Výroba a systém řízení kvality je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2015 a pravidelně prochází autorizovaným auditem. Výrobky jsou pravidelně testovány a certifikovány tak, aby splňovaly podnikové, státní i evropské normy.
Pro Správu železnic (dále jen SŽ), státní organizaci, vyrábí a dodává firma LITHOPLAST, s.r.o. na základě výběrového řízení na dodávku výrobků pro konstrukci železničního svršku speciální polyetylenové penefolové podložky, pásy a obaly paty kolejnice. Tyto výrobky splňují veškeré požadavky na provedení a kvalitu včetně Technických podmínek pro dodávky výrobků pro konstrukci železničního svršku, které jsou uvedeny v obecných technických podmínkách (OTP), vyhláškách UIC nebo normách ČSN. Výrobky jsou schválené pro použití v železničním svršku také Odborem traťového hospodářství SŽ.

Tyto polyetylenové penefolové podložky jsou vhodné nejen pro železniční svršek, ale i pro jakýkoliv jiný kolejový svršek, např. tramvajový. Jejich hlavní funkcí je zejména tlumení vznikajících rázů při pohybu vozidel po kolejové trati.
Technické podmínky ­dodávky (TPD) schválené SŽ pro podložky pod podkladnice z polyetylenu PENEFOL® 900 a PENEFOL® 500, které vyrábí a dodává ­LITHOPLAST svým obchodním partnerům a realizačním firmám provádějícím opravu kolejového svršku, jsou k nahlédnutí na webových stánkách ­­www.lithoplast.cz.
Je zde k dispozici také veškerá další technická ­dokumentace – Certifikáty výrobků, Atesty dodávaných výrobků, Prohlášení o vlastnostech, Technické listy, Montážní doporučení, Certifikát ISO 9001 a řada dalších zkoušek.
Mimo výrobků pro kolejový svršek firma LITHOPLAST vyrábí a dodává hladké fólie Penefol® ­LDPE i HDPE pro izolace spodních staveb, balkonů, teras, střech atd. a k tomu potřebné doplňky. Tyto systémy chrání stavby před radonem, vodou a vlhkostí, ropnými látkami, chemickými a odpadními látkami. Vedle klasického využití pro izolace staveb jsou vhodné i pro izolaci základových van, skládek, stěn a vodorovných stavebních konstrukcí.
Ve výrobním programu jsou také nopové HDPE neperforované a perforované fólie ­Lithoplast® s výškou nopu 10–80 mm, které mají využití např. jako sanace formou trvalého odvětrání vlhkého zdiva, jako ztracené bednění, do skladby zelených střech, vodorovné a svislé hydroizolace s ochranou proti radonu.