Připravili jsme pro vás celkem šest dvouhodinových webinářů, které budou postupně probíhat v období od května do června. Ve 12. ročníku Beton University se budeme věnovat dvěma tematickým celkům, a to Architektura v betonu a Konstrukce a betony pro jejich zhotovení.


Architektura v betonu


Téma tří webinářů je zaměřeno na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architektů k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí webinářů budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.

6. května - Pohledové betony
11. května - Beton v architektuře
20. května - Provádění pohledových betonových konstrukcí


Konstrukce a betony pro jejich zhotovení


Téma tří webinářů je zaměřeno na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V druhé ze série webinářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Uvedeny budou také praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb.

27. května - Vodonepropustné konstrukce – BÍLÉ VANY
1. června - Konstrukce a ultra-vysokohodnotné betony
10. června - Konstrukce a betony pro zakládání staveb

Webináře přináší i rozšířené možnosti. Ve vypsaných termínech můžete sledovat „přímý přenos“ a zapojit se „na živo“ do diskuze s předními profesionály z oboru. Pokud vám termín nebude vyhovovat, můžete si pustit záznam i zpětně nebo si projít jednotlivé prezentace.

Přihlaste se! Od začátku dubna je možné se na webináře přihlásit prostřednictvím internetového portálu www.betonuniversity.cz, kde naleznete také veškeré další informace a kontakty.