Zajímalo nás, jaké aktuální novinky připravuje Thermona pro rychle se blížící rok 2016. Spojili jsme se proto s obchodním ředitelem společnosti, panem Ing. Milanem Kubíčkem a požádali jsme jej o rozhovor.

V letošním roce uplynulo 25 let od založení společnosti Thermona. Můžete našim čtenářům v krátkosti přiblížit, co mělo na její pozitivní vývoj v těchto letech největší vliv?

Historie naší společnosti je skutečně velmi bohatá. Je proto velmi těžké vypíchnout ty nejdůležitější momenty. Osobně za klíčové považuji správné načasování založení Thermony v období, kdy byla na území ČR zahájena rozsáhlá plynofikace. Druhým stěžejním momentem bylo strategické rozhodnutí vedení společnosti vstoupit na zahraniční trhy. Nejdříve to byly okolní státy, později, v roce 1998, bylo přijato rozhodnutí o našem vstupu na ruský trh. To nám umožnilo zvýšit výrobu kotlů na počet kusů, který držíme dodnes. Tím je produkce kolem 20 tis. kusů kotlů ročně. Díky této kvalitní obchodní politice se nám podařilo vybudovat náš moderní výrobní závod v Rapoticích, kde máme linku na montáž jak závěsných, tak i stacionárních kotlů.

Jak se rozrůstal sortiment vašich výrobků?

To je dobrá otázka. Od prvopočátku naše společnost vsadila na vývoj a výrobu plynových závěsných kotlů. Postupně se náš sortiment rozrůstal ve své podstatě od jednoho typu výrobku až po dnešních asi 80 modifikací plynových závěsných kotlů. V roce 2007 jsme k plynovým kotlům přidali i výrobu elektrokotlů, které dnes vyrábíme ve více než deseti modifikacích. Samozřejmě se dnes již nezabýváme jen výrobou a vývojem kotlů, ale také např. vývojem vlastních pokrokových regulací, které do značné míry dokáží pozitivně ovlivnit a zefektivnit ekonomiku provozu našich zdrojů tepla. V naší nabídce naleznete i řadu dalších doplňkových systémů, ať již pro ohřev TUV, systémů odtahů plynových kotlů, úpravu vody v topných systémech, solární systémy pro ohřev TUV atd.

Nyní pohled do současnosti. Jak jste spokojen s obchodními výsledky vaší společnosti v letošním roce?

Naše současnost představuje především reakci na změny, které nám připravila EU. K nim patří zavádění moderních podnikových informačních systémů ERP, dále fakt, že od 1. 8. 2015 mohou být na trh dodávány pouze kotle s novým – energeticky úsporným čerpadlem a nově také tzv. ekodesign plynových kotlů, což je jejich štítkování a zatřiďování do energetických tříd tak, aby bylo zákazníkovi na první pohled zřejmé, jak je zařízení energeticky náročné a zdali je šetrné k životnímu prostředí.

Jaké dopady bude mít zastavení výroby atmosférických kotlů?

Omezení výroby atmosférických kotlů je pro náš obor skutečně revolučním krokem. Toto opatření vyvolalo letos na trhu dva dopady. Prvním bylo zvýšení poptávky po atmosférických kotlích hlavně v provedení turbo. Ty byly zcela vyprodány. Takže opatření nám přineslo krátkodobý nárůst poptávky i prodeje těchto zařízení. Na druhé straně to má značný dopad na změnu našeho výrobního sortimentu, kdy jsme se museli přizpůsobit požadavkům EU na produkci pouze kondenzačních kotlů, což nám jako výrobci přináší nemalé náklady. Nicméně s výsledky letošního roku můžeme být spokojeni.

Kam bude směřovat vaše inovační úsilí v nejbližším období?

Logicky v příštím roce přicházíme s řadou inovací naší kondenzační techniky, které bychom rádi představili našim zákazníkům na nejrůznějších oborových výstavách. Stěžejní pro nás bude naše účast na výstavě Aquatherm Praha 2016.

Některým vašim výrobkům bylo uděleno označení Ekologicky šetrný výrobek. O které výrobky se jedná?

Ano. Je to pravda. Naší snahou je od roku 2000 konstruovat a vyrábět naše zařízení tak, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí. Dnes jsou to samozřejmě jednoznačně kondenzační kotle. Již dříve jsme toto ocenění získali i pro naše atmosférické kotle v provedení s nízkoemisním hořákem. Tyto kotle bývaly dříve značeny jako Low-nox. Požadavky pro toto označení se trvale zpřísňují. Ve skutečnosti to znamená, že naše výrobky neustále přizpůsobujeme tak, aby vyhovovaly či dokonce svými parametry ještě překračovaly požadavky této vyhlášky.

Jaké zajímavé akce připravujete v nejbližší době pro vaše zákazníky?

Do budoucna bychom se chtěli více věnovat následným službám pro naše zákazníky, a to ať již jsou vlastníky jednoho kotle, či kaskádové kotelny s více kotli. Nazvali jsme to program komplexní péče, který by měl zákazníkům přinést zlepšení servisu, možnosti snadného objednání náhradních dílů, jejich lepší dostupnosti a tím prodloužení životnosti kotle i jeho menší poruchovosti. Prvním krokem je prodloužená záruka na naše kotle, kterou získává zákazník po splnění určitých podmínek - zejména pak při dodržení doporučených ročních servisních prohlídek.

V současné době spouštíte také vaše nové internetové stránky www.thermona.eu Co nového návštěvníkům nabídnou?

Stránky jsou pojaty jako interaktivní. Zákazník si přes nás mnohem snadněji může zprostředkovat výměnu kotle, servisní prohlídku, technický dotaz atd. Tyto stránky představují jeden z bodů komplexní péče o zákazníka, o kterou se trvale snažíme. Samozřejmostí je přehled veškerých produktů a služeb, které naše společnost může zákazníkovi nabídnout.

Na co chcete především sázet ve svém budoucím působení na trhu?

Naší snahou je, aby obor výroby plynových kotlů v ČR byl námi dále pozitivně rozvíjen a s tím i vývoj a výzkum v této oblasti. Jsme jednou z mála firem, které na našem území tyto produkty vyrábí a zaměstnáváme cca 100 zaměstnanců. Chceme udržovat nadstandardní vztahy s našimi zákazníky, ať již se jedná o ty, kteří o koupi našeho kotle teprve uvažují nebo si jej koupili dříve. Příkladem takové péče je kupříkladu to, že náhradní díly za dostupnou cenu a po celou dobu životnosti kotle umíme nabídnout i po 15 letech jejich provozu. Do budoucna bychom chtěli zůstat kvalitní značkou, která bude zajímavá nejen pro koncové spotřebitele, ale i pro nejširší odbornou veřejnost z řad projektantů, topenářů a instalatérů.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Thermona spol. s r. o.
Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna
tel.: 544 500 505, 544 500 511, fax: 544 500 506
e-mail: thermona@thermona.cz , www.thermona.cz