Má tři základní prvky:
-  těsnění spáry základová deska/stěna Betoflex Bfx,
-  těsnění spáry stěna/stěna, resp. deska/deska Formax FMX 1000,
-  těsnění plánované spáry ­Formax FMX 3000.

Osazení prvku Formax FMX 1000 - vlevo H < 300 mm, vpravo H > 300 mm (prvek musí být tesařsky dobedněn)


Ke zlepšení těsnicího účinku je těsnicí plech opatřen buď vrstvou bitumenu nebo bentonitu (aktivní vrstva).
Součástí dodávek můžou být i speciální prvky – rohové a koutové tvarovky, případně profilovaný bednicí plech.

Zkoušky systému byly provedeny ve zkušebně MFPA Leipzig a na výsledku této zkoušky bylo vydáno stavební osvědčení STO. Systém je s úspěchem dodáván a montován na mnoha stavbách v České republice i v zahraničí.