Bezprostředně na kolaudaci navazovalo přestěhování celé firmy, které zabralo cca tří týdny s přerušením výroby na jeden týden. Tolik asi k časovému rámci stavby a následným logistickým operacím, jejichž cílem bylo vykročit do dalšího čtvrtstoletí firmy Teco v nové budově vybavené novými technologiemi.

Architektonické a konstrukční řešení objektu

Ryze účelová dvoupatrová budova byla navržena Ing. arch. Irenou Schusterovou a rozdělena do čtyř částí. Výrobu a sklady paní architektka umístila do přízemí napravo a školicí centrum, prodej, nákup a jídelnu s výdejnou nalevo, vývoj a administrativní část jsou situovány do prvního patra.
Tyto čtyři provozní části, které se dají oddělit a samostatně uzavřít, spojila prostorným komunikačním centrem, jehož fasáda tvoří vizuální dominantu celého objektu. Inspirována dvojrozměrným logem firmy s charakteristickým motivem periodického signálu mu dodala třetí rozměr a nechala ho vizuálně prostoupit celou šíří budovy ze severní na jižní fasádu.
Půdorysný tvar hlavní hmoty stavby je obdélník o rozměrech
21 × 60 m s orientací delší strany východ-západ, nad kterým se zdvihá hmota dvou nestejně velkých podlaží budovy. Objekt je zastřešen plochými střechami. Jednoduchý hmotový koncept dvoupodlažní části narušuje ve třetině délky budovy již zmíněná hmota s pilovitým prolomením citujícím logo firmy s proskleným schodišťovým blokem, na nějž navazují částečně kryté střešní terasy. Je tak zvýrazněn hlavní vstup do budovy. Prolomení hmoty navazuje na pásová okna s venkovními žaluziemi, která lemují celý obvod budovy a zajišťují přirozené prosvětlení a větrání všech pracovišť v objektu.
Hlavní vstup do objektu navazuje na příjezdovou komunikaci, která dále pokračuje kolem celého areálu s 50 parkovacími stáními a k zadním vchodům navazujícím na příjem materiálu, na expedici zboží a navážení obědů do jídelny. Budova je plně bezbariérová, první a druhé podlaží spojuje kromě schodiště také elektrická plošina.
V objektu jsou použity železobetonové nosné konstrukce a výplňové konstrukce z lehkých izolačních materiálů. Opláštění je zavěšené z panelů PUR. Vnitřní líc a příčky jsou sádrokartonové, okna plastová s trojsklem, vnitřní a vstupní dveře jsou prosklené, hliníkové. Stavba na sebe neupozorňuje výrazným barevným řešením. Je navržena v odstínech stříbřitě šedé a je zajímavá jednoduchými a čistým liniemi celé hmoty. Tyto linie prostupují i do interiéru, kde se již barevnost loga firmy objevuje, a to v modrém pruhu na podlaze vstupní haly a podhledu schodiště. Interiér oživují různobarevná řešení podlah v kancelářích. Vznikl tak velmi kompaktní, vizuálně čistý objekt, pevně zakotvený do Polabí. A to doslovně. Stojí na 56 železobetonových pilotách a je napojen na dvanáct 125 m hlubokých vrtů, kterými cirkuluje voda. Objekt je tak se zemí spjat nejen staticky, ale i energeticky.

Pohled z interiéru nové centrály firmy Teco a.s. Za prosklenou stěnou je vidět logo firmy, které opticky prostupuje celou fasádou budovy.Energetický koncept budovy

Energetický koncept je dalším relativně unikátním specifikem budovy. Projekt maximalizoval efektivní nakládání s energiemi. Teco je nejen investorem, ale i provozovatelem budovy, takže přirozeným zájmem bylo najít skutečné optimum v investičních a následných provozních nákladech. Například do kalkulace vyšších nákladů na zemní vrty byly zahrnuty i snížené náklady na archeologický průzkum, které by byly vyšší v případě mělkých zemních kolektorů. Kromě samozřejmého zateplení pláště budovy bylo zvoleno nízkoteplotní podlahové vytápění a stropní chlazení. Tedy koncept, který umožnil vyhnout se jakékoli klimatizační jednotce v budově.
V zimě přichází z hloubkových vrtů voda 10 °C „teplá“. Přes deskový výměník předává teplo do topného okruhu, kde je dvojicí tepelných čerpadel od firmy PZP teplota zvýšena do akumulační nádrže asi o 13 °C na výsledných 23 °C. Odtud je pak rozváděna přes regulační ventily do jednotlivých místností podle aktuální žádané teploty. Podle potřeby čerpadla přepínají na vyšší teplotu a dohřejí akumulační nádrž pro užitkovou vodu asi na 50 °C.
V létě rovněž přichází z vrtů voda o teplotě 10 °C, tentokrát je však „studená“. Přes regulační ventil je vedena do stropního chlazení jednotlivých místností nebo do fancoil jednotek, kde stropy nejsou. Tím, že studená voda zchladí vnitřní prostory, se sama ohřeje a odchází do 125 m hlubokých vrtů se ochladit. Při té příležitosti teplotně „zregeneruje“ vrty tak, aby v následující zimě bylo zase z čeho brát základní teplo. Pro další úspory je nasazeno řízení větrání v celé budově s centrální rekuperační jednotkou firmy Atrea. Ta vrací zpátky do vyvětraného prostoru v zimě teplo, a v létě naopak chlad. Systém umožňuje v zimě pro ohřev využít i odpadní teplo ze serverů a z technologie pájení SMD součástek.
Měření a regulaci takto navržené topné a chladicí soustavy má kompletně na starosti Tecomat Foxtrot z vlastní produkce Teco a.s.

Hospodaření s dešťovou vodou

Pod budovou se nachází šest nádrží na dešťovou vodu s celkovým objemem 100 m3. Voda odtud koná celoroční užitečnou práci při splachování toalet a v létě je vedena řízeně do zavlažovacího systému zahradní úpravy kolem budovy. Z vodovodního řadu se nakupuje pouze nezbytná voda do kohoutků a do sprch.

Kompletní řídicí systém Tecomat Foxtrot včetně částí silových okruhů a online měření spotřeby v hlavním rozvaděči v energocentru.

Kompletní řídicí systém Tecomat Foxtrot včetně částí silových okruhů a online měření spotřeby v hlavním rozvaděči v energocentru.Elektřina a elektroinstalace v režii Tecomatu Foxtrot

Nová budova Teco využívá výhradně elektřinu – k topení ani chlazení nepoužívá žádný spalovací proces! Veškerá elektřina přichází přes 150kW trafostanici. Účastní se hlavně vytápění, chlazení a ventilace formou pohonu tepelných a oběhových čerpadel a ventilátorů. Podílí se i na klasice. Na osvětlení, kde jsou použity výhradně LED světelné zdroje. A to i na sloupech veřejného osvětlení v areálu. Samozřejmě pohání výpočetní techniku a nově pořízené výrobní technologie osazování a pájení elektronických součástek, mechanického opracování a laserového popisu plastových dílů. Instalace fotovoltaických panelů a bateriového úložiště se do první etapy realizace nenominovala, je s ní ale počítáno v etapě další.
Elektroinstalace je kompletně svěřena Tecomatu Foxtrot. Veškerý slaboproud a silnoproud jsou zde datově propojeny mezi sebou. Zásuvky, vypínače, žaluzie a termostaty jsou připojeny více než dvacítkou větví instalační sběrnice CIB. Ovládací reléové moduly jsou spolu s jističi a chrániči v podružných rozvaděčích v každé ze čtyř částí budovy.
Tecomat Foxtrot má v budově zároveň napojení na přístupový systém a zabezpečovací ústřednu. Ta je připojena na pult centrální ochrany. Nechybí tu ani kamerový systém ochrany vnějšího prostoru. Budova je naprogramována podle počátečního projektu a připravena do budoucna na jakékoli změny v chování a provozu podle nejrůznějších kombinací logických podmínek a měřených dat, např. spotřeb energií.

Závěrem zbývá konstatovat, že nová budova společnosti ­Teco a. s., je zároveň referenční instalací systému Tecomat Foxtrot, kam jsou zváni všichni zájemci z řad investorů, developerů, architektů, projektantů a univerzit i středních škol na prohlídku s ukázkou funkce skutečné smart průmyslové budovy za plného provozu.

Ing. arch. Irena Schusterová,
Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.

Teco a. s.
Průmyslová zóna Šťáralka 984, 280 02 Kolín
tel.: +420 321 401 111
e-mail: teco@tecomat.cz
www.tecomat.cz