Právě produkty LITHOPLAST® DREN byly v návaznosti na požadavky projektanta použity pro ozelenění atria na střeše budovy České televize. Výrobek LITHOPLAST® DREN byl při této realizaci použit jako akumulační a drenážní vrstva celé skladby střechy. Aplikaci drenážní fólie zajistila specializovaná zahradnická firma Zahradní a krajinná architektura - ZAHRADA 2002 z Českých Budějovic.

Průběh pokládky nopové fólie LITHOPLAST® DREN v atriu ČT
Akumulační a drenážní nopová fólie LITHOPLAST® DREN byla položena na kompletně hotovou a zkontrolovanou hydroizolační vrstvu střechy. Montáž nevyžadovala žádné speciální zařízení a zvládl by ji téměř každý stavebník sám. Nopová drenážní fólie se vyrábí ve výškách nopů 20, 40, 60 a 80 mm. Výška nopů je důležitá z hlediska množství zadržované vody v nopech pro potřeby vegetačního růstu rostlin. Při použití tepelné izolace pod hydroizolační vrstvou střechy bylo nutné zvolit vhodnou pevnost tepelné izolace.

Montáž akumulační a drenážní nopové fólie s výškou nopu 40 mm a více byla provedena na sraz montážním spojem. Pro zvýšení pevnosti byly nopy vyplněny lehčeným keramickým kamenivem. Takto připravenou akumulační a drenážní plochu LITHOPLASTU® DREN bylo nutnéoddělit od zeminy volně položenou drenážní rohoží PETEXDREN® a syntetickou geotextilií. Připravená skladba pro zelenou střechu byla následně postupně zasypána dle potřeby jednotlivých rostlin substrátem pro zelené střechy, případně kombinací substrátu se zeminou. Konečnou volbu určil zahradník realizující výsadbu.

Pokládání akumulačních a drenážních desek LITHOPLAST® DREN probíhalo velmi rychle bez technologických přestávek. Po vyplnění nopů lehčeným keramickým kamenivem byla plocha okamžitě plně pochozí. Vegetační střecha v objektu České televize o rozloze 800 m2 byla položena během dvou dnů včetně vyplnění lehčeným keramickým kamenivem.

Produkty PENEFOL® a LITHOPLAST® naleznou uplatnění zejména ve stavebnictví, a to především jako hydroizolační rovné fólie PENEFOL®, vzduchoizolační nopové fólie LITHOPLAST® nebo akumulační a drenážní fólie LITHOPLAST® DREN. Dále se dají materiály použít pro různé výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní či automobilový průmysl nebo jako obalový a ochranný materiál. Fólie jsou velmi odolné a mají vysokou tažnost. Materiál výrobku nevylučuje žádné nebezpečné nebo škodlivé látky, které by narušovaly ostatní stavební materiály v konstrukci, nebo jinak poškozovaly okolní prostředí. Při skrytém zabudování v konstrukci mají dlouhou životnost.

Ing. Jiří Zahradnický

LITHOPLAST, s.r.o.
Nádražní 7 (Malá Amerika), 602 00 Brno
tel.: 537 021 860, fax: 239 017 214
e-mail: lithoplast@lithoplast.cz, www.lithoplast.cz