Provoz těchto soustav přináší svým uživatelům nejen výrazně vyšší náklady na spotřebu energií, které jsou způsobené nízkou účinností topného zdroje, ale i zdravotní a bezpečnostní rizika způsobená dlouhodobým provozem kotle, jeho zanedbanou údržbou a značným opotřebením jeho rozhodujících součástí. Dalším problémem zde bývá zajištění dodávky dostatečného množství TUV.

V naprosto nevyhovujícím stavu se nacházela i topná soustava ve starším bytě 2+1. Vytápění zde zajišťoval stacionární plynový kotel za zenitem své životnosti a dodávka TUV byla řešena s pomocí závěsného plynového průtokového ohřívače.

Kotel i ohřívač byly navíc společně proti všem předpisům umístěny ve stísněných prostorách koupelny a jejich provoz byl v rozporu se všemi bezpečnostními i hygienickými předpisy.

V rámci přestavby bytu bylo rozhodnuto, že původní stacionární plynový kotel a plynový závěsný ohřívač TUV budou nahrazeny moderním kombinovaným plynovým kotlem s označením Therm Pro 14 KX s integrovaným 55l nerezovým zásobníkem TUV od českého výrobce plynových kotlů Thermona. Již touto jednoduchou operací byl zpřehledněn a zvětšen podlahový prostor koupelny. Dále byla vybourána příčka mezi koupelnou a WC, čímž došlo k zajištění přívodu dostatku přirozeného světla do nové kotelny a koupelny s možností jejího větrání.

Práce byly zahájeny odborným odpojením a demontáží původních plynových spotřebičů, litinových radiátorů a ocelových trubek sloužících jako rozvod vytápění. Po dokončení bouracích prací byly provedeny rozvody odpadů, vody, elektřiny a plynu v koupelně. Staré litinové radiátory byly nahrazeny moderními deskovými, rozvod vytápění je veden v podlaze z měděných trubek. Po obložení a zaspárování koupelny bylo možné provést zavěšení kotle Therm Pro 14 KX na připravené hmoždinky a připojit jej ke všem energetickým zdrojům (elektřina, voda, plyn) umožňujícím jeho zprovoznění.

Po provedení odkouření kotle do komína a odzkoušení kotle odborným technikem bylo možné předat záruční list a zkontrolovat, zdali zařízení správně komunikuje s pokojovým termostatem.

Vše proběhlo hladce. Majitel bytu se tak může těšit díky mnohem vyšší účinnosti kotle na výrazně nižší účty za energie, větší využitelný prostor v koupelně, mnohem vyšší bezpečnost i estetický výzor koupelny. Dále dodává: „Skutečně jsem netušil, že existuje takto komfortní řešení vytápění a ohřevu vody pro malé a střední byty. Jsem překvapen tichým chodem kotle, jeho pěkným designem i minimalistickými nároky na zábor prostoru v koupelně. Proto mohu s klidným svědomím kotel Therm Pro 14 KX s 55 l integrovaným nerezovým zásobníkem od společnosti Thermona všem zájemcům o rekonstrukci kotelny vřele doporučit.“

Ivo Románek

Thermona spol. s r. o.
Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna
tel.: 544 500 505, 544 500 511,
fax: 544 500 506
e-mail:
thermona@thermona.cz, www.thermona.cz