Především díky svému strojnímu vybavení, jakým je CNC obráběcí stroj Hundegger, tak firma nabízí výjimečné možnosti opracování dřeva a v České republice patří mezi technologickou špičku.

Hlavními přednostmi firmy jsou špičková odborná úroveň personálu a vysoký důraz na kvalitu. Střešní vazníky a krovy z výroby KASPER CZ najdete na mnoha supermarketech, sportovních halách, rodinných domech, nástavbách či atypických řešeních pro technicky náročné nosné konstrukce. Mezi významné projekty v posledním období patří například rekonstrukce chaty Tesanka v Jizerských horách, dodávka dřevěných konstrukcí na stavbu lanové dráhy na Sněžku, rozsáhlé zastřešení skladovacích ploch v areálu sklárny Kavalierglass nebo zastřešení barokní sýpky v Břešťanech.

Výše uvedené stavby navazují na další v minulosti úspěšně realizované projekty, jako byly stavba zimního stadionu v Jičíně, unikátní dřevostavba na Šumavě z dílny architekta Rajniše či objekt ekologické výchovy Farma Čapí hnízdo. Na všech těchto projektech bylo maximálně využito potenciálu dřeva coby stavebního materiálu.

Zastřešení skladů Kavalierglass, Sázava, 2013-2014 (konstrukce se styčníkovou deskou)
Během dvou let byla realizována stavba velkého rozsahu, kdy došlo k zastřešení skladovacích ploch v rámci areálu firmy Kavalierglass v Sázavě. Na připravené ocelové konstrukce byly v několika etapách montovány pultové vazníky o délce 25,0 m (rozteče podpor 12,5 m), které ve výsledku vytvořily zastřešení o celkové ploše cca 7 tis. m2.

Chata Tesanka, Janov nad Nisou, 2014 (klasicky vázané konstrukce)
Na konci roku 2014 byla realizována nosná konstrukce krovu chaty Tesanka. Vzhledem k tomu, že celý krov bude přiznaný v interiéru, tak zde byl kladen velký důraz na přesnost opracování konstrukce. Proto byla zvolena výroba krovu za použití CNC opracování. Dalším důvodem byla požadovaná rychlost montáže, která probíhala na začátku zimního období v Jizerských horách. Dalším úskalím byl samotný návrh konstrukce, protože se stavba nachází v horské oblasti, a proto je zde značné zatížení od sněhu. Celý krov je vyroben z lepeného lamelového dřeva v pohledové kvalitě. Celou zakázku se povedlo zrealizovat ke spokojenosti investora v požadovaném termínu a kvalitě.

Lanová dráha, Sněžka, 2013
Projekt rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku byl očekávanou a velmi sledovanou akcí roku 2013. Díky technologickému vybavení se firma KASPER CZ ucházela o práce na tomto rozsáhlém projektu a následně i realizovala jeho nemalou část. Pomyslná čepice těchto třech budov prošla výrobní linkou KASPER CZ.

Projekční práce na prvním a zároveň nejvýše stavěném objektu začaly počátkem března. Bylo třeba nastavit styl řešení jednotlivých detailů, zajistit návaznost především na profesi oken a navíc v případě horní stanice bylo potřeba zajistit návaznost na původní a projektem zachovanou výstupní a vstupní část. Již na přelomu dubna a května probíhala samotná montáž konstrukce horní stanice a projektové práce se tou dobou zabývaly mezistanicí na Růžové hoře. Konstrukční provedení střední stanice, tedy vlašské krokve na ocelovou konstrukci a svislé opláštění v místech bez prosklení, bylo shodné s horní stanicí, avšak asi trojnásobného rozsahu. Půdorysnou plochou se mezistanice řadí na první příčku tohoto projektu. Na mezistanici byla použita i technologie příhradové konstrukce se styčníkovou deskou a to nad servisním, technologickým zázemím a zázemím obsluhy. Projektové práce se pak postupným prolínáním přesunuly na spodní stanici. Pouze v jejím případě se jednalo o novostavbu, aby se tak lanovka přiblížila lidem. Spodní stanice, pro její největší objem řeziva 135 m3 ze všech stanic, byla montážně rozdělena na tři etapy. První, severní část obsahovala odjezdovou a příjezdovou halu, spolu se skladem kabinek. Tato hala je tvořena šesti samonosnými naležato spojovanými rámy na rozpětí podpor 14 m. Vlašské krokve rozepřely jednotlivé rámy a šikmé prvky zajišťují zavětrování podélného směru v délce 25 m. Tato pohledově řešená celodřevěná hala je technologicky nejsložitější součástí ze všech dřevěných konstrukcí celého projektu. Spodní stanici pak doplňuje konstrukce zastřešující část restaurace – jižní část a tzv. „velínu“ – střední část, kde jsou krokve kladeny do spádu. Montáže krovů byly dokončeny v srpnu, tedy přibližně po pěti měsících, a celková spotřeba řeziva překročila hranici 200 m3.

Více na www.kaspercz.cz