Důkazem, že je to možné, jsou referenční stavby z uplynulého období, na kterých se podíleli pracovníci společnosti Puren. Všechny návrhy vyžadovaly konzultaci s výrobcem PIR izolací a úzkou spolupráci s realizačními firmami.

V roce 2015 realizovala firma GIT s. r. o. šikmou střechu rodinného domu ve Vrbovém na Slovensku. Tato dvouplášťová střecha obloukovitého nepravidelného tvaru je pokryta skládanou těžkou krytinou – bobrovkou. Při výstavbě byla použita tepelná izolace PIR s oboustranným hliníkem kladená v jedné vrstvě se spoji na ozub. Izolační desky byly upraveny přiřezáváním do požadovaného tvaru s dotěsněním spojů PUR pěnou. Parozábrana lehkého typu s difuzním odporem Sd > 170 m. Pojistná hydroizolace byla volně pokládána na PIR izolační desky a celek byl ukotven pomocí vrutů přes kontralatě do krokví.

Rodinný dům ve Vrbovém, Slovensko
Realizátor: GIT s. r. o., Vrbové
Realizace:  2015
Střecha roku 2015 – Cech strechárov

Šikmá obloukovitá střecha jednoplášťová nevětraná s plechovou drážkovou krytinou na strukturní rohoži. Tepelná izolace puren FAL, tloušťka 2 x 70 mm s oboustranným hliníkem a horní OSB deskou 2x12 mm, do které se kotvila drážková krytina. Kotvení šrouby přes střešní souvrství do nosné železobetonové obloukovité skořepiny s nalepenými stávajícími asfaltovými pásy a novu parozábranou lehkého typu.

Korčuliarský pavilon Košice, Slovensko
Realizátor: Tobákoš, Košice
Realizace: 2014

www.puren.cz