Smyslem vybudování mostu bylo spojit centrální část Blanska s jeho původní starou částí, kam se až dosud bylo možné dostat jen komplikovaně přes železniční přejezd značně vytížené železniční trati. Různé politické reprezentace Blanska o tuto stavbu usilovaly déle než 70 let. Technicky dokonalou a architektonicky velmi zdařilou stavbu mostu tvoří ocelový nosný oblouk. Jeho délka činí 77,6 m s dvěma estakádními poli navrženými z předpjatého betonu. Celková délka nosné konstrukce je 158,4 m. Výška mostu nad terénem je 9 m, výška oblouku činí 12 m. Z prostorových důvodů je most navržen ve směrovém i výškovém oblouku. Most začíná na ulici Svitavská na levém břehu řeky Svitavy, odkud překonává koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně ve Starém Blansku. Při této příležitosti jsme požádali o krátký rozhovor ministra dopravy Martina Kupku.
Ten na naši první otázku, jak hodnotí dosavadní průběh stavební sezóny říká: „Osobně považuji tento rok za rekordní, ať už z hlediska probíhajících staveb, tak těch, které připravujeme nebo právě zahajujeme. Stavební sezona běží na plné obrátky, takže se aktuálně staví 265,2 km nových dálnic a silnic I. třídy po celém území ČR“.

Jak hodnotíte tuto dnes vámi navštívenou stavbu silničního mostu v Blansku?
Veskrze jen a jen velmi pozitivně. Vždyť Blansko čekalo na toto přemostění, které by spojilo obě části města rozdělené železniční tratí déle než 70 let. Nyní se to konečně podařilo, což by nebylo možné bez příkladné spolupráce státu, kraje a města, které na tuto stavbu poskytly finanční prostředky. Největší díl poskytl SFDI ve výši 230 mil. Kč, město Blansko investovalo 33 mil. Kč a zbytek doplnil Jihomoravský kraj.

Jaký dojem ve vás tato stavba vyvolala po vašem příjezdu?
Jedním slovem ohromný! Mostu si jednoduše nelze nevšimnout. Stavba je zajímavá svým technickým provedením a je dominantním prvkem v území. Zajímavostí mostu je bezesporu také to, že překonává značné stoupání i klesání přibližně na úrovni 8 %.

Co tato stavba přinese řidičům a obyvatelům Blanska?
Především to bude rychlé a bezpečné silniční spojení bez omezení pro motoristy a chodce. Toto dopravní řešení pak bezesporu dále přispěje k dalšímu rozvoji obou částí města Blanska.

Nový most je již nyní v provozu a díky svému krásnému provedení i zakomponování do komplikovaného území má šanci se stát nejen novou dominantou Blanska, ale také aspirantem na titul v některé ze soutěží „Stavba roku“.

Ivo Románek

 

Název stavby: III/379 37 Blansko, přemostění
Název objektu: SO 201 – Most přes Svitavu a koridor SŽDC
Investor: Státní fond dopravní infrastruktury, Jihomoravský kraj, Město Blansko
Generální projektant: Projekční kancelář PRIS, Brno
Projektová dokumentace OK: OKF, Brno
Výrobně – technická dokumentace OK: OKF, Brno
Generální dodavatel: METROSTAV DIZ, Brno
OK výroba, montáž: Hutní montáže, Ostrava