V rámci projektu vznikl edukační web www.chytrarecyklace.cz, na kterém spotřebitel najde širokou škálu informací vztahujících se k tématu správného třídění a recyklace elektroodpadu. S dotazy ohledně sběru a třídění pomůžou lidem operátoři na bezplatné telefonní lince 800 976 679.

Elektroodpad je nejrychleji rostoucím druhem odpadu na světě. Podle loňské zprávy Global E-Waste Monitor přibylo jen za rok 2019 na světě bezmála 54 milionů tun elektroodpadu. Evropa je v nárůstu až třetí, ale v přepočtu vysloužilého elektra na obyvatelstvo jí patří čelní příčka. Například na každého Čecha připadá 15,7 kilogramů vyprodukovaného elektra.

Co se týče sběru a třídění odpadních elektrozařízení, z údajů zveřejněných začátkem letošního roku ve zpravodajství Evropského parlamentu vyplývá, že se jich v Evropské unii daří v průměru vytřídit přibližně 40 procent. Rozdíly mezi členskými zeměmi jsou poměrně značné, zatímco Chorvatsko ročně vytřídí přes 81 procent elektroodpadu, na Maltě je to necelých 21 procent. Česko zaujímá mezi 27 sledovanými státy deváté místo s 46,5 procenty vytříděného elektroodpadu (data jsou za rok 2017). Stejně tak sběr na jednoho obyvatele se postupně zvyšuje.

Podle nedávno zveřejněných údajů Ministerstva životního prostředí ČR vytřídil v roce 2019 každý obyvatel České republiky 9,5 kg odpadu z elektrozařízení, přibližně o jeden kilogram více než v předchozím roce. „Úspěch České republiky na poli třídění a recyklace elektroodpadu je ve srovnání s ostatními státy Evropské unie jistě dobrým signálem jak pro občany naší země, tak pro její životní prostředí. Z našich zkušeností ale víme, že by výsledek mohl být mnohem lepší, pokud by byli občané Česka lépe informování o tom, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, a to zejména se zřetelem na zvyšující se poptávku po elektrických a elektronických zařízeních,“ říká Pavlína Sporková, koordinátorka projektu Chytrá recyklace.

Právě z tohoto důvodu si podle Sporkové projekt Chytré recyklace klade poměrně ambiciózní cíle. „Chceme poodhalit roušku odpadového, a hlavně recyklačního průmyslu široké veřejnosti a ukázat, že aktivita žádného jednotlivého článku nepřichází vniveč. Protože jak mají být lidé přesvědčeni o smysluplnosti nutnosti třídit a odevzdávat elektrozařízení k recyklaci, když stále nemají jasnou představu, co se s výrobky a materiálem z nich získaným ve formě druhotné suroviny dále děje a co z něj vzniká nebo vzniknout může?zdůraznila Sporková.

Projekt chce prostřednictvím uživatelsky přátelské edukační webové stránky přesvědčit občany o tom, že správně třídit elektroodpad může úplně každý. Stejně tak je možné se zamyslet nad odpovědnou spotřebou. Každý se může podílet na tom, aby se odpad dneška stal surovinou zítřka.

Na webu projektu Chytrá recyklace se lidé dozvědí, jak odevzdat k recyklaci jednotlivé druhy elektrozařízení jako jsou lednice, televize, počítače, mobily, tablety, žárovky nebo baterie. Návštěvníci webu také zjistí, že elektrozařízení obsahují suroviny, které je možné znovu využít – konkrétně je to např. zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt. V neposlední řadě obsahuje web informace o tom, co se děje s vytříděným elektroodpadem anebo jak recyklace pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce.

Součástí projektu jsou také tipy, jak si může každý odevzdání vysloužilého elektrozařízení k recyklaci zjednodušit. Konkrétně je to třeba prostřednictvím služby Buď líný, díky které si lidé mohou objednat bezplatný odvoz spotřebiče z domova, nebo praktická krabička na sběr baterií v domácnosti FamilyBox,“ dodává Pavlína Sporková.

Několik zajímavých čísel o elektroodpadu:

- 101 tisíc tun je starého elektra se v Česku vytřídilo v roce 2019
- 9,5 kg je množství vytříděného elektrozařízení na jednoho obyvatele Česka v roce 2019
- TOP 10 - Česko patří mezi desítku nejlepších zemí v EU, co se množství vytříděného elektra týče
- 54 milionů tun elektroodpadu přibylo celosvětově za rok 2019 a jeho objem stále roste – v Evropě je to 12 milionů tun, v České republice 167 tisíc tun