Za rok 2010 se těchto broušených cihel s nejlepšími tepelněizolačními parametry na českém a slovenském trhu prodalo více než na 1 000 rodinných domů, v roce 2011 pak společnost HELUZ očekává další nárůst poptávky a již tomu přizpůsobuje výrobní kapacity.

„Během roku 2010 jsme zaznamenali opravdu velký zájem o tento produkt. Poptávka značně převyšovala nabídku a čekací lhůty na dodání byly delší než jeden měsíc. Proto jsme postupně navýšili výrobu až na trojnásobek,“ vysvětluje Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti HELUZ. Velký zájem o cihelné bloky HELUZ FAMILY potvrdili i návštěvníci na pražském veletrhu For Arch, kde společnost HELUZ demonstrovala rozdíly mezi broušenými cihlami HELUZ PLUS , HELUZ THERMO STI a HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo šířky 440 mm.

Broušené cihelné bloky s označením FAMILY uvedla společnost HELUZ na trh v polovině roku 2009. Jejich předchůdcem jsou cihelné bloky s označením STI a THERMO STI, které přišly na trh v roce 2003 a které bez zateplení splňují požadavky na obvodovou konstrukci energeticky úsporných a nízkoenergetických domů. Od prvních cihel spojovaných na pero a drážku, dříve označených P+D (nyní PLUS), které společnost HELUZ vyrábí od roku 1995, se bloky STI odlišují nižší objemovou hmotností a větším počtem řad otvorů. Díky dalšímu vylehčení cihelného střepu, novému tvaru per a drážek a zvýšení počtu řad otvorů (cihelný blok FAMILY šířky 440 mm má již 41 řad) se podařilo u cihel HELUZ FAMILY dosáhnout zvýšení tepelněizolačních parametrů o více než 20 % v porovnání s cihlami STI.

Sortiment cihel FAMILY v současné době zahrnuje bloky o šířce 50, 44 a 38 cm.

Broušené cihly FAMILY splňují požadavky pro nízkoenergetické stavění již při šířce 380 mm. Zdivo z těchto bloků s venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,21 W/m2K. Jednovrstvé obvodové zdivo z cihel HELUZ FAMILY šířky 440 mm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,17 W/m2K. Zdivo z bloků FAMILY šířky 500 mm má pak stejné tepelněizolační vlastnosti jako 4,5 m tlustá zeď z klasických plných cihel nebo 25 cm polystyrénu. Součinitel prostupu tepla zdiva s venkovní tepelněizolační omítkou je 0,15 W/m2K a splňuje požadavky i pro pasivní domy.

Technické parametry cihel HELUZ

HELUZ FAMILY 50 broušená

HELUZ FAMILY 44 broušená

Rozměry:

247 × 500 × 249 mm

247 × 440 × 249 mm

Objemová hmotnost:

640 kg/m3

640 kg/m3

Hmotnost průměrná inf.:

19,6 kg

17,0 kg

Pevnost v tlaku:

8 MPa

8 MPa

Počet řad otvorů:

47

41

Podíl vylehčení otvory inf.

57 %

57 %

Tepelná vodivost:

λu = 0,085 W/mK

λu = 0,085 W/mK

Součinitel prostupu tepla U*:

0,15 W/m2K

0,17 W/m2K

Tepelný odpor R*:

6,46 m2K/W

5,56 m2K/W

* hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou o tl. 30 mm (λ ≤ 0,10 W/mK)

 

HELUZ THERMO STI 44 broušená

HELUZ PLUS 44

broušená

Rozměry:

247 × 440 × 249 mm

247 × 440 × 249 mm

Objemová hmotnost:

580 kg/m3

600 kg/m3

Hmotnost průměrná inf.:

15,7 kg

16,2 kg

Pevnost v tlaku:

8 MPa

10 MPa

Počet řad otvorů:

33

29

Podíl vylehčení otvory inf.

60 %

60 %

Tepelná vodivost:

λu = 0,105 W/mK

λu = 0,130 W/mK

Součinitel prostupu tepla U*:

0,21 W/m2K

0,26 W/m2K

Tepelný odpor R*:

4,59 m2K/W

3,67 m2K/W

* hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou o tl. 30 mm (λ ≤ 0,15 W/mK)