Kdo se pozdě podíval, nevěřil, že most byl ve vzduchu, protože v dolní poloze vypadá úplně stejně jako v době svého zrození před 116 lety. Tímto aktem stavbaři Metrostavu připravili zdvižný most na zkušební provoz. Modernizace vltavského vodního díla Hořín u Mělníka spěje do finiše.

„Velmi mě těší, že se nám podařilo implementovat řídicí systém a provést úspěšný první zdvih ovládaný počítačem. Až zařízení vstoupí do zkušebního provozu, budeme sledovat náklony, geometrii, tlaky, hydrauliku a nejrůznější vlivy působící na mostní konstrukci. Provoz již nyní je plně automatizovaný a umožňuje proplutí velkých lodí s podjezdnou výškou až 7 metrů. Funguje to tak, že kapitán lodě, pro jejíž proplutí nestačí podjezdná výška spuštěného mostu, požádá obsluhu zdymadla o zdvih mostu, která stiskem tlačítka na počítači dá povel řídicímu systému a provede automatické proplavení. Zkušební provoz vyvrcholí závěrečnými komplexními zkouškami,“ přibližuje Jan Prokeš, vedoucí projektu z Metrostavu, který má s vodními díly na Vltavě bohaté zkušenosti. Za posledních 12 let se podílel na stavbách a rekonstrukcích zdymadel v Českém Vrbném, Hluboké nad Vltavou, Hněvkovicích či Kořensku.

Unikátní kamenný most na zdymadle v Hoříně má za sebou první oficiální zdvih


Modernizace vodního díla ­Hořín začala v březnu roku 2019. Stavbaři Metrostavu v první odstávce rozebrali horní i dolní ohlaví plavební komory, následně provedli betonáže nosných konstrukcí a obložili je původním kamenem. Tím rozšířili průjezdný profil z 11 na 12 metrů. Ze stejného důvodu bylo zároveň nutné vyměnit horní i dolní vrata za širší. Na jaře loňského roku osadili pomocí největšího jeřábu v ČR ocelovou kostru zdvižného mostu a v červenci krátkodobě vrátili do provozu plavební komoru. V říjnu 2020 se komora opět uzavřela, aby mohl být zdvižný most kompletně dostrojen. Při dostrojování kladli kameníci maximální důraz na zachování co největšího množství původních kamenných prvků.
Cílem stavby s názvem Úprava ohlaví plavební komory Hořín je přizpůsobit vodní cestu na moderní evropské parametry třídy Va. Zatímco až dosud přípustná výška lodí při proplouvání zdymadlem za maximální plavební hladiny klesala na pouhých 2,1 metru, po modernizaci dosáhne minimální podjezdná výška 7 metrů (při zdviženém mostě). Díky kombinaci s rozšířením průjezdného profilu se zdymadlo stane komfortnějším, bezpečnějším a průjezdnějším pro lodě plující z Labe přes Mělník až do Prahy.

Stavbu buduje pro investora Ředitelství vodní cest ČR největší česká stavební společnost Metrostav. Projekt je součástí modernizace 10 km dlouhého plavebního kanálu Vraňany–Hořín, která vyjde na přibližně dvě miliardy korun. Investici spolufinancuje Státní fond dopravní infrastruktury a Evropská unie Nástrojem pro propojení Evropy CEF.