Tato splitová tepelná čerpadla se skládají z venkovní jednotky, vnitřní jednotky a hydraulického propojení obou jednotek. Venkovní jednotka, v které se získává tepelná energie z okolního vzduchu, předává dál toto teplo do okruhu s nemrznoucí směsí a dále do výparníku, který je umístěn ve vnitřní jednotce. Zde se dále předává tepelná energie z chladícího okruhu do topného systému. Celý systém je schématicky znázorněn na obr. 1.
Na náš trh budou dodávána dvě varianty tepelných čerpadel, a to s integrovaným zásobníkem TV, popř. bez zásobníku.

Tepelná čerpadla geoTHERM VWL S jsou vhodná zejména pro tyto následující aplikace:
•    nízkoteplotní podlahové systémy s teplotním spádem s max. výstupní teplotou 30 až 35 oC
•    rekonstrukce a modernizace objektů díky speciální konstrukci vnitřní jednotky, která je dodávána ve dvou rozložených částech usnadňující transport na místo instalace
•    možnost použití i v čistě obytných čtvrtích díky velmi nízké hlučnosti

Základní charakteristiky tepelného čerpadla:
•    použito vysoce účinné oběhové čerpadlo pro topný okruh a okruh s nemrznoucí směsí
•    scroll kompresor
•    vestavěný ekvitermní regulátor s grafickým zobrazováním bilance získané tepelné energie
•    vestavěné přídavné elektrické vytápění o výkonu 6 kW
•    plus varianta: - vestavěný nerezový zásobník o objemu 175 l
•    jednoduchá instalace obou jednotek
•    nehrozí nebezpečí zamrznutí z důvodu poruchy či extrémních mrazů
•    extrémně nízká spotřeba elektrické energie během standby režimu
•    velmi účinná rozmrazovací funkce
•    plynulý start ventilátoru
•    optimalizovaný design lopatek ventilátoru zajišťující velmi nízkou hlučnost i v nočních hodinách

Na obr. 2, 2a a 3 jsou vyobrazeny obě jednotky – vnitřní a vnější. Detailní hydraulické zapojení obou jednotek a vnitřní konstrukce jsou znázorněny na obr. 4. Jedním z nejdůležitějších prvků venkovní jednotky je axiální ventilátor (230 V) se speciálně upravenými lopatkami vyrobenými z hliníkové slitiny. Povrch lopatek je pokryt speciálním plastem vyztuženým skelnými vlákny. To vše zajišťuje vysokou korozivzdornost, odolnost vůči teplotním změnám a zejména sníženou hlučnost. Nízká hodnota hlučnosti je rovněž zajištěna následujícími funkcemi:
•    „měkký start“ ventilátoru – 1 minutu a 40 vteřin trvá, než dosáhnou otáčky ventilátoru 100 %
•    díky integrované funkci lze nastavit snížení počtu otáček v rozsahu 0 – 40 % vůči maximální hodnotě a to navíc podle časového programu ve třech časových oknech. Tím dojde ke snížení tepelného výkonu, ale účinnost tepelného čerpadla zůstává stejná.
•    v letních měsících je pro ohřev TV rovněž intenzita hluku velmi nízká díky malé rychlosti ventilátoru.

Vnitřní jednotka se skládá ze standardních prvků chladícího okruhu se scroll kompresorem. Pro snadné připojení externího zásobníku je v tepelném čerpadle zabudován již z výroby trojcestný přepínací ventil. Ovládání tohoto ventilu je již zakomponováno v řídící jednotce čerpadla. Přehledný ovládací panel s velkým grafickým displej podává všechny základní informace uživateli o provozu tepelného čerpadla. Samozřejmostí je také možnost připojit k tepelnému čerpadlu komunikační jednotku vrnetDIALOG. Tím se uživateli, ale také servisní firmě naskýtá možnost dálkového ovládání celého topného systému přes internet.

Tepelná čerpadla Vaillant geoTHERM nabízí uživatelům komfortní vytápění a přípravu teplé vody s minimálními provozními náklady. Moderní konstrukce, použití kvalitních komponentů a rovněž design jak venkovní jednotky, tak vnitřní jednotky řadí tato tepelná čerpadla na špičku v třídě splitových čerpadel.

Ing. Libor Hrabačka

Vaillant Group Czech s.r.o.
CZ - 252 19 Chrášťany 188
tel.: 281 028 011, fax: 257 950 917
e-mail: vaillant@vaillant.cz, www.vaillant.cz