Jaké omítky je vhodné použít pro povrchové úpravy jednovrstvého zdiva z exteriéru?
V našem systému je pro exteriér ideální Ytong vnější omítka tepelně izolační. Tato omítka se nanáší přímo na povrch zdiva, do omítky se zapracovává Ytong výztužná tkanina. Jako finální povrchová úprava se používají silikonové nebo silikátové barvené omítky, pod které se aplikuje základní nátěr. Počet vrstev a aplikace je shodná jako při vnější úpravě ETICS nad tepelnou izolací. U jednovrstvého zdiva tedy šetříme lepidlo, izolant a kotvení.

Kdy doporučujete realizovat výztužnou vrstvu v podobě např. výztužné sklotextilní mřížky?
U exteriérové omítky vždy. U Ytong vnitřní omítka tepelněizolační není vždy nutné použít mřížku. Doporučuje se u větších objektů, kde je větší šance na pohyby konstrukce nebo při rychlé výstavbě, popřípadě nerovnoměrné vlhkosti zdiva v důsledku počasí.

Jaké podmínky je třeba dodržet při aplikaci?
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být soudržný, čistý, suchý, bez prachu, oleje apod. Při aplikaci omítek na tvárnice Ytong/Silka, beton nebo keramické materiály je nutno z povrchu odstranit prach. Podklad není nutné penetrovat. V případě, že je podklad příliš suchý, postačuje jeho navlhčení čistou pitnou vodou nebo vodou odpovídající EN 1008. Minimální teplota pro zpracování omítky je 5 °C.

Jaké jsou nejčastější chyby při svépomocné aplikaci a s jakými poruchami jsou spojeny?
Použití nevhodných omítek. Absence přípravy povrchu – nedodržení zásad uvedených pro jednotlivé produkty. Nedodržení minimálních tloušťek omítek. Nedodržení minimálních časů mezi jednotlivými kroky.


Do jaké míry dokáže vhodně zvolený omítkový systém ovlivnit tepelněizolační vlastnosti zdiva?
U zdiva Ytong jen velmi málo, protože má-li stěna tloušťky 500 mm návrhový tepelný odpor 6,5 m2.K/W a 10 mm omítky má tepelný odpor 0,08 m2.K/W, tak to není podstatné navýšení. U starého zdiva, kde cihlové domy mají běžně odpor stěn 0,6 m2.K/W a použije se hrubá tepelněizolační omítka s odporem 0,25 - 0,3 m2.K/W, je to již zajímavé. Ytong používá tepelněizolační omítky z důvodu vlastností podobných zdivu, ale aplikuje je ve velmi malých tloušťkách.

Kdy je nejvhodnější období pro aplikaci omítek (je/není třeba zdivo omítnout před zimou)?
Omítky je ideální aplikovat na co nejvyzrálejší zdivo. Na čerstvém zdivu s vysokou vlhkostí je velká pravděpodobnost vzniku trhlin. Není nutné zdivo před zimou za každou cenu omítnout. Pokud je dům pod střechou, pórobetonové stěny odolávají počasí bez větších problémů. Zdivo z běžných tvárnic však není určeno, aby bylo používáno bez povrchové úpravy. Proto nemůže být stěna bez omítky trvalým řešením.

Jaký je zásadní rozdíl při omítání cihlového a pórobetonového zdiva?
Pro omítání pórobetonu se zpravidla používají tenké a lehké omítky. Je rozdíl mezi cihlami s lehčeným střepem a klasickými cihlami. Cihla a pórobeton jsou si vlastnostmi podobnější než v minulosti. Pro lehčené produkty je podobně jako pro pórobeton doporučeno použít lehčí a měkčí (nižší modul pružnosti) omítky. Zásadní rozdíly mezi moderními výrobky nejsou. Možná jen v přípravě povrchu, neboť pórobeton můžeme přebrousit a cihlu ne.