Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je zařízením poskytující sociální služby zaměřené na pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Architektonická kancelář Studio JKL byla v roce 2004 postavena před nelehký úkol. Vytvořit nástavbu celého podlaží Střediska sociální prevence, přičemž nebylo možno využít stávající střešní konstrukci objektu kvůli její nevyhovující pevnosti. Nutnost postupného odbourávání krovu s průběžnou výstavbou nové konstrukce – tedy zejména rychlost realizace – byla jedním z nejdůležitějších kritérií při volbě systému Lindab Construline jako nosné stavební technologie.

Nástavba byla koncipována jako jednoduchý kompaktní tvar se sedlovou střechou s minimálním sklonem 5°, pro zdůraznění nové konstrukce kompletně opláštěný plechovou fasádou i krytinou – vše falcovaná krytina Lindab Seamline v barvě stříbrná metalíza.

Tenkostěnná ocelová konstrukce rostla postupně. Na zemi montážníci připravili jednotlivé stěnové rámy, které byly v okamžiku odstranění příslušné části krovu vyzdviženy na střechu a umístěny na věnec obvodového zdiva a ihned doplněny konstrukcí střechy s bedněním a fólií. Tento krok se opakoval několikrát, vždy v takových celcích, aby je bylo možno neprodleně zajistit proti dešti. Postupně bylo doplňováno opláštění deskami Fermacell na stěnách s následnou montáží roštu a bednění odvětrané fasády. Na závěr proběhly klempířské práce položení krytiny Lindab Seamline na stěny a střechu s montáží bezpečnostních prvků Lindab Safety (sněhové zábrany a lávky pro přístup ke komínům). Za zmínku stojí přizpůsobení formátu drážkové krytiny na stěnách šířkám oken, aby byla zajištěna co největší architektonická čistota pohledových stran fasády. Realizace proběhla v měsících leden až květen roku 2011 Stavební firmou Vymětal, s.r.o.

Přidaná hodnota
Součástí dodávky společnosti Lindab bylo statické posouzení konstrukce a kompletní montážní dokumentace pro projektanta i montážní firmu. Samozřejmostí byl odborný dohled na průběh samotné montáže. Na konstrukci byly dodány ocelové pozinkované profily typu RY/SKY 150 se štěrbinami pro obvodové stěny, C/U4 120 na vnitřní nosné stěny a C200 na konstrukci krovu. Pro opláštění a zastřešení byly dodány předfalcované pásy Lindab Seamline v barvě stříbrná metalíza s odvodněním Lindab Rainline. Na střešní krytinu i odvodnění se systémem povrchové úpravy Lindab Elite se vztahuje záruka 30 let. Komplet byl doplněn sněhovými zábranami a lávkami se zábradlím Lindab Safety.

Zdroj: Lindab
Autor: Ing. Petr Hynšt,
specialista na lehké konstrukce
(petr.hynst@lindab.com)
Foto: Pavel Matoušek

Lindab, s.r.o.
Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
tel.: 233 107 200, fax: 233 107 250
e-mail: info@lindab.cz , www.lindab.cz