sgg PLANITHERM® LUX
je určen pro aplikace, kde je požadována energetická vyváženost mezi solárními zisky a tepelnou izolací. Díky svým parametrům se hodí zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy. Ve srovnání s běžnými trojskly se vyznačuje obdobnou tepelnou izolací, výborným prostupem světla, navíc je ale energetický zisk ze slunečního záření až o 25  % vyšší. Umí tak bez dalších investic dokonale využít přirozeného přírodního zdroje - sluneční energie. Sklo již proto nutně nemusí představovat nejslabší článek v energetické bilanci domu.

sgg PLANITHERM® LUX
je díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla (Ug = 0,7  W/m2K pro složení 4/14/4/14/4) a současně vysoké hodnotě pasivního zisku ze slunečního záření (g = 62  %) energeticky nejefektivnějším sklem na trhu. Zároveň dosahuje vysokou propustnost světla (TL = 73  %) a spolu s neutrálním transparentním vzhledem vytváří v interiéru věrné podání barev a zajišťuje tak dostatek tolik žádoucího přirozeného denního světla.

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s.r.o.
Sklenářská 643/7, 619 00 Brno
Tel.: +420 543 426 111, GSM: +420 606 706 481
E-mail: obchod@sggscz.com, www.sggscz.com