Na stavbu, která bude dokončena na podzim roku 2023, netrpělivě čekají zejména obyvatelé Svitav. Stávající silnice I/43 má totiž v dotčeném úseku nevyhovující směrové a výškové poměry a je vedena těsnou zástavbou městských částí Lány, Svitavy a Lačnov. Neustále se zvyšující intenzita dopravy tak s sebou nese i zhoršení bezpečnosti a životního prostředí v celém průjezdu městem Svitavy. Navíc je při současném stavu nemožné vedení dopravy s rozměrově většími a těžšími náklady.

Součástí 9490 metrů dlouhé stavby bude mimo jiné mimoúrovňová křižovatka s napojením na třídu Kapitána Jaroše, vybudování souběžných cest a sjezdů na okolní pozemky, rekultivace opuštěných úseků silnic, nebo mosty na mimoúrovňové křižovatce, polních cestách a na trasách biokoridorů. Návrh trasy počítá i s vybudováním šesti protihlukových stěn či záchytných nádrží, které ochrání Svitavy před přívalovými vodami.


Základní informace:

Název stavby: Přeložka silnice I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín: 04/2022 – podzim 2023