Rozsah svých služeb zákazníkům Prefa Praha neustále rozšiřuje. Dnes již představuje komplexního dodavatele nosných konstrukčních systémů. Svým klientům vedle návrhu optimálního konstrukčního řešení nabízí i zpracování projektové dokumentace, dopravu a samotnou montáž systému na staveništi.

Sortiment firmy obsahuje vazníky, TT desky, železobetonové sloupy, železobetonové průvlaky, stěny, schodiště a problémem není ani vyrobit originální prefabrikované prvky na míru dle přání zákazníka.

V uplynulém období rozšířila Prefa Praha svůj výrobní program o stropní panely PARTEK a protihlukové stěny.

Použití předpjatých stropních panelů PARTEK má v našem stavitelství dlouholetou tradici. Jejich optimální rozměry a vysoká únosnost umožňuje vytvořit moderní otevřené dispozice vnitřních prostor staveb bez omezení svislými podporami či průvlaky. Pro tyto výhody získávají panely stále větší oblibu i nyní jak v průmyslové, tak i bytové výstavbě. Panely tloušťky 200 mm jsou vhodné pro stavby bytového charakteru, panely tloušťky 265 mm a 320 mm jsou často nasazovány u průmyslových staveb. Výroba dutinových stropních dílců byla v Prefě Praha zahájena na sklonku uplynulého roku na zbrusu nové, nejmodernější lince svého druhu u nás.

Dalším, velmi ožehavým problémem současnosti, na který Prefa Praha svým výrobním programem reaguje, je zvyšující se zatížení obyvatel hlukem. Ten narůstá v souvislosti s rostoucím dopravním provozem na pozemních komunikacích, železnicích, v místech velkých nákupních center či průmyslových zón. Ve všech těchto případech je velmi účinným řešením výstavba protihlukových stěn. Na tomto místě Prefa Praha disponuje flexibilním betonovým stavebnicovým systémem, který je v souladu s předpisy ČSN EN 14338 a ČSN ISO 9001 : 2001 a splňuje veškerá nejnovější kritéria a poznatky v oblasti navrhování protihlukových opatření. Betonová stěna je kryta vysoce pohltivou hladkou lícní vrstvou z pórovitého skleněného granulátu. Tato pohltivá hmota dalece překonává i tu nejpřísnější požadovanou evropskou normu.

Pohltivá hmota se skládá z odpadového skla páleného na pórovitý skleněný granulát. Tento materiál udává tón nejen kvůli své pohltivosti, ale také z hlediska environmentálního - smysluplné využití recyklovatelných materiálu otvírá nové, ekologické cesty.

Granulát se mechanickými a chemickými procesy formuje do panelu a slinováním získává svou konečnou mezerovitou strukturu. Při vytváření betonové nosné vrstvy se panely s vrstvou přímo spojují, čímž vzniká nedělitelná jednotka. Prefa Praha protihlukové stěny nejen vyrábí, ale také je navrhuje a zajišťuje jejich montáž přímo na místě určení.

Výrobky Prefy Praha nacházejí své uplatnění na celé řadě staveb nejrůznějšího typu. Za všechny bych zmínil alespoň dvě nejznámější. První z nich je dnes již legendární budova Tančícího domu v Praze na Rašínově nábřeží a druhou pak nedávno dokončený fotbalový stadion Slavie v Praze-Edenu, pro jehož výstavbu byl taktéž využit prefabrikovaný nosný skelet z produkce Prefy Praha. Také nyní pomáhají výrobky z pražské prefy při realizaci velmi zajímavé stavby. Je jí rekonstrukce Libeňské vodárny. Památkově chráněný objekt z roku 1904 má v budoucnu sloužit jako třípodlažní mezonetový byt. Prefa Praha byla dodavatelem prstencovitého opláštění tamburu. Chátrající objekt se tak po letech dočká důkladné rekonstrukce, nového majitele i zajímavého využití.

V rámci péče o zákazníka vyvíjí Prefa Praha široké spektrum zajímavých aktivit. K nim patří mimo jiné i vydávání originálních firemních kalendářů ve spolupráci s fotografem Oldřichem Teringerem. Křest kalendáře se uskutečnil v divadle ABC. Kalendář pokřtili ředitel Prefy Praha, pan Michal Kubíček a zpěvák Karel Gott, který přítomným hostům také zazpíval několik ze svých nejznámějších hitů.

A co říci závěrem? Veškeré činnosti Prefy Praha se odvíjí tak, aby byl naplněn bezezbytku poměr cena / výkon, a to ať již jde o projekční práce, výrobu či montáž prvků na stavbě. Bezesporu je to dobrý základ pro naplnění potřeb jakéhokoliv investora.

S přispěním materiá
Prefy Praha a.s.

Ivo Románek


PREFA PRAHA a. s.
Průmyslová 5 ,108 00 Praha 10
tel.: 281 031 111 , fax: 281 031 405
e-mail: prefa@prefa-praha.cz
http://www.prefa-praha.cz