V našich klimatických podmínkách je optimální dosáhnout energetické bilance zasklení nízkou hodnotou Ug, ale zároveň i co nejvyšší hodnotou solárního faktoru g. Riziko přehřátí v běžných rezidenčních stavbách je malé, s výjimkou velkých prosklených ploch orientovaných na jih či zasklení zimních zahrad.

SGG Planitherm LUX
Pro tuto potřebu vyvinula společnost Saint-Gobain Glass speciální produkt – sgg Planitherm LUX – určený pro izolační trojskla. Je to sklo s nízkoemisivním povlakem s nejlepší energetickou vyvážeností, jaká byla u trojskel dosažena. Emisivita byla přizpůsobena k vykazování co nejlepšího poměru mezi solárními zisky a tepelnou izolací. sgg Planitherm Lux se používá v izolačních trojsklech pod názvem Climatop LUX. Při složení trojskla 4-14-4-14-4, povlak na pozicích dva a pět, dosahuje Climatop LUX při 90% naplnění argonem hodnotu Ug = 0,7 W/m2.K, při složení trojskla 4-12-4-12-4, 90 % naplnění kryptonem až hodnotu Ug = 0,6 W/m2.K. Tento povlak je přizpůsobený k dosažení co možná nejvyšších solárních zisků – g = 62 %. Kromě zmíněných výborných parametrů je předností i velmi dobrá světelná prostupnost TL = 73 %, díky které je v interiéru více přirozeného světla. Návratnost investice do Climatop LUX, oproti standardnímu trojsklu Climatop Ultra N, je v závislosti na procentuálním podílu zasklení maximálně 4 roky. Přesněji si ji můžete ověřit v aplikaci Glass Compass na www.glass-compass.com nebo www.izolacnisklo.cz.

Vyšší komfort s příjemným pocitem tepla domova
Climatop LUX je určen pro aplikace, kde je požadována energetická vyváženost mezi solárními zisky a tepelnou izolací, jako jsou nízkoenergetické a pasivní domy. Díky svým parametrům šetří náklady na vytápění a na spotřebu energie na umělé osvětlení. Navíc toto zasklení poskytuje vyšší komfort bydlení redukováním chladu v zimě v blízkosti prosklených ploch. sgg Climatop LUX proto přispívá k příjemnému pocitu tepla domova.

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s. r. o.
Vedení společnosti a závod Brno - Sklenářská 643/7, 619 00 Brno
Závod Praha - Tiskařská 4/612, 108 00 Praha 10
Obchodní středisko Frýdek-Místek - K Čističce 218, 739 25 Sviadnov

Tel.: +420 543 426 111, GSM: +420 606 706 481
E-mail: obchod@glassolutions.com, www.glassolutions.cz