O podrobnější informace týkající se této problematiky jsme požádali ředitele kolínské společnosti Teco a. s., Ing. Jaromíra Klabana. Firma se zabývá vývojem a výrobou řídicích a regulačních systémů Tecomat. Mimo jiné nabízí také programovatelné PLC pro řízení budov, technologických procesů a dopravních systémů.

Pane řediteli, myslíte si, že právě tato směrnice vede k legislativnímu propojení architektury, stavebnictví a energetiky?

Ano. Doslova a do písmene je zde uvedeno, že „členské státy stanoví požadavky s cílem zajistit, aby jiné než obytné budovy s klimatizačním systémem či s kombinovanými systémy pro klimatizaci a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW byly v technicky a ekonomicky proveditelných případech do roku 2025 vybaveny systémy automatizace a kontroly budov“. Pro obytné budovy je předepsáno: „Členské státy mohou stanovit požadavky k zajištění toho, aby obytné budovy byly vybaveny:
- funkcí průběžného elektronického monitorování, které měří účinnost systémů…;
- účinnými řídicími funkcemi za účelem zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a využívání energie.“

Ovládací obrazovka systému Tecomat Foxtrot pro tepelné čerpadlo


Tedy to, co bylo dosud samozřejmostí pro ty investory a jejich architekty, kteří mysleli nejen na proces tvorby budovy, ale také na její dlouhodobý nízkonákladový, resp. udržitelný a funkční provoz, se nyní stává vyžadovanou a kontrolovanou povinností pro všechny?

Předchozí směrnice se dosud spokojily s úsporami danými izolací opláštění, resp. zamezením úniků tepla skrze otvory v budově. Tato nová směrnice již reflektuje poznání, že realita a fyzika jsou přece jenom složitější, že v pasivně izolovaných a utěsněných budovách je třeba zajišťovat výměnu vzduchu aktivně nejen pro obydlené a užívané objekty, ale i pro nevyužívané, neboť vlhkost a plísně udělají své. Směrnice výslovně zmiňuje „systémy automatizace a kontroly budov“, „elektronické monitorování“ a „řídicí funkce pro výrobu, distribuci, skladování a využívání energie“. Tedy přesně to, s čím si řídicí systém Tecomat Foxtrot hravě poradí, v čem mají systémy Tecomat řadu standardních referencí i unikátních realizací.

Ovládací obrazovka systému Tecomat Foxtrot pro osvětlení


Po řadě článků v popularizujícím i zjednodušujícím duchu pro čtenáře-laiky v oboru automatizace či měření a regulace a po referencích zdůrazňujících jednoduchost ovládání či nastavování jste se rozhodli ukázat i druhý extrém, tedy nasazení Foxtrotu na nestandardní až nadstandardní funkce. O jaký projekt se jedná?

Podobně jako architekt, který si navrhne a postaví vlastní dům se všemi svými vychytávkami, i v tomto případě je uživatelem informovaný člověk, majitel firmy Axomer, jež je uznávaným systémovým integrátorem „smart house“. Ten si navrhl celý koncept domu a jeho energetiky sám. Zároveň je tvůrcem programu a ovládacího rozhraní. Více však již prozradí ovládací obrazovky, které si systém Foxtrot drží v sobě a jsou přístupné lokálně i přes internet se zabezpečeným přístupem podle nejnovějších bezpečnostních standardů.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický