Mezi potrubní systémy s těmito vlastnostmi se řadí i lisovaný potrubní systém TECEflex. Jedná se o standardní a zároveň velmi spolehlivý systém, který byl za 25 let své existence úspěšně prověřen na mnoha stavbách po celém světě.
Díky své široké škále využití může být TECEflex používán pro rozvody pitné vody, topení, plynu a stlačeného vzduchu.  Jen pro rozvody plynu se použije potrubí, které má žlutou barvu. Ostatní typy potrubí mají barvu bílou. Všechny tvarovky jsou certifikovány pro veškeré typy použití, ať už pro rozvody pitné vody nebo pro rozvody domovních plynovodů. TECEflex je tedy vskutku unikátní instalační systém.

Systém lisování

TECEflex využívá princip axiálního lisování bez O-kroužku ve všech svých dimenzích od 14 mm do 63 mm. To znamená, že se potrubí roztáhne pomocí nářadí a následně se potrubí natlačí přes potřebnou tvarovku. Od doby uvedení TECEflex na trh se tento princip nezměnil. Co se týče výrobků TECEflex, ty jsou naopak neustále vylepšovány.
Systém TECEflex nabízí mnoho tvarovek. V nabídce jsou dvě materiálové varianty a to: mosazné tvarovky a plastové tvarovky ­PPSU. Základní typy tvarovek, jako jsou spojky, kolena, T-kusy či zátky, jsou nabízeny v obou materiálových variantách. Složitější typy tvarovek - přechodky s převlečnou maticí, křížové tvarovky či rozdělovače - jsou k dispozici pouze v mosazném provedení.


Instalace pitné vody

TECEflex byl akreditován Státním zdravotním ústavem v Praze a německou asociací DVGW pro svou hygienickou nezávadnost k použití pro rozvody pitné vody. Nejnižší životnost potrubí TECEflex je deklarována na 50 let, ale oba zmíněné ústavy potvrdily, že životnost potrubí TECEflex je delší než 50 let. Další výhodou systému ­TECEflex, je systém axiálního lisování bez O-kroužků, díky kterému nedochází k netěsnostem a k usazování nečistot ve spojích. Mosaz používaná k výrobě tvarovek je atestována po celé Evropě. Ekonomičtější variantou u rozvodů vody je použití plastových tvarovek z materiálu PPSU.

TECEflex je ideální i pro rozvody topení

Potrubí TECEflex je lehké, pevné a velmi odolné proti vysokým teplotám. Díky tomu se dá použít pro domovní rozvody vytápění. Ucelená řada tvarovek nabízí různé možnosti pro připojení radiátorů či kotlů. Samozřejmostí je velmi rychlá a snadná instalace. Vůbec nezáleží na způsobu připojení topného tělesa. To může být připojeno jak ze zdi, tak z podlahy. Navíc bílé kompozitní trubky vypadají velmi dobře, ať již jde o připojení radiátorů či jejich vzhled v instalačních šachtách. Zbytky potrubí z instalace vytápění lze použít například při instalaci rozvodů vody apod. Systém TECEflex je držitelem certifikátu DIN CERTCO pro rozvody topení.

Instalace stlačeného vzduchu

Potrubí TECEflex umožňuje snadnou instalaci potrubí pro stlačený vzduch od dimenze 14 mm až do dimenze 63 mm. TECEflex je nejlepší alternativou ke konvenčním rozvodům z mědi a oceli.

TECEflex je vhodný pro stlačený vzduch těchto parametrů:
-  Nominální tlak 16 barů
-  Provozní tlak 12 barů
-  Maximální provozní teplota 60 °C
-  Bezpečnostní faktor 1,3
Systém TECEflex je certifikován zkušebnou TÜV pro rozvody stlačeného vzduchu. Pro systém TECEflex neplatí jakákoli oznámení při užití kompresorových olejů.Instalace plynu

S udělením oprávnění TRGI 2008 může být potrubí TECEflex použito také pro instalaci rozvodů domovních plynovodů.
Jedná se o instalaci plynových zařízení až do 100 mbar a do dimenze 63 mm. Potrubí pro instalaci rozvodů plynu má žlutou barvu, aby bylo jasně rozpoznatelné od ostatních potrubí. Pro spojování potrubí je možné použít mosazné tvarovky, jako je tomu u rozvodů vody nebo vytápění. Plynové potrubí lze instalovat i bez tvarovek přímo z role, aniž by bylo nutno poté potrubí odvzdušnit. Díky tomu je potrubí TECEflex obzvlášť zajímavé pro připojení plynových spotřebičů v podkroví. K dimenzování a navrhování plynových zařízení s potrubím TECEflex pak slouží projektantům speciální software ­https://www.tece.com/de/service/software/teceflex-gas přímo od společnosti TECE.

A co říci závěrem?

Potrubní systém TECEflex prokázal svou spolehlivost a odolnost při mnoha tisících instalací u nás i ve světě. Vyznačuje se snadnou a rychlou montáží, dlouhodobou životností a možností nasazení při různých typech montážních aplikací. Práce s ním je jednoduchá, což zvyšuje bezpečnost, minimalizuje chybovost, zvyšuje efektivitu práce montážníků a celkově zlevňuje náklady na provedení instalace.

Ivo Románek

TECE Česká republika, s. r. o.
Voctářova 2449/5 (DOCK 01)
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 273 134 240
info@tece.cz, www.tece.cz