Druhá část systému iCOOL poskytuje souhrnné informace o zdravém prostředí v domě a řídí efektivní hospodaření s energiemi a správnou údržbu domu. Poslední část iCOOL provádí monitoring stavebních konstrukcí a obsahuje prvky – senzory a algoritmy, které byly pro tuto aplikaci vyvinuty Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT (UCEEB).

První dvě části systému iCOOL mají přínos zejména pro investory a koncové uživatele. Třetí část, tj. monitoring staveb, je vytvořena hlavně pro dodavatele stavby, kterým poskytne:
1.    detailní dlouhodobý monitoring prostředí staveb – zejména teploty, vlhkosti, rosného bodu – a to nejen v interiéru nebo exteriéru, ale i uvnitř stavebních konstrukcí, což je zásadní zejména pro dřevostavby;
2.    upozornění na významnější změnu hodnot – lze tak předejít závažným poruchám konstrukcí např. při dlouhodobě působící vlhkosti;
3.    možnost včasného servisního zásahu – tedy snížením nákladů včasným odstraněním příčiny závady;
4.    konkurenční výhodu, protože dokáží investorovi lépe ochránit stavbu, majetek a minimalizovat omezení provozuschopnosti stavby během odstraňování závady.

Všechny tři součásti systému iCOOL jsou integrovány a provozovány zároveň na jedné řídicí jednotce Tecomat Foxtrot. Tím investor dosáhne významné úspory na pořízení kompletního systému, který by se jinak musel skládat z více komponent od různých dodavatelů.

Zároveň je iCOOL jediný systém, který řeší komfortní ovládání domu, zajišťuje optimální prostředí a 24 hodinový provoz domu a zároveň trvale monitoruje stav konstrukce domu. Výrazně se tak odlišuje od tzv. „chytrých domů“, které obsahují pouze první část – komfortní ovládání – často ve smyslu pouhého ručního ovládání z aplikace mobilního telefonu. iCOOL totiž klade důraz na vzájemné propojení a plně automatizovanou koor­dinaci všech technologií, které mají vliv na toky energií v domě, jako jsou tepelná čerpadla, klimatizace, větrání s rekuperací, akumulační nádrže a aktivní zastiňování žaluziemi. Podle konkrétního projektu lze přidat i ­fotovoltaiku a akumulaci do baterií. A právě i monitoring stavební konstrukce.


Vysokou propracovanost a trvalý rozvoj systému iCOOL i do budoucna umožňuje použitá řídicí jednotka Tecomat Foxtrot, pro kterou lze vytvořit vlastní sadu individuálních aplikací s požadovanými funkcemi. Ostatní systémy, které se pouze konfigurují na předem připravené úkony, tak neumožňují připojit například výše uvedené zcela unikátní snímače vlhkosti stavebních konstrukcí a vytvořit k nim potřebné algoritmy integrované k ostatním funkcím domu. Z výše uvedeného důvodu je partnerství mezi výrobcem HW a dodavatelem aplikace iCOOL zcela zásadní.

Systém iCOOL je vhodný i pro firmy, které uvažují o rozšíření svého portfolia o automatizaci budov, protože firma ICT Expert dodává jak řídicí jednotku se systémem upraveným pro konkrétní řešení, tak zejména poskytuje technickou a projekční podporu dalším instalačním a elektroinstalačním firmám.

A co je výše zmiňovaná řídicí jednotka Tecomat Foxtrot? Firma Teco a. s. z Kolína ji vyrábí jako devátou generaci svých programovatelných automatů (PLC) určených pro stroje, procesy budovy a dopravu. Integruje v sobě veškeré zkušenosti ze čtyřicetileté nepřerušené tradice vývoje a výroby této kategorie řídicích systémů, která je celosvětově standardizována harmonizovanou normou IEC/EN/ČSN 61131. Je dodáván jako volně programovatelný a s širokou škálou rozšiřujících periferních modulů. Pro instalace do budov a domů dostal do vínku univerzální dvouvodičovou instalační sběrnici CIB Common ­Installation Bus® s možností libovolného větvení do vzdálenosti 500 m. Umožňuje tak efektivně propojit nejrůznější vypínače, tlačítka, čidla teploty, vlhkosti, CO2, čtečky identifikačních karet, kódovací klávesnice, displeje termostatů a mnoho dalších čidel – senzorů.

Zároveň jsou na stejnou sběrnici připojitelné akční členy – aktory. V sortimentu jsou spínací relé, stmívače pro klasické žárovky ale dnes především pro LED žárovky na 230V síti, pro LED pásky a LED čipy na nízkovoltových úrovních, aktory pro ovládání žaluzií a motorových pohonů. Sortiment doplňují ovladače pro klasickou MaR (měření a regulaci), jako jsou směšovací ventily, oběhová čerpadla, měření tlaků, ovladače radiátorů nebo podlahového topení.

Důležitou součástí jsou komunikační kanály pro připojování komplexnějších zařízení, jako jsou klimatizace, tepelná čerpadla, homologované zabezpečovací ústředny, multimediální systémy a v podstatě jakékoliv jiné i méně frekventované technologie. Samozřejmostí je připojení do sítě LAN i do internetu jak přes veřejnou adresu, tak dnes především bez veřejné IP adresy přes unikátní službu Teco Route. Je to mj. významný prvek kyberbezpečnosti, která již dnes a zejména v budoucnu bude nabývat na významu.

Přestože je systém nativně připojen do internetu již od doby před vznikem pojmu internet věcí (IoT), jeho funkce je na internetu nezávislá. Systém si svoji rutinní 24 hodinovou práci včetně kompletní archivace dat a událostí vykonává přímo v místě a přes internet přijme povely nebo do něj poskytne data, jen když je o to požádán. Pro interakci s okolím využívá vestavěné volně programovatelné, grafické a interaktivní  webové stránky. Takže je přístupný přes webový prohlížeč libovolného mobilního zařízení, počítače nebo Smart TV podle vkusu uživatele. K dispozici jsou i mobilní aplikace.


To vše o Tecomatu Foxtrot je zde zmíněno pro posílení povědomí a ubezpečení investorů i uživatelů o spolehlivosti a dlouhodobé zajištěnosti základny, na které je výše popsaný systém iCOOL postaven. Je tím myšlena logická dělba práce, kdy je na straně Teco a. s. plná zodpovědnost za vývoj, výrobu, servis a stabilitu hardwarové a komunikační infrastruktury a na straně ICT Expert vývoj a garance za aplikační program řešící standardní, pokročilé i individuální funkce řízení skutečně chytrých domů.

Systémy vám rádi představíme na našich pravidelných workshopech, které pořádáme pro koncové uživatele, architekty, stavební firmy i developery v našem vzorovém domě ve Středoklukách u Prahy. Dům je plně vybaven topným a chladicím systémem, ventilací, osvětlením, stíněním, měřením energií a zejména zobrazením souhrnných informací o zdravém prostředí v domě, efektivním hospodaření s energiemi a správné údržbě domu. Odborníci z firmy ICT Expert s. r. o. zodpovědní za aplikaci iCOOL společně s firmou Teco a. s. za Tecomau Foxtrot, vám systém představí a zodpoví vaše dotazy.

Termíny workshopů s možností online rezervace naleznete na stránkách www.icool.cz.

Teco a. s.
Havlíčkova 260, 280 02 Kolín, tel.: +420 321 737 611
e-mail: teco@tecomat.cz, www.tecomat.cz

ICT EXPERT, s. r. o.
Nádražní 118, Dobříň, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 417 631 333, e-mail: info@icool.cz, www.icool.cz