V prvním podzemním podlaží jsou pak pro uživatele bytů o dispozicích 1+kk až 5+kk situována garážová stání, z nichž se do svých rezidencí dostanou pohodlně výtahem.

Realizační firmou stavby je společnost Kravciv a. s. a výhradním dodavatelem betonových směsí pro tuto stavbu je společnost CEMEX Czech Republic s. r. o., konkrétně její betonárna Zlín. Obytný soubor, který se nyní nachází ve fázi realizace hrubé stavby, jsme v uplynulých dnech navštívili a na aktuální vývoj jsme zeptali přímo pana Kravciva. Ten v úvodu našeho setkání říká:

„Stavba se v současné době nachází ve fázi nejvyšší rozpracovanosti hrubé stavby. Rozestavěno je všech šest bytových domů s označením A1–A4 a B1–B2.“

Jaký konstrukční systém byl pro výstavbu domů zvolen?
Nosnou konstrukci domů tvoří železobetonový monolitický skelet. Obvodové zdivo je provedeno z termoizolačních cihel. Práce na realizaci projektu jsme zahájili na podzim roku 2021, termín dokončení je předběžně stanoven na závěr roku 2023.

Na jaké práce se soustředíte v nejbližším období?
Právě dnes provádíme rozsáhlou kontinuální betonáž stropní desky objektu B2 nad prvním podzemním podlažím. Tato betonáž o rozsahu více než 1200 m2 vyžaduje naši těsnou součinnost s dodavatelem betonových směsí – společností CEMEX. Na stavbě je nasazeno čerpadlo s ramenem výložníku 52 m a betonáž bude probíhat tak dlouho, dokud strop nad 1. NP nebude hotov.

Na to, jaké typy betonů stavba poptává nejčastěji, se již ptáme paní Elišky Vrzalové, obchodní zástupkyně ze společnosti CEMEX. Ta k tomu poznamenává:
„Stavba po nás požaduje betony tříd C30/37 XD2, XA1 S4, C35/45 XD2, XF1, XA1 S4. Vyšší pevnostní třídy jsou využívány pro výstavbu podzemních garáží z důvodu blízkosti řeky Dřevnice a pro betonáže stropů, což je i dnešní případ. Již dříve jsme pro realizaci základových desek a betonáží v podzemních podlažích objektů použili naše vodostavební betony C30/37 XD2 90d S4, které jsou určeny pro realizaci tzv. ­Bílé vany.“


Jakou největší a nejnáročnější betonáž jste pro tuto stavbu zajišťovali?

Největší betonáž na této stavbě proběhla 1. 12. 2021. Právě v tento den byla betonována masivní konstrukce spodní základové desky tloušťky 1 m bytového domu B1. Betonáž desky zajišťovala dvě čerpadla. Tato kontinuální ­betonáž celkem 650 m3 betonu byla náročná na plynulost dodávek a s tím spojenou logistiku. Betonáž si vyžádala také dvojnásobný počet pracovníků, kteří akci zajišťovali.

Stavba probíhá v těsné blízkosti centra města. Daří se vám eliminovat možné negativní dopady dopravy betonu na znečištění okolních ulic?
„Jsme přesvědčeni o tom, že daří. Každý domíchávač musí projít před opuštěním stavby povinnou očistou. V době špičkových betonáží je to až 70 aut za den. Bezesporu je to jeden z důvodů, proč na jejich provoz neevidujeme žádné stížnosti,“ uzavírá paní Vrzalová.

Na závěr našeho setkání jsme se pana Kravciva zeptali, jak je s kvalitou a zásobováním betonem spokojeno vedení stavby. Ten k tomu poznamenává:
„Se společností CEMEX velmi úzce spolupracujeme a jejích služeb jsme využili i na řadě našich předchozích staveb v regionu. Oceňujeme především stálou kvalitu betonových směsí, vysokou spolehlivost a přesnost dodávek i výkonnou čerpací techniku, umožňující rychlou ukládku betonů do konstrukcí na stavbě. I to je jeden z důvodů, proč stavba plynule pokračuje přesně dle stanoveného harmonogramu,“ uzavírá naše setkání na stavbě pan Kravciv.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek