Historie
Asfaltové šindele byly poprvé vyrobeny v USA před více než 100 lety a na americkém kontinentě zůstávají šindele nejpoužívanější střešní krytinou. V České republice se začaly šindele prodávat po roce 1990 a hned po svém uvedení si získaly značnou oblibu. Především díky snadné a rychlé pokládce a zajímavé ceně. Bohužel s kvalitními šindeli se začaly v té době na trhu vyskytovat i šindele pochybné kvality a mnozí pokrývači se pouštěli do pokládky šindelů bez dostatečných znalostí a zkušeností. Tento stav zapříčinil problémy s takovými střechami a pokles poptávky po šindelích. V současnosti díky práci seriózních výrobců s dlouholetými zkušenostmi a získáním odborností na straně realizačních firem poptávka po šindelích jako kvalitní a odolné krytině opět rapidně roste.

Šindelová střecha
Výhodami šindelové krytiny jsou její lehkost, která zbytečně nezatěžuje krovy a poměrně nízká cena. Šindelovou střechu nemusíte dodatečně lakovat či jiným výrazným způsobem opečovávat. Představuje flexibilní zastřešovací systém, který vyhovuje všem požadavkům na snadnou a rychlou instalaci, dlouholetou odolnost střešního pláště a jeho estetické ztvárnění. Zároveň odpuzuje hmyz a zabraňuje mu vniknutí do střechy. Při dešti zajistí šindelové střechy naprosté ztlumení hluku v podkroví z dopadajících kapek. Vysokou odolnost proti větru pak ocení všichni ti, jejichž střecha bývá vystavena častým povětrnostním vlivům: šindele IKO ArmourShield mohou nabídnout odolnost proti větru až do rychlosti 220 km/h. Kvalitní šindelové střechy bývají nejvíce doceněny v zimním období, protože odolávají silným větrům i vydatnému sněžení. Díky dřevěnému záklopu, na který se šindele pokládají, unesou tyto střechy i několikametrové závěje sněhu. Šindele odolávají jakýmkoliv výkyvům počasí a jsou používány jak v chladném počasí za polárním kruhem v Kanadě, tak v tropických oblastech Afriky či Indonésie.

Krása detailu
Pokládka šindelů je velice jednoduchá a rychlá, a proto je možné mít novou střechu hotovou během několika málo dní. Díky dokonalé schopnosti šindele kopírovat svůj podklad je možné takovéto střechy modelovat do různých architektonických detailů jako jsou věžičky, vikýře, okna a další členitosti. Jediným typem šindele je možné pokrýt celou střechu včetně všech detailů, takže střecha působí kompaktně a není nutné dokupovat další nákladné a na pokládku složité příslušenství jako jsou např. koncovky či hřebenáče, které by zbytečně prodražovaly stavbu. Šindele se pokládají na střechy se sklonem 15° - 90°.

Postup pokládky
Pokládka šindelů je dle standardizace jednou z nejrychlejších a nejsnadnějších typů pokládky střešní krytiny. Na dřevěný záklop (někdy též nazýváno bednění) vytvořený z vyzrálých prken či OSB desek, který je oplechován u okapové hrany, se pokládá pojistná hydroizolace: asfaltové pásy na skelné rohoži, či stále častěji používaný lehký podkladní pás IKO Armourbase Pro, který zajišťuje nejen odolnost proti vodě, ale také částečně vyrovnává případné nerovnosti záklopu. U sklonu pod 20° je nutné používat samolepivé podkladní pásy či zajistit 50% přesah nesamolepivého pásu. Po zajištění bočního závětrného plechování se již pokládají jednotlivé šindele. Pro hřebeny nebo nároží se používají výřezy ze šindelů, které se přes hřeben čí nároží přehnou. Pro uchycení šindelů je nutné používat dostatečně dlouhé korozi odolné hřebíky. Jelikož šindelová střecha dokonale uzavře prostor pod šindeli, je nutné zajistit dostatečné odvětrání takovéto střechy. Nasávání vzduchu, dostatečná mezera pod záklopem a vyfuková ní vzduchu v hřebeni střechy pomocí IKO Armourvent Multi je důležitým předpokladem pro dlouhodobě funkční střešní systém.

Cena až na prvním místě
Cena šindele je v porovnání s ostatnímu střešními krytinami nižší o několik řádů. Nepotřeba příslušenství, které většinou prodražuje střechu, opět snižuje náklady. Fakt, že šindele jsou lehká střešní krytina, která nadbytečně nezatěžuje konstrukci střechy a domu, umožňuje šetřit i na těchto materiálech. Jednoduchá a rychlá pokládka a minimum odpadu přispívají k dalším úsporám při tvorbě šindelové střechy. Při výběru šindelů dejte na doporučení prodejců a vybírejte šindele dle typu budovy a jejího využívání, povětrnostních podmínek a estetického hlediska. Cena šindele musí odpovídat kvalitě a naopak.

Jak poznat kvalitní šindel?

Nosná vložka
Kvalitní a dostatečně silná nosná vložka ze skelných vláken zaručuje nejen tvarovou stálost ale i odolnost šindele vůči podélnému i příčnému zatížení, kterým je střecha a celá stavba vystavena. Důležitá je taktéž kvalitní saturace vložky asfaltem, která zajistí pevné přilnutí spodní a vrchní vrstvy krycího bitumenu.

Vyplatí se spolehnout na dlouholeté zkušenosti výrobců, kteří znají technologii výroby šindelů desítky let a nenechají si zkazit pověst nízkou kvalitou.

Bitumen
Bitumen neboli asfalt prochází před nanesením na šindel procesem oxidace. Během tohoto procesu je zvyšována odolnost asfaltu vůči vysokým teplotám, kterým je střecha v létě vystavena. Šindele mají minimální odolnost proti stékání 90 °C, lepší šindele i odolnost vysoko nad 100 °C.

Řez šindelem
1)    Barevný minerální posyp
2)    Bitumen
3)    Skelná nosná vložka
•    Samolepivé body na vrchní či spodní straně šindele
•     Spodní strana šindele kryta jemným posypem – talkem, zabraňujícím slepení v balíku

Záruky
Konkrétní znění a podmínky záruk jsou u šindelů velmi důležitým bodem, zvlášť pokud se jedná o plnou nebo jen částečnou záruku, která se postupem času snižuje.

Posyp
Barevný minerální posyp tvoří estetickou a ochranou činnost. Musí být nanesen v dostatečné vrstvě, aby ochránil asfalt před slunečním UV zářením. Zároveň tvoří viditelnou část na střeše, a tak je nutné, aby byl dlouhodobě stálobarevný. Důležitá je též přilnavost materiálu, čímž je minimalizováno splavování posypu do okapů. Jako vhodnější se jeví používání drceného křemičitého kamene s keramickým obalem nežli používání drcené břidlice, která může způsobit protržení nosné vložky.