BYTOSTAV a v současné době disponuje stabilním kádrem 100 zaměstnanců. Ve své činnosti využívá moderní technologie a mechanizační prostředky k zajištění práce dle platné legislativy, pro kterou získala certifikáty jakosti ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008 a oprávnění pro nakládání s odpady z demoličních, demontážních a stavebních prací. Společnost je rozdělena do dvou samostatných divizí – Demolice a Výstavba – jak vyplývá i ze samotného názvu společnosti. Má celorepublikovou působnost s postupným rozšiřováním i do okolních států.

Divize DEMOLICE
Nabízí komplexní služby v souvislosti s přípravou a realizací demoličních prací. Pro investora zajišťuje veškerou technickou podporu v průběhu přípravy i realizace demoličních prací, případně pro něj zajišťuje veškeré úkony spojené s vydáním rozhodnutí k odstranění stavby včetně zpracování příslušné projektové dokumentace. Nabízí také zajištění kvalifikovaného znaleckého posudku účinku vlivů demoličních prací na okolní stavby.

Nabízené služby:

Příprava stavby
-    pořízení a kontrola PD,
-    projednání PD.
Zabezpečení
-    likvidované stavby,
-    okolních objektů a zařízení.
Strojní demolice
-    staveb, technologických zařízení,
-    vybraných konstrukčních prvků.
Demontáže
-    staveb, technologických zařízení,
-    vybraných konstrukčních prvků.
Destrukce
-    staveb, komínů, technologie,
-    vybraných konstrukčních prvků.
Ruční bourání
-    staveb, konstrukčních prvků,
-    komínů, prvků PSV, technologie.
Recyklace odpadů
-    k dalšímu použití,
-    k uložení na skládce.
Uložení odpadů
-    po úpravě a recyklaci na stavbě,
-    na skládce.
Nebezpečné odpady
-    odstranění, shromáždění,
-    zabezpečení a odvoz.
Přepravní výkony
-    vybouraných materiálů a konstrukcí,
-    stavební sutě, odpadů, technologie.
Zemní práce
-    samostatné zemní práce,
-    související s demolicí.
Úpravy terénu
-    po demolici,
-    pro následné využití, výstavbu.
Sanační práce
-    náprava a samotné odstranění příčin a následků způsobených škod,
-    odstraňování a likvidace ekologických havárií.
Speciální činnosti nedestruktivního charakteru
-    pokročilé technologie řezání betonových a železobetonových konstrukcí pro provádění přípravných demoličních prací pomocí stěnových, lanových, kotoučových diamantových pil a jádrového vrtání.
Speciální činnosti
-    mikroodstřely
-    trhací práce malého rozsahu, kterými se narušují, odstraňují a uvolňují části betonových a železobetonových konstrukcí pomocí odlehčených a směrových mikronáloží, čímž je možné eliminovat vznik škod na stavebních objektech.

Divize Demolice ­realizovala od svého vzniku demolice vice než 700 objektů na území celé ČR. V převážné míře se jednalo o technicky náročné demolice prováděné jak strojně, tak postupným způsobem a pomocí trhacích prací.

Divize VÝSTAVBA
Tato divize nabízí komplexní servis ve všech oblastech stavební činnosti od přípravných prací (poradenství, projektová dokumentace a projednávání na příslušných úřadech) až po vlastní realizaci stavby. Řídí ji autorizovaný inženýr v oboru pozemního stavitelství a nabízí kompletní dodávku pozemních staveb formou generálního dodavatele. Práce HSV zajišťuje vlastními zaměstnanci.

Nabízené služby:
-    výstavba nových objektů,
-    rekonstrukce a opravy bytových domů, průmyslových objektů, lázeňských objektů, školských zařízení, rekreačních středisek,
-    zateplení fasád objektů,
-    výstavba rodinných domků,
-    výstavba čerpacích stanic,
-    výstavba a rekonstrukce ČOV,
-    výstavba dětských hřišť.

DAV, a. s.
Zengrova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
e-mail: dav@dav-ova.cz , www.dav-ova.cz

demolice: tel.: 596 614 333
e-mail: demolice@dav-ova.cz
výstavba: tel.: 596 614 327
e-mail: vystavba@dav-ova.cz