Nejen o této novince jsme si na sklonku listopadu povídali s jednatelem firmy Reflex CZ, s. r. o., Ing. Vítem Gabrielem.

Pane řediteli, jak byste zhodnotil letošní rok z pohledu působení vaší firmy na českém stavebním trhu? Do jaké míry ovlivnilo šíření koronavirové infekce vaši činnost a jaká opatření jste byli nuceni přijmout?

Do prvního kvartálu letošního roku jsme nastoupili ve velkém stylu a zdálo se, že máme nakročeno k velmi dobrému finálnímu výsledku celého roku. Po vypuknutí pandemie koronaviru u nás se však v dalších měsících průběžné výsledky hospodaření postupně korigovaly. Nyní si troufám tvrdit, že s největší pravděpodobností skončíme velmi podobně jako v minulém roce, který pro nás ale byl mimořádně příznivý. Celkově tedy naše výkony hodnotím velmi pozitivně.
Tím, že jsme součástí velkého německého koncernu, jsme museli pochopitelně vzít za své jeho koronavirová opatření. V určitých momentech jsme dokonce podléhali přísnějším interním opatřením, než nařizovala vláda. Celá naše firma měla nastavené interní systémy na práci z domova a po této stránce pro nás omezení nepředstavovalo žádnou komplikaci.

Jak si vaše společnost stojí v oblasti ekonomických ukazatelů v porovnání s minulými roky?

Naše společnost se postupně posouvá k čím dál lepším výsledkům. Radost mám především z toho, že se nám daří na českém trhu prosazovat novinky a vykazovat nárůsty v nově vyvinutých produktech.

Návrhový software Reflex Solutions Pro


Zmiňujete se o novinkách. Přišla vaše společnost v letošním roce s nějakými?

Ano. V letošním roce pokračujeme v distribuci a implementaci novinek, které byly představeny na loňském veletrhu ISH ve Frankfurtu. Jsou to především nové řady deskových výměníků tepla a automaty pro podtlakové odplyňování soustav topení a chlazení (­Servitec). V letošním roce jsme navíc představili nový software pro návrh a dimenzování našich výrobků Reflex Solutions Pro.

Mohl byste blíže charakterizovat návrhový software ­Reflex Solutions Pro?

Jedná se o zásadní vylepšení původní verze návrhového softwaru Reflex Pro, která byla k dispozici v uplynulých letech především v offline verzi. Nový software ­Reflex Solutions Pro je online cloudovým řešením, který je k dispozici v 27 jazycích. S touto novou generací návrhového nástroje mohou být produkty z celého portfolia Reflex individuálně sestaveny a navrženy tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům – od udržování tlaku, odplynění a odlučování až po úpravu vody a doplňování, výměníky tepla, zásobníky pro přípravu TV a akumulační zásobníky. Poprvé je k dispozici jednotné prostředí, které lze použít k návrhu a kombinaci ve všech produktových oblastech a v projektech všech velikostí – od RD až po obytné budovy, komerční objekty a průmyslové podniky.

Odplyňovací automat Servitec S


Jak konfigurační SW pracuje a jaké výsledky je nám schopen zobrazit?


Ať už se jedná o individuální produkt nebo kompletní soustavu, po úvodním výběru ­aplikace od vytápění, chlazení, solární a geotermální energie až po pitnou a užitkovou vodu, se zadávají příslušné parametry soustavy, na jejichž základě Reflex ­Solutions Pro rychle a přesně určí vhodnou konfiguraci. Přehled výsledků zahrnuje také odpovídající specifikace, dokumentaci a BIM data, která lze stáhnout jedním kliknutím. Inteligentní výpočetní mechanismy nabízejí uživateli efektivní podporu pro časově úsporný průběh plánování, například při změně hodnoty tlaku v soustavě vytápění v průběhu návrhu soustavy.

Jaké jsou jeho další výhody?

Reflex Solutions Pro funguje také jako databáze. To umožňuje uživatelům ukládat své vlastní projekty a používat je jako užitečné šablony pro srovnatelné následné projekty. Jako digitální a rychle dostupný nástroj lze Reflex ­S­olutions Pro použít všude. Tím, že je k dispozici v mnoha jazycích, umožní v případě potřeby vytvořit specifikaci i v jiném než českém jazyce. Nový nástroj také obsahuje řadu předem vybraných řešení, která se osvědčila a k jejichž zobrazení je zapotřebí pouze několik základních dat. S těmito předem konfigurovanými aplikacemi lze rychle nalézt perfektní řešení pro vlastní projekt.

Pro koho je tento SW určen a jaké jsou jeho hlavní přínosy?

Software je určen především pro odbornou veřejnost, tedy projektantům, rozpočtářům, topenářům, konstruktérům, kvalifikovaným řemeslníkům, ale samozřejmě ho budou používat pro své výpočty také naši pracovníci.

Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin


Jakou formou ho mohou budoucí uživatelé získat?

Nový návrhový cloudový software je k dispozici zdarma na našich webových stánkách nebo prostřednictvím přímého odkazu rsp.reflex.de. Existuje také jeho jednodušší verze pro mobilní platformy Android a iOS.

S ohledem na váš nový produkt, plánujete v příštím roce školení vašich zákazníků, popř. jinou formu osvěty?

Každoročně se naše společnost účastní školení, které pořádá Společnost pro techniku prostředí – STP. Na jaře 2021 plánujeme měsíční běh po deseti největších městech ČR. Součástí těchto školení budou především ukázky výpočtů pomocí našeho nového softwaru Reflex Solutions Pro. Tímto bych rád pozval jak naše zákazníky, tak i projektanty. Pokud nám jarní pandemická situace neumožní fyzickou přítomnost na školení, zvažujeme i ­online verzi.

Jaké jsou vaše plány pro příští rok? Co říci závěrem?

Rádi bychom dále pokračovali v naší nastavené strategii. Ať už se vyvine situace s pandemií jakkoliv, myslím si, že v současné době jsme již stoprocentně připraveni fungovat digitálně a „vzdáleně“. Velmi si však přeji a těším se, že se vrátíme k přímé a osobní práci s našimi zákazníky, kterou zcela jistě všichni preferujeme.


Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický