběna na naší nové lince a rádi bychom navázali na úspěchy jejich předchůdců. Taška je to moderní, velice hezká se znatelnou vlnkou, bude posuvná v rozmezí 40 mm a do 1 m2 bude potřeba 11 ks. Příjemně se s ní pracuje, na střeše bude vypadat velmi hezky a bude vhodná i pro nižší sklony střech, a to již od sklonu 12 stupňů. Při výběru jména jsme se nechali inspirovat tancem a pořadem Star Dance, jehož jsme již několik let hrdým sponzorem. Samba vyjadřuje živelnost, energii, ale i atraktivitu. My věříme, že stejně přitažlivá bude i naše nová taška a zákazníci si ji velmi rychle oblíbí.

Jaká bude její cena a co záruky?

Cena nebude vyšší než je tomu u ostatních tašek. Z hlediska kvality má TONDACH dlouhodobě vysoké nároky na svou produkci. Veškeré tašky jsou proto v průběhu výroby mnohokrát kontrolovány a následně testovány na 150 zmrazovacích cyklů, což je nejnáročnější zkouška v EU. Ne všechny výrobky jsou ale takto zkoušeny. Jen pro informaci lze dodat, že třeba betonová krytina se testuje jen na 25 zmrazovacích cyklů. Jsme si natolik vědomi kvality svých výrobků, že na veškerou svou produkci poskytujeme nadstandardní záruku TONDACH All inclusive na 33 let. Nejinak tomu bude i v případě Samby 11.

Jak jste byl spokojen s hospodářskými výsledky loňského roku?

Spokojen nemůže být člověk nikdy. Pravda je taková, že pokles způsobený celosvětovou finanční krizí se samozřejmě projevil i u nás, zejména u exportu. Na českém trhu jsme zaznamenali oproti roku 2007 pokles o cca 5 %. Problémy ale nastaly již v roce 2007, kdy byla vyvolána vysoká poptávka po stavebních materiálech, což vedlo u některých výrobků k výraznému zvýšení cen. Tondach, jako výrobce těchto materiálů, se snažil držet ceny na velmi rozumné úrovni oproti cenám roku 2006. Ne všichni čeští výrobci se ale k tomuto problému postavili stejně, a tak se stalo, že stavebních materiálů za rozumné ceny bylo náhle na našem trhu málo. Stagnace stavební výroby v Německu v roce 2008 pak jen napomohla tomu, že i němečtí výrobci měli zájem se se svými výrobky uplatnit u nás. Od 1.1.2008 navíc vstoupila v platnost Schengenská dohoda, otevřely se hranice a ztrátové časy na nich již nebyly žádné. Zákazníkovi náhle začalo být jedno, jestli veze tašky do Prahy z Hranic nebo z Mnichova, vzdálenost i doba dodávky byly v podstatě stejné a záleželo již jen na ceně. Když si vzpomenete, k jak výrazné revalvaci koruny v loňském roce došlo, kdy se naše měna dostala až na hodnoty 24 Kč za Euro, měli zahraniční výrobci cestu na český trh zcela otevřenu a byli schopni dovážet levnější cihly než byly ty naše. Pokles v prodeji však zaznamenali v roce 2008 všichni výrobci v EU. I tak ale nelze hodnotit rok 2008 jako špatný.  

Co vše patří do Vašeho výrobního programu?

Taška Samba 11 zkompletuje počet námi vyráběných tašek již na číslo 15. V naší nabídce jsou krytiny tažené, ražené, speciální prejzová krytina na opravu památek a tažená bobrovka. Nabízíme tašky klasické s pevným laťováním i tašky posuvné, dále nabízíme tašky s povrchovou úpravou glazury a engoby v různých barvách tak, abychom uspokojili každého zákazníka. Rád bych zde ještě dodal, že TONDACH, to není jen pálená taška. TONDACH představuje především moderní střešní systém, který obsahuje vše potřebné k realizaci střešního pláště od podstřešní fólie směrem nahoru. Jsme i výrobci pálených cihel, které vyrábíme pod značkou Keratherm, což jsou cihly pro tradiční obvodový plášť 250–440 mm. Na trh dodáváme také fasádní cihly ve dvou rozměrech a cihly o vysokých pevnostech.

Kolik procent Vašeho obratu tvoří tašky, kolik cihly a kde všude je vyrábíte?

Pálené tašky představují asi 85 % naší produkce a zbylých 15 % připadá na cihly. Vedení i jeden z výrobních závodů společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. je v Hranicích, kde se vyrábí ražené tašky. Další výrobní závody se stejnou produkcí jsou pak ve Šlapanicích, v Jirčanech a ve Stodu. Tažené tašky se vyrábějí v Blížejově, cihly pak ve Šlapanicích a v Jirčanech.

Jaké je postavení pálených tašek vzhledem k ostatním střešním materiálům na českém trhu?

Pomalounku a polehounku se nám daří poměr pálených tašek vzhledem k ostatním střešním krytinám navyšovat. V současnosti jsme se dostali již na číslo 35 % a naším cílem je pro další léta zvýšit tento podíl na 50 %. Tento cíl není určitě nereálný, neboť v zemích bývalé západní Evropy je podíl pálených tašek na střechách 50 % až 60 %.

Jak žádané jsou na Vašich taškách povrchové úpravy a co vlastně způ­sobují?

V naší nabídce jsou pálené tašky jak v přírodní barvě, tak i s povrchovými úpravami. Běžně dodáváme čtyři barvy v povrchové úpravě engoba a dvě barvy v glazurách. Na zakázku jsme však schopni dodat krytinu v jakékoliv barvě. Říkáme totiž, že na každou střechu se hodí jiná taška s jinou povrchovou úpravou a v jiné barvě. Každý dům by měl prostě dostat to, co mu bude nejvíce slušet. Globálně lze říct, že asi 70 %-75 % tašek z naší produkce je povrchově upravovaných. Je potřeba si ale uvědomit, že povrchová úprava nemá na pevnost, mrazuvzdornost a celkovou kvalitu tašky žádný vliv, a že jde skutečně jen o estetickou záležitost. Jediným rozdílem je to, že povrchové napětí těchto tašek je vyšší, což znamená, že se na nich podstatně méně usazují nečistoty.

Co byste našim čtenářům doporučil, pokud se rozhodnou pořídit si novou střechu?

Já vždy doporučuji na střeše nešetřit a udělat ji pořádně, neboť v opačném případě se to hodně prodraží. Střecha je nejnamáhanější částí stavby a není finančně tak náročná, jak si mnozí myslí. Jen pro obecnou představu – správně udělaná střecha na domě, který stojí kolem 4 mil. korun, vychází přibližně na 350 tisíc korun. To je pouze asi 8 % z celkové ceny nemovitosti a přitom se dá očekávat, že tato střecha vydrží až 100 let. Když si představíte, že např. koupelna stojí 250 tisíc korun a za 10 let ji z různých důvodů vyměníte, pak není nad čím přemýšlet.

Souhlasím. Mohl byste nám ještě vyjmenovat nějaké Vaše referenční stavby z poslední doby?

Na výstavě Střechy Praha jsme právě vyhodnotili soutěž o nejlepší střechu z materiálů TONDACH pro rok 2008. Do této soutěže bylo přihlášeno 180 střech, takže bylo z čeho vybírat. V kategorii „Soukromé obytné budovy“, do které lze přihlásit budovy v soukromém vlastnictví sloužící k obytným nebo hospodářským účelům, byla rekordní účast 136 střech. Odborná porota vyhodnotila vítězem rekonstrukci vily v Dobřichovicích se střešní taškou typu malý prejz, kterou realizovala firma KROLAN s.r.o. V kategorii „Veřejných budov“, do které bylo možné přihlásit všechny stavby veřejně užívané, jako školy, nemocnice, obecní úřady, hospodářské budovy atd., získala největší počet bodů nová střecha a krov na přestavbě fary v obci Druztová na Plzeňsku. Použitou střešní taškou byla bobrovka a realizaci provedla firma PROFISOL s.r.o. U „Historických budov“, což je kategorie chráněných i nechráněných památkových objektů, např. zámků, kostelů, správních budov atd., zvítězila rekonstrukce střechy budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze Modřanech, která byla opět pokryta taškou typu malý prejz a byla realizována firmou STŘECHY VRŇATA&ŽÁČIK s.r.o. Poprvé v historii je tato soutěž mezinárodní, byla vyhlášena celým koncernem TONDACH a do mezinárodního kola postoupily vždy čtyři nejlepší střechy v každé kategorii.

A jak se díváte do budoucna? Jak vidíte vyhlídky Vaší společnosti?

Kdybych byl pesimistou, tak bych tady s Vámi neseděl. Dnes je to sice v módě a když si člověk otevře noviny nebo pustí televizi, tak se tato nedobrá nálada šíří celým éterem jako nákaza. Není ale nic nového, že se pravidelně střídají léta tučná s léty hubenějšími. Tak to chodilo vždy a vždy chodit bude. Našimi odběrateli jsou ale především majitelé rodinných domů a vilek. Na velké developerské projekty, kde mohou nastat určité potíže, my své výrobky prakticky nedodáváme. Z dlouhodobé historie víme, že přibližně 50 % naší produkce jde na obnovu střech starých a 50 % na střechy nových domů. Rozhodně si nemyslíme, že by se střech mělo opravovat méně. U střech nových může nastat určitý útlum, ale dle mého názoru by nemělo dojít k žádné krizové situaci, kterou bychom nebyli schopni zvládnout. Bude to chtít jen víc práce, více úsilí a ještě lepší služby než doposud. Konkurence nespí, ale my jsme připraveni.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač