Firma MATEICIUC a. s. se už více jak 20 let zabývá výrobou a zpracováním výrobků z plastů. Klade prvořadý důraz na požadavky a spokojenost zákazníků, které se jí daří plnit orientací na kvalitu, servis a dlouhodobou funkčností jejich výrobků.

Hlavním výrobním segmentem akciové společnosti ­MATEICIUC je vývoj a výroba právě výše uvedených stavebních profilů pro ETICS. Zde nabízí ucelený systém řešení pro jednotlivé stavební detaily ETICS .

Za zmínku jistě stojí úspěšně odzkoušené originální požární řešení dle ČSN 730810, a to jak při založení ETICS, tak v oblasti ostění a nadpraží otvorových výplní, jedná se o speciální profily AFD® a AFC®.

Rovněž nelze zapomenout na patentovaný podparapetní profil FLEXI D/08 pro dilatační napojení parapetu k omítce vnějšího zateplovacího systému. Jako jediný výrobek na trhu pro tento stavební detail umožňuje flexibilní nastavení úhlu sklonu parapetu vůči čelní omítce ETICS.

Na obrázcích vpravo nahoře je znázorněn termovizní snímek zabudovaného okna bez použití okenního začišťovacího profilu / lišty (nahoře) a s použitím profilu / lišty (dole). Mezi základní podmínky správně zabudované otvorové výplně patří návrh takového technického řešení, které eliminuje vznik tepelných mostů, dále celoobvodové ukotvení okna, použití kvalitní PU montážní pěny. Důležitým předpokladem je rovněž parotěsná / paropropustná zábrana (vnitřní / vnější spára), funkční zabudování vnějšího i vnitřního parapetu a v neposlední řadě právě použití okenního začišťovacího profilu.

Z bohaté nabídky si jistě vybere jak projektant, tak realizační firma či soukromý stavebník.
Další novinky a důležité informace ohledně těchto produktů můžete získat na webových stránkách www.mat-plasty.cz.

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz