Cílem modernizace a intenzifikace čistírny je zkvalitnit čištění a zvýšit kapacitu, takže výsledkem bude čistší Sázava a možnost napojení na kanalizaci pro nové obyvatele rostoucího regionu.

Jen několik metrů od řeky už stojí betonové konstrukce nové aktivační a dosazovací nádrže. Nyní bude následovat montáž technologie, aby bylo možné v květnu uvést novou biologickou linku do provozu. Harmonogram prací vyplývá z požadavku investora zachovat provoz čistírny během výstavby. Teprve po spuštění nové linky se tedy stavbaři Metrostavu budou moci vrhnout na rekonstrukci té stávající. Ta bude sloužit jako druhá biologická linka s novou dosazovací nádrží, dvěma čerpacími stanicemi a měrným žlabem na odtoku. Stávající nádrže aktivace, regenerace, dosazovací a usazovací nádrže budou sanovány a vybaveny novou technologií. Spolu s první biologickou linkou půjde letos v květnu do provozu i tzv. hrubé předčištění.

„Základová spára objektů je v hloubce cca od dvou do čtyř metrů pod hladinou řeky Sázavy, která je v těsné blízkosti, takže jsme se během výstavy potýkali s přítokem spodní vody,“ prozrazuje Ing. Tomáš Kříž, vedoucí projektu z Metrostavu, a dodává: „Největší výzvou je pro nás to, že stavíme za plného provozu, což v kombinaci s nedostatkem místa klade vysoké nároky na koordinaci a logistiku. Díky dobré komunikaci s investorem a provozovatelem, provázené vzájemnou ohleduplností, však čistírna pracuje bez velkých omezení a stavba pokračuje podle plánu.“

„Intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou je pro SVK Žďársko momentálně největší stavbou. Je navrženo i moderní řízení dešťové zdrže před čistírnou. Postupným napojováním dalších lokalit nabývá provoz významu v celém regionu. Sloužit bude více obyvatelům, ale projeví se to především v kvalitě čištění odpadních vod. Je radost vidět realizovat tak dlouho připravovanou stavbu,“ sdělila Dagmar Zvěřinová, představitelka SVK Žďársko.


Obě biologické linky by měly být v provozu příští rok v květnu. Tím však úkol pro Metrostav v areálu žďárské čistírny ještě neskončí. Součástí projektu je navíc rekonstrukce kalového a plynového hospodářství, které zahrnuje i výrobu bioplynu. Ten se následně využívá pro výrobu tepelné a elektrické energie. Celá stavba včetně nově provedených komunikací bude dokončena až na začátku roku 2025.

ČOV u Žďáru nad Sázavou pochází z 60. let a v 90. letech prošla první rekonstrukcí. Aktuální investici ve výši téměř 300 milionů korun z poloviny pokrývá dotace ze Státního fondu životního prostředí. Díky významné modernizaci čisticích technologií si čistírna poradí i s agresivní chemií z domácích praček a myček. To je v lokalitě obzvláště důležité, protože areál se nachází nedaleko pramene Sázavy. Intenzifikace dále navýší množství čištěných odpadních vod o 10 % a kapacitu téměř o 15 %. To umožní napojení nových obyvatel v rozvíjejících se obcích Počítky, Vysoké či Hamry nad Sázavou. Investorem projektu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.

Společnost Metrostav má s rekonstrukcemi, modernizacemi a dalšími úpravami čistíren odpadních vod bohaté zkušenosti. V posledních letech úspěšně realizovala desítky projektů v mnoha různých lokalitách, například ve Staré Pace, Pelhřimově, Mnichovicích či v Praze-Ruzyni.