Když český parlament začal projednávat návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který měl zpřísnit emisní limity kotlů na tuhá paliva, rozhodla se značka Dakon soustředit na modernizaci univerzálního kotle DOR. Tímto nejúspěšnějším českým kotlem topí dnes odhadem sto tisíc domácností v celé České republice a Dakon považuje za svou čest i povinnost zajistit svým zákazníkům vhodnou náhradu,
až tyto kotle doslouží fyzicky či morálně.

Právě morální zastarání bylo kvůli novému zákonu na pořadu dne. Původní kotle DOR by totiž nevyhověly podmínce, že od 1. ledna 2014 je možné dodávat na český trh pouze kotle s emisní třídou 3 nebo vyšší. To by znamenalo, že by z trhu zmizel nejprodávanější univerzální ocelový kotel, který si každý rok nainstaluje 8 000 českých rodin. Inovovaná verze kotle DOR F byla na trh uvedena na podzim 2011, rok před schválením zákona o ochraně ovzduší a Dakon byl první značkou, která dokázala nabídnout univerzální kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním certifikovaný ve třídě 3.

Zde je potřeba zdůraznit právě slova ruční přikládání paliva. Původní továrna Dakon v Krnově (spolu s druhou továrnou v Albrechticích) je nyní závodem, který se v rámci koncernu Bosch Termotechnika soustřeďuje na výrobu kotlů na tuhá paliva. Přesto, nebo možná právě proto, šířka sortimentu není nijak závratná. Vyrábíme jeden typ univerzálního ocelového kotle, jeden litinový a jeden typ zplyňovacího kotle. Díky své přítomnosti v každé evropské zemi je ale Bosch Termotechnika schopna velkou část produkce krnovského výrobního závodu vyvážet do dalších zemí. Výsledkem velkých výrobních objemů a racionalizace výroby je, že poměr kvality a ceny kotlů Dakon je na nadprůměrné úrovni.

Rozhodnutí vyrábět kotle s automatickým podáváním paliva předcházela proto podrobná studie trhu v ČR, na Slovensku a v Polsku. V České republice byl silným impulzem pro zavedení výroby takového kotle Společný program na výměnu kotlů, který se nejdříve jako experiment rozběhl v Moravskoslezském kraji. Byli to právě obchodní zástupci značky Dakon, kteří poukazovali na to, že výrobní závod, který sídlí v tomto kraji, by rozhodně měl reagovat na výzvu, jejímž cílem je zlepšení životního prostředí. Moravskoslezský kraj je oblastí, která je nejvíce postižena špatnou kvalitou ovzduší.

Jako základ nového kotle bylo zvoleno těleso litinového kotle FB2. Kotel FB2 vznikl jako nástupce oblíbeného kotle FB, který byl ale vyráběn z nakupovaných litinových dílů. Při přípravě inovovaného kotle bylo rozhodnuto, že nové těleso bude odléváno ve vlastní slévárně firmy Bosch Termotechnika. Naneštěstí byl nový typ vyvinut ještě před schválením zákona o ochraně ovzduší, a tak jsme ho v České republice mohli prodávat jen do konce roku 2013, tedy necelé dva roky. Bylo tedy logické, že pro nový automat bylo zvoleno právě toto nové litinové kotlové těleso. Vývoj celého kotle probíhal ve vývojovém středisku v Krnově.

Součástí vývoje bylo od začátku pečlivé testování v krnovské laboratoři i v terénu u vybraných uživatelů. Řadu zajímavých podnětů firma získala též na výstavě Infotherma v lednu 2013, kde byl prototyp vystaven a setkal se s mimořádným zájmem návštěvníků. V tomto směru se Dakon může spolehnout na neobyčejně širokou základnu uživatelů, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vytápěním.

Cílem vývoje bylo vytvořit solidní kotel s dlouhou životností, s parametry odpovídajícími zvýšeným nárokům na kvalitu spalování v České republice, s jednoduchou a nenáročnou obsluhou a samozřejmě s rozumnou cenou. Přitom ale zůstal maximální důraz na bezpečnost celého zařízení, což je pro firmu Bosch typické. Byly zvoleny dva výkony pokrývající potřebu valné většiny uživatelů, kteří vytápějí rodinné domy. Pro snazší prostorovou montáž jsou oba výkony dodávány v pravé i levé variantě, podle toho, na které straně je umístěn zásobník paliva. Velikost zásobníku byla navržena tak, aby umožnila 30 hodin vytápění při jmenovitém výkonu kotle, v praxi tak bude třeba doplnit palivo jednou za 3 až 5 dnů.

Důležitou podmínkou pro konstruktéry bylo, aby kotel umožnil spalování u nás nejvíce rozšířeného paliva, hnědého uhlí. To bylo splněno a v kotli lze topit též černým uhlím, případně dřevními peletkami. Pro každý druh paliva jsou v regulaci přednastaveny parametry, takže uvedení do provozu a samotné provozování kotle se tím zjednodušilo.

K regulaci kotle bylo zvoleno řešení, kdy se měří nejen teplota vody v kotli, ale také teplota spalin odcházejících z kotle do komína. Tento princip, který zdaleka nepoužívají všichni výrobci, zpřesňuje činnost regulace, a zlepšuje tak kvalitu spalování a pozitivně ovlivňuje dlouhodobou spotřebu paliva.

Aby kotel dobře sloužil, je nutné ho správně nainstalovat a hlavně uvést do provozu. Na rozdíl od kotle s ručním přikládáním, jakým je třeba DOR F, sestává automat navíc z regulátoru, ventilátoru a motorem poháněného podavače, jejichž správnou součinnost je třeba na místě prověřit a nastavit, protože jedině tak bude kotel skutečně dosahovat deklarovaných parametrů. To s sebou nese vyšší nároky na znalosti montážníků a servisních techniků. Díky své dlouholeté tradici spolupracuje Dakon s početnou skupinou firem, které pravidelně školí. V pražském sídle společnosti Bosch Termotech­nika vzniklo nové školicí středisko a trénink se vždy skládá z teoretické i praktické části.

Během roku 2013 prezentoval Dakon nový automatický kotel na řadě oblastních výstav po celé republice a všude se setkal s velkým zájmem ze strany návštěvníků. Značka Dakon se těší stále značné důvěře domácích zákazníků. Navíc jsme kotel uvedli na trh v době, kdy ve třech krajích byly vyhlášeny programy na výměnu kotlů. Kotel FB2 Automat je samozřejmě zařazen do seznamu Státního fondu životního prostředí a splňuje podmínky pro udělení dotace na jeho koupi.

Přesto nás prodeje kotle příjemně překvapily, od uvedení na trh v srpnu 2013 do konce roku jsme prodali téměř 500 kusů automatických kotlů. V následujícím roce předpokládáme rozšíření dotačních programů i do dalších krajů a nadále se zvyšující poptávku po tomto typu kotle.

Z podkladů firmy Dakon
redakce

Bosch Termotechnika s. r. o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy
e-mail: dakon@dakon.cz, www.dakon.cz