V důsledku tohoto zákona se již v České republice nesmějí uvádět na trh kotle s nižší než 3. třídou a od roku 2018 to budou již pouze kotle 4., případně vyšší třídy.

Automatický kotel DOR N Automat
Dakon proto letos uvedl na trh hned dva nové kotle splňující limity třídy 4. Prvním z nich je ocelový automatický kotel pod označením DOR N Automat. Jde o první produkt, který použil zcela nové kotlové těleso. Toto těleso bude postupně použito v celé řadě nových ocelových kotlů, což nám opět zajistí vysokou sériovost výroby a zákazníkovi přinese prvotřídní kvalitu, příznivou cenovou relaci a bezpečnost. Kotel je dodáván ve 3 jmenovitých výkonech – 15, 20 a 25 kW, které pokryjí potřeby valné většiny obvyklých rodinných domů. Významným krokem je rozšíření nabídky směrem k nižším výkonům. To uvítají především ti, kteří mají nová těsnější okna anebo zateplený dům a tepelná ztráta jejich domu je tak výrazně nižší, než bývalo dříve obvyklé. Kvalitní regulace a řízení nového kotle dokáže spalovat doporučené palivo s vysokou účinností i při snížení výkonu až na 30 % jmenovitého maxima, takže provozní výkon nových automatů se může pohybovat od 4,5 kW až do 27 kW.

Pro nový kotel byla vyvinuta i nová řídicí jednotka s PID regulátorem, který vychází ze zkušeností získaných při produkci litinového FB2 Automatu.

Řízení spalování, t.j. přísun paliva a spalovacího vzduchu, probíhá ze zabudované řídicí jednotky dle PID algoritmu na základě měření teploty topné vody v kotli a teploty spalin. Díky tomu je teplota kotle stabilní a spalování tuhého paliva je sofistikovaně řízené přes řídicí jednotku elektrickým motorem šnekového podavače paliva a ventilátorem vzduchu s plynule řízenými otáčkami v závislosti na nastavených parametrech. Výsledkem je výrazně nižší spotřeba paliva a nižší emisní hodnoty. Pro vyšší životnost výměníku musí být na výstupu topné vody z kotle nainstalováno zařízení pro zvýšení teploty vratné vody na min. 55 °C jako ochrana proti nízkoteplotnímu provozu – obvykle se doplní a instaluje třícestný ventil, který na základě termostatické vazby zajistí, aby se teplota vracející se topné vody ze systému do výměníku kotle – „zpátečky” pohybovala nad rosným bodem.

Kotel je určen pro spalování hnědého uhlí ve velikosti ořech 2 nebo černého uhlí ve tvaru oříšek nebo dřevěných peletek. Palivo se nakládá do zásobníku o objemu 240 l. V základním provedení je zásobník dimenzován pro cca třídenní zásobu paliva u typu 25 kW a cca pětidenní pro typ 15 kW. Pokud to dovoluje výška stropu v kotelně, je možné zásobník paliva dodatečně zvýšit pomocí přídavného nástavce a zvýšit tím kapacitu ještě zhruba o polovinu.

Kotel je vyráběn v pravolevém provedení, takže to, zda zásobník bude namontován vlevo nebo vpravo od kotle, se může rozhodnout až při samotné instalaci v kotelně. Před instalací kotle je nutné rovněž v součinnosti s revizním technikem na komíny zajistit doporučené tahové podmínky pro příslušný výkon a předpokládaný druh paliva. Kotel je vybaven tepelnou ochranou a tavnou pojistkou proti prohoření paliva v zásobníku, obvyklým kotlovým a havarijním termostatem, který v případě potřeby odpojí napájení podavače a ventilátoru od napájení, tím přeruší řízenou dodávku nejen paliva, ale i množství vzduchu pro spalování.

Zplynovací kotel NP Pyro
Nový pyrolytický kotel NP Pyro pro spalování kusového dřeva představuje moderní ekologický způsob vytápění. V porovnání se svým předchůdcem – kotlem KP Pyro – disponuje kompletně přepracovaným kotlovým tělesem a při vývoji byl důraz kladen i na atraktivní vzhled. Kotel je tak vhodný i do moderních otopných systémů s vysokými nároky na úsporný provoz a komfort. Robustní konstrukce a masivní keramické tvarovky zaručují dlouhou životnost a kvalitu výrobku. Spalování je řízeno algoritmem regulátoru, který plynule mění otáčky ventilátoru a dávkuje spalovací vzduch podle potřeby. Díky snížení počtu čistících otvorů je údržba kotle jednodušší nejen pro uživatele, ale i pro servisního technika. Upraven byl také přikládací prostor, díky hranatému tvaru se do přikládací komory bez obtíží vejdou polena o délce až 50 cm. Oddělovací plechy v přikládací komoře snižují produkci dehtu a zlepšují proudění spalovacího vzduchu. Dveřní kontaktní spínač signalizuje řídicí jednotce otevření dveří a ta automaticky spustí odsávání. Kotel je vybaven moderní elektronickou regulací, která řídí nejen funkci kotle samotného, ale i celého topného systému.

Kotel dosahuje účinnosti spalování až 90 % a byl certifikován Státním fondem životního prostředí. Na kotel je tak možné získat tzv. kotlíkovou dotaci.

Široká síť proškolených servisních a montážních firem zajistí bezproblémovou instalaci kotlů Dakon i jejich uvedení do provozu. Pro více informací navštivte naše internetové stránky ­
www.dakon.cz.

Ing. Pavel Kvasnička,
Bosch Termotechnika s.r.o.,
obchodní divize Dakon

Bosch Termotechnika s. r. o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy
e-mail: dakon@dakon.cz, www.dakon.cz