Do nákladů na stavbu domu se promítají nejen ceny za stavební materiál, ale i za práci. U stavebních materiálů i s ohledem na aktuální vývoj cen energií pokles nepřepokládáme a úbytek pracovních sil je už dlouhodobým problémem.

Nemovitosti jsou nadále oprávněně považovány za rozumnou investici, a to zejména domy z trvanlivých zdicích bloků, jako jsou právě cihly. Takové domy neztrácejí svou hodnotu a jsou schopné odolávat nejen inflačním vlivům, ale oproti alternativním materiálům i zubu času, mají léty prověřenou životnost. I proto se dodací doby stavebních materiálů, jako jsou cihly, spíše prodlužují. Doporučil bych tedy objednávat včas a neodkládat jejich nákup na poslední chvíli.

V obecné rovině cenu stavebního materiálu příliš neovlivníte, ale výběrem konkrétní cihly můžete zásadně ušetřit, a to hned dvěma způsoby.

HELUZ SIDI - nanesena hmota


Za prvé můžete ovlivnit rychlost a náročnost výstavby a tedy snížit náklady za práci, resp. zvládnout stavbu třeba i svépomocí. Mám na mysli například volbu cihel pro jednovrstvé zdění, jako jsou HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Tyto cihelné bloky nemusíte dodatečně zateplovat, abyste mohli bydlet v pasivním domě. Jejich výběrem vám tedy odpadá jeden stavební krok a zároveň šetříte i za dodatečnou izolaci domu. A mimochodem vytváříte pro svou rodinu i zdravější vnitřní prostředí s dýchajícím zdivem oproti dodatečně zatepleným domům. Dalším chytrým materiálem, kterým stavbu urychlíte, je tekutá malta HELUZ SIDI, kterou zdíte, jako když malujete válečkem. Tedy žádná míchačka pro rozdělání sypké směsi s vodou, ale rychlé, nenáročné zdění. Zmíněné materiály jsou navíc součástí kompletního cihelného systému HELUZ, který nabízí i doplňkové cihly, z nichž zase vytvoříte rohy nebo ostění, aniž byste se zdržovali dořezáváním cihel. Systém HELUZ bych si proto dovolil přirovnat ke skládačce - legu pro dospělé, kdy cihly do sebe perfektně zapadají a hrubá stavba roste před očima.

A druhým, neméně důležitým momentem, kdy můžete výběrem správného materiálu značně a dlouhodobě ušetřit, je pohled do budoucnosti – pokud si vyberete cihly, které svými tepelněizolačními parametry splňují parametry pro stavbu nízkoenergetického až pasivního domu, významně ovlivníte následnou energetickou spotřebu domu během jeho provozu a tedy výrazně snížíte budoucí náklady na vytápění.