To je jistě důvod k malému bilancování. Navštívili jsme proto ředitele české společnosti, pana Michala Kučeru, a požádali jej o tento rozhovor.

Pane řediteli, začněme, prosím, mateřskou firmou. Jaká je její historie?

Firma B.E.G. Brück Elektronic GmbH vznikla v roce 1975 a její zakladatel a současný ředitel a majitel, pan Brück, ji založil na zelené louce. Před těmito 45 lety začal s výrobou nouzového osvětlení a postupně, během poměrně krátké doby, přešel k našemu hlavnímu současnému programu, čili k pohybovým a přítomnostním čidlům a k řízení osvětlení. V této oblasti patříme mezi světovou špičku a svým zákazníkům nabízíme nejen velice sofistikované a konkurenceschopné produkty, ale také individuální řešení a osobní servis.

Jaká je působnost společnosti?

Prakticky celosvětová. Svou první pobočku otevřela ve Francii a zajímavostí této pobočky je, že tvoří významnou část obratu celé firmy. Francie představuje obrovský trh a na tomto trhu je B.E.G. dominantní. Další pobočky pak následovaly ve Velké Británii a v Belgii a před 10 lety vznikly také pobočky v Polsku, Nizozemí a u nás. Dnes již je těchto poboček více než 30. V některých vzdálenějších zemích, jako jsou např. Austrálie nebo JAR, nebyly založeny dceřiné firmy, ale prodáváme zde své výrobky spoluprací s tzv. distributory. Jediné teritorium, kde ještě nepůsobíme, je Jižní Amerika a o tomto trhu se nyní intenzivně diskutuje.


Pojďme nyní na českou pobočku. Jak se vyvíjela její historie?

Jak už jsem řekl dříve, v České republice jsme začali působit před 10 lety, kdy zde byla založena dceřiná společnost pod názvem B.E.G. Brück Electronic CZ s. r. o. Tato společnost má na starosti nejen Českou republiku, ale také Slovensko. Začali jsme také úplně od nuly a rozjížděl jsem ji já sám s jedním anglickým katalogem výrobků :-). To již ale samozřejmě neplatí a během těchto 10 let se nám podařilo dostat se na čelní místa v oblasti dodavatelů pohybových a přítomnostních čidel.

Jak jste spokojen s růstem obratů společnosti?

Tím, že jsme začínali z čisté nuly, tak obraty začaly stoupat velice rychle. Zatím se nám stále daří je každoročně navyšovat, a to v řádu desítek procent. To je velice pozitivní a dává nám to signál, že o naše výrobky je čím dál tím větší zájem. Pomáhá nám v tom samozřejmě i slovenský trh. Česko-slovenský trh je velice provázaný a spousta zakázek se přelívá přes hranici.

Čím si vysvětlujete tento nadstandardní růst?

Především spolehlivostí našich výrobků. To je zásadní věc. Projekty osvětlovacích soustav se pohybují v řádech statisíců nebo miliónů korun a naše prvky v těchto projektech tvoří, z hlediska obratu, menší část. Pokud by ale tato pohybová a přítomnostní čidla nefungovala správně nebo by byla poruchová, tak by zhatila celý projekt. A to se snažíme již od začátku naší činnosti vysvětlovat všem svým partnerům. Vyplatí se vsadit na jistotu a vybrat si naše výrobky, protože případná minimální úspora nestojí za možné problémy. Zdá se, že český a slovenský trh si je již velice dobře vědom naší spolehlivosti a dokáže ji ocenit.

Jaké výrobky tedy nabízíte?

Skladba našich výrobků je řazena do 6 produktových řad – LUXOMAT®, LUXOMA­TIC®, ­LUXOMAT®net, SAFETYLUX®,
CHRONOLUX a B.E.G. SMARTHOME®. Stěžejním a nos­ným produktem jsou pro nás pohybová a přítomnostní čidla. Troufnu si říct, že na českém trhu máme jeden z nejkomplexnějších sortimentů a vždy našim obchodním partnerům říkám, že pokud chtějí použít pohybová čidla, stačí jim informace, že se můžou obrátit na firmu B.E.G. Víc už o tom nemusí přemýšlet, protože o vše ostatní se postaráme my. Stačí nám zavolat a my jim připravíme technické řešení. Jejich partnerský velkoobchod pak zpracuje cenovou nabídku a vše je obratem vyřešeno. Další, velice rostoucí oblastí, je pak řízení osvětlení. Zde nabízíme jak čidla DALI, tak i celé systémy řešení pod názvem DALISYS. A poslední oblastí našeho zájmu je pak systém automatizace budov, který řešíme prostřednictvím protokolu KNX.

Mohl byste, prosím, pro naše čtenáře rozklíčovat jednotlivé produktové řady?

LUXOMAT® je naší stěžejní řadou a znamená inteligentní regulaci světla na základě detekce pohybu a měření světla. LUXOMAT®net je produktová řada znamenající síťově propojené systémy pro automatizaci budov na protokolech DALI, KNX a DALISYS. Pak následují další řady, které jsou obratově doplňkové, jako LUXOMATIC®, což jsou svítidla s integrovaným čidlem, která slouží k doplnění projektů SAFETYLUX®, čili nouzového osvětlení DALI. CHRONOLUX® jsou časové spínací hodiny, které přináší větší komfort díky časově závislému automatickému spínání světla. Pro automatizaci budov nově nabízíme systém DALISYS. Automatizace budov je obor, který je také hodně rychle rostoucí a žádaný. Znamená řízení základních prvků budovy, čili řízení vytápění, osvětlení i klimatizace a dalších. Není závislé na tom, zda člověk přijde nebo odejde z práce nebo zapne či vypne nějaký spínač. Je to systém, který je samočinně řízen v závislosti na čase a dalších parametrech jako jsou počasí, venkovní teploty, vnitřní teploty apod. V tomto systému je možné také například nastavovat i různé světelné scény. Klasickým příkladem je konferenční místnost, kdy je možné nastavit scénu tak, aby svítidla svítila naplno v době diskuze. V případě spuštění projektoru je možné ztlumit osvětlení tak, aby na projektor bylo dobře vidět. Nebo může být nasvícen pouze přednášející u pultíku. Těch možností je opravdu mnoho. Součástí tohoto systému může být také spouštění venkovních či vnitřních rolet apod. A to vše je ještě možné řídit na základě pohybu a přítomnosti člověka v místnosti. Když jsme zde před 10 lety začínali, tak pohybová čidla byla známá spíš jen pro spínání svítidel v sociálních prostorách nebo na chodbách. Žádný větší význam se jim tehdy nepřikládal. Společnost B.E.G. byla jedním z prvních, která na český a slovenský trh přinesla myšlenku, že se pomocí přítomnostních čidel dají řídit celé osvětlovací soustavy a s touto myšlenkou jsme byli také jedni z pionýrů trhu.

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci?

Z 80 % dodáváme elektrotechnickým velkoobchodům a dá se říct, že tento trh již máme velice dobře pokrytý. Náš standardní zákazník je totiž elektromontážní firma, která naše čidla najde prakticky v každém elektrotechnickém velkoobchodě přímo na skladě, na regálu. Jelikož jsme výrobci, spolupracujeme také s výrobci svítidel a dodáváme jim naše čidla do jejich svítidel. Dále pak spolupracujeme také s projektanty a architekty, aby se naše výrobky dostaly již přímo do jejich projektů. To jsou naše hlavní distribuční kanály. Samotný nákup a prodej však probíhá pouze přes velkoobchody s elektroinstalačním materiálem.

Jaké jsou vaše dodací termíny?

Tím, že jsme zástupci přímo výrobce, tak jsou naše dodací termíny velice krátké. Své výrobky dodáváme přímo z centrálního skladu v Německu, který má zásoby na 4-5 měsíců dopředu. Většinu zboží jsme proto schopní dodat do velkoobchodů do 4-5 dnů na všechna místa v České i Slovenské republice. Na některé speciální požadavky je třeba samozřejmě počkat trochu déle, ale u běžného sortimentu tyto dodací lhůty platí. Obecně ale většinu běžných produktů naleznou zákazníci na pultech velkoobchodů ihned.

Do kterých zajímavých staveb jste dodávali své výrobky?

Především je třeba říct, že výrobky dodáváme do různých typů staveb. Ať již se jedná o průmysl, logistická centra, běžné kancelářské budovy, školy, atd. Možná bych vypíchl dodávky do jedné z největších logistických hal u nás, pro firmu AMAZON, kde jsme dodávali tisíce čidel na řízení spínání osvětlení na základě pohybu člověka v regálových uličkách. U tohoto typu skladových prostor dochází využitím těchto čidel k výrazné úspoře energie. Tyto úspory jsou v desítkách procent a návratnost investice  je v řádu jednotek let. Z dodávek na Slovensko bych se zmínil alespoň o velké investici v nové továrně LANDROVER, kde se opět jednalo o systémy řízení osvětlení s důrazem na energetické úspory. Tato továrna byla jednou z největších investic na Slovensku z poslední doby. U kancelářských budov řešíme většinou řízení osvětlení, stmívání nebo nastavení úrovně osvětlení na základě jeho požadované hladiny. V poslední době také naše čidla hodně dodáváme do škol, kde je zájem o dobré osvětlení, nejen o hučící zářivky. Školy chtějí mít osvětlení řízené na základě pohybu lidí nebo na základě příspěvku denního světla. Takže např. pro lavice, které jsou u okna, kde je více světla, jsou světla utlumena a světla u vchodu do místnosti svítí více. Možné je přisvítit prostor u tabule atd. Zájem o tyto instalace se stále zvyšuje. Na zpracování těchto projektů se aktivně podílíme jak při tvorbě nabídky, tak i při její samotné realizaci. U nás to tedy nekončí objednávkou, ale pokračujeme s objednatelem až k samotné realizaci. Tato strategie se nám velice osvědčila v samotných začátcích firmy, kdy se pohybové čidlo B.E.G. stalo synonymem kvality na českém trhu a zákazníci zjistili, že tento výrobek je nikdy nezklame.

Jaké novinky připravujete pro své zákazníky?

Naší hlavní novinkou je čidlo, které dokáže měnit teplotu barvy světla na základě denní doby. Když přijde pracovník ráno do kanceláře, tak má nastavenu jinou teplotu světla než v poledne a než v podvečer. Průběh teploty světla je možné nastavovat v aplikaci přes telefon, v reálném čase nebo si tuto křivku přednastavit již v původním nastavení. Je prokázáno, že tento způsob nastavení teploty světla v závislosti na denní době je pro uživatele mnohem příznivější než práce v neřízeném prostoru. K novinkám patří také rozvoj systému DALISYS, který byl uveden na český trh teprve v loňském roce a je to systém, který je schopen řídit celou budovu.

Jak vidíte výhled letošního roku?

Vzhledem k tomu, že se nám doposud úspěšně dařilo zvyšovat obraty a rozvíjet firmu, tak věřím, že ani letos tomu nebude jinak. Teď se samozřejmě nacházíme v situaci, kdy kolem nás probíhají ne zrovna pozitivní zprávy o růstu koronaviru ve světě, což může svým způsobem poznamenat celosvětový trh. Samozřejmě jsme již provedli určitá opatření a doufáme, že se tak nestane.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač