Odborná ventilace domu předpokládá vytvoření sníženého tlaku v domě.
Pokud vznikl v domě snížený tlak vzhledem k okolnímu prostředí, pak stěny i zastropení vysávají čerstvý vzduch a konstrukce jsou odvětrávány a vysoušeny. Ve stěnách nevznikají kvasinky ani plísně. Nižšího tlaku v domě je možné dosáhnout pouze umělou ventilací s použitím elektrického ventilátoru nebo rekuperátoru.

Zvýšený tlak v domě, který je vytvořen umělým přívodem, vede k tomu, že zpracovaný vzduch v místnostech pronikne do stěn a vytvoří podmínky pro vznik plísní. Používání přirozených ventilačních výstupů a ventilačních šachet nezajišťuje správnou výměnu vzduchu (viz níže).

Životnost, efektivita a estetičnost
• Nejlepší kvalita a ekologičnost mezi analogickými výrobky
• Ideální odvětrávání bez otevírání oken
• Vhodné také pro rodinné domy a pro veřejné budovy
• Průchozí prvek pro každou střechu
• 6 standardních barev
• Pro všechny klimatické zóny
• „Zdravý“ dům - pro mnoho generací

Normální výměny vzduchu v domě, podpory zdraví konstrukcí a kvality vzduchu v domě je možné dosáhnout pouze umělou ventilací.
Umělá ventilace umožňuje nasměrovat proudy vzduchu v domě takovým způsobem, aby vzduch z obytných místností a ložnic vedl do místnosti se znečištěným a vlhkým vzduchem a aby byl odsud odváděn ven. Při takovém nastavení se vzduch z toalety, kuchyně, koupelny, spíží nebude šířit do obytných místností.

Proto jsou odvětrávací ventily instalovány na stropě místnosti s vlhkým a špinavým vzduchem s pomocí vzduchovodů jsou odváděny do elektrického ventilátoru. V důsledku toho se v místnostech s odsávacími ventily vytváří nejnižší tlak v domě.

Provozní režim ventilátoru
V domě, který je stále obydlen, musí ventilace k podpoře kvality vzduchu pracovat neustále. Spotřeba nejrozšířenějšího ventilátoru v soukromých domech E190 je 58 W.

Není přípustné používat k ventilaci místností ventilační výstupy bez motorů, protože ventilační výstup funguje pouze při vytvoření umělého tahu, tedy při existenci vnějšího motoru. Samotný ventilační výstup tah nevytváří. Ventilační výstupy jsou určeny pro kuchyňské odsávače s motorem, pro ventilační systémy s rekuperátorem nebo s kanálovým ventilátorem.

V domě musí být přívod čerstvého vzduchu
Přívod je zaveden pouze v obytných místnostech a ložnicích. Z těchto pokojů se neodsává.

Protože v domě s umělou odsávací ventilací je celkový tlak snížen, pak stačí zavést přívod čerstvého vzduchu přirozenou cestou. Pro přívod se používají talířové ventilátory ve stěně a ventily ve škvírách v konstrukcích okenních rámů.

Pokud je v domě ventilační šachta, pak je ke snížení tlaku v domě instalován ventilátor S-typu na šachtu, přičemž ventilační kanály šachty jsou překryty kovovým plechem.

Dům s ventilační šachtou
V případě, že je v domě ventilační šachta, pak je ventilace neregulovatelná. V zimě šachta kvůli snížení teploty funguje celkem efektivně, odvádí teplý vzduch ven.

V teplých ročních obdobích šachta neodvětrává místnosti, protože mezi teplotou vzduchu vevnitř a venku není rozdíl a malá výška šachty v soukromém domě nezajistí pro tah dostatečné snížení tlaku. Často přenáší šachta vzduch z jedné místnosti do druhé, přičemž v domě rozšiřuje pachy a bakterie.

Snížit ztráty tepla a nastavit výměnu vzduchu je možné, bude-li šachta vybavena elektrickým ventilátorem. Proto jsou ventilační kanály šachty překrývány kovovým plechem, na který se upevňuje VILPE – elektrický ventilátor S-typu.

Množství ventilátorů se stanovuje podle polohy a určení kanálů šachty. Regulátor ventilátoru je instalován uvnitř domu na vhodném místě.

VENTILACE DOMU - TO JE PÉČE O ZDRAVÍ VAŠÍ RODINY A VAŠEHO DOMU

www.vilpe.cz