Pokud ale zvolíme takovou instalaci, kde je fotovoltaický panel zabudován přímo do vrstvy krytiny šikmé střechy (zároveň nahrazuje střešní krytinu) či jde přímo o krytinu s fotovoltaickou účinností, pak je nutno k tomuto přizpůsobit typ použité vysoce difúzní podstřešní membrány, tj. typ DHV = doplňkové hydroizolační vrstvy. Ptáte se proč?

V první řadě je nutné si uvědomit, že tyto krytiny či panely se na rozdíl od běžných tašek rozhodně nedají považovat za vysoce paropropustné materiály. Navíc jsou často mezi sebou hermeticky těsněny. Tj. dimenzace ventilace plochy střechy s takovými materiály by pak měla být provedena nikoliv dle dimenzace ventilace používané pro paropropustné krytiny (např. betonové nebo pálené střešní tašky), v jejichž ploše jsou tyto prvky použity, ale tak jako by střešní krytinou byly nízkoparopropustné krytiny (např. plechové). Tj. ventilaci řešit v souladu s tabulkou B.2, přílohy B, normy ČSN 731901-2 Navrhování střech, část 2: Střechy se skládanou krytinou.

JUTA a. s. nabízí speciální dlouhodobě vysoce tepelně odolnou a zároveň dlouhodobě vysoce UV stabilizovanou podstřešní membránu JUTATOP HTR 2AP.

JUTA a. s. nabízí speciální dlouhodobě vysoce tepelně odolnou a zároveň dlouhodobě vysoce UV stabilizovanou podstřešní membránu JUTATOP HTR 2AP.


Upravit potřebnou výšku kontralatí v plánované skladbě střechy není problém. Ale zásadní problematická souvislost je v tom, že pokud jsou fotovoltaické prvky zabudovány do plochy běžné pálené nebo betonové krytiny apod., pak ventilační komponenty hlavní krytiny střechy fakticky nejsou schopny dosáhnout dostatečných netto otvorů pro výstup ventilace u vrcholu střechy do exteriéru. Důsledkem pak je skutečnost, že pod plochou takto zabudovaných fotovoltaických prvků střechy dochází k vysokému nárůstu teploty působící vůči podstřešní membráně (DHV). A tento problém narůstá tím více, pokud u takových fotovoltaických prvků dojde k jejich vypnutí.

Dalším problémem při instalaci zabudovaných fotovoltaických nebo solárních prvků do vrstvy krytiny je skutečnost, že v ploše takových prvků se často vyskytují průhledná/transparentní místa, kterými pak na podstřešní membránu fakticky trvale působí UV záření.

JUTA a. s. nabízí speciální dlouhodobě vysoce tepelně odolnou a zároveň dlouhodobě vysoce UV stabilizovanou podstřešní membránu JUTATOP HTR 2AP.


Proto pro takový případ ­JUTA a. s. nabízí speciální dlouhodobě vysoce tepelně odolnou a zároveň dlouhodobě vysoce UV stabilizovanou podstřešní membránu JUTATOP HTR 2AP. Tato membrána má nejen dlouhodobou vysokou teplotní odolnost +120 °C, ale zároveň i dlouhodobou UV stálost. Kontrola UV stálosti této membrány totiž není u prováděného testu umělého stárnutí kontrolována na běžných 336 hodin, ale na 5 000 hodin. Navíc tato vysoce paropropustná podstřešní membrána má vytvořenu excelentně sníženou hořlavost (dosahuje reakce na oheň třídy B). Viz údaje uvedené v přiloženém CE technickém listu výrobku. Navíc je použitelná/certifikovaná i pro větrané fasády s průnikem UV záření.

Zátěrová podstřešní membrána JUTATOP HTR®.

Technický list JUTATOP HTR 2AP


Díky polyakrylátovému typu fólie a připojeným integrovaným lepícím páskům pro slepení přesahů je pak zásadní výhodou membrány JUTATOP HTR 2AP i skutečnost, že se může použít nejen pro střechy s dodržením bezpečného sklonu zvolené střešní krytiny, ale i pro střechy s velice nízkým sklonem či u střech, kde sklon střechy je výrazně nižší, než jaký vyplývá z bezpečného sklonu použité střešní tašky či maloformátové vláknocementové či plastové šablony. Tj. použitelnost této fólie je až do třídy těsnosti DHV 2, kdežto běžné membrány mají použitelnost pouze do třídy těsnosti DHV 3. Viz přiložené tabulky. Navíc fólie JUTATOP HTR 2AP má zvýšenou odolnost proti splachu chemické impregnace, pokud se ze střešních latí či kontralatí chybně vyluhuje a na fólii spláchne.

Třída těsnosti DHV 2 tedy nastává podle toho, o kolik stupňů je sklon střechy menší, než je bezpečný sklon zvolené střešní tašky či maloformátové ploché šablony, a kolik zvýšených požadavků (dále jen ZP) působí na střešní skladbu. To jednoznačně určují Pravidla pro navrhování a provádění střech CKPT ČR (2014), na které odkazuje i platná norma ČSN 731901-2 Navrhování střech, část 2: Střechy se skládanou krytinou (Poznámky 1, 2, 3 bodu 5.3.3 na str. 11).

Pravidla pro navrhování a provádění střech.


A kdy tedy potřeba vytvoření třídy těsnosti DHV 2 u střechy vlastně vzniká? Můžeme si zde uvést několik příkladů:

1. Plánována je betonová nebo pálená střešní taška s bezpečným sklonem (BSK) 30°, ale sklon střechy je jen 28°. Střecha má plánováno zateplení šikminy střechy nebo má lehký zateplený strop (bez hydroakumulační vrstvy) = 2 ZP, střecha má střešní okna nebo úžlabí = 1 ZP a stavba se nachází v místě s vysokým větrovým nebo sněhovým zatížením = 1 ZP. Tj. sklon střechy je o 2° menší než je BSK a na střechu působí celkem 4 zvýšené požadavky.

Výběr tříd těsností DHV pro pálenou a betonovou krytinu.

2. Plánována je betonová nebo pálená střešní taška s bezpečným sklonem 22°, ale sklon střechy je pouze 16° (jedná se o pultový vikýř navázaný do hlavní střechy). Střecha vikýře má plánováno zateplení šikminy střechy nebo má lehký zateplený strop (bez hydroakumulační ­vrstvy) = 2 ZP, a střecha pultového vikýře tedy má lomení sklonu z vyššího sklonu do nižšího sklonu = 1 ZP. Tj. sklon pultového vikýře střechy je tedy o 6° menší než bezpečný sklon střešní krytiny a na střechu působí 3 zvýšené požadavky.

3. Plánována je vláknocemen­tová střešní šablona s jednoduchým krytím (česká šablona), přičemž stavba se nachází 450 m. n. m. (více jak 400 m. n. m.) či ve IV. sněhové oblasti (ve vyšší jak III. sněhové oblasti) = viz ČSN EN 1991-1-3:2005 / změna Z1:2006), tj. BSK takové krytiny je 40°. Ale sklon plánované střechy je jen 36°. Střecha má plánováno zateplení šikminy střechy nebo má lehký zateplený strop (bez hydroakumulační vrstvy) = 2 ZP, střecha má střešní okna nebo úžlabí = 1 ZP. Tj. sklon střechy je o 4° menší než je BSK a na střechu působí celkem 3 zvýšené požadavky.

Pro třídu těsnosti DHV 2 je samozřejmě možné použít i základní typ polyakrylátové podstřešní membrány JUTATOP 2AP, ale ta není určená pro skladbu střechy s krytinou tvořenou fotovol­taickými panely / taškami. Její teplotní stálost je +100 °C, avšak má stejnou chemickou odolnost a třídu reakce na oheň B jako má fólie ­J­UTATOP HTR 2AP.

Mnohé další informace vám pak mohou poskytnout technické články uvedené na stránkách ­www.juta.cz, v technické knihovně na: https://www.juta-strechy-steny.cz/technicka-knihovna, a obdobné ­články JUTA a. s. uvedené na stránkách https://tvstav.cz/, tj. na: https://tvstav.cz/hledej/clanky/juta/1. A pokud si tyto souvislosti chcete poslechnout s příslušným komentářem, pak vás určitě mohou zajímat 3 technické webináře o střechách jež najdete na: https://www.stavinvest.cz/specialista-radi/.

JUTA a. s. však poskytuje i bezplatné technické poradenství a pro realizační a projekční firmy i příslušné bezplatné certifikační školení. Nikdo nemůže znát vše, a proto není ostudou, pokud se na příslušné souvislosti zeptáte přímo aplikačních manažerů příslušného výrobce.

Autor: Jan Rypl, manažer aplikací, tel.: +420 602 194 045, e-mail: rypl@juta.cz, www.juta.