Pane řediteli, jak vaše společnost začínala a jaká je její působnost?
Firma Beto-Tech Praha s. r. o. vznikla oficiálně v roce 1996, fakticky ale začala fungovat až v roce 1997, takže v letošním roce opravdu slavíme 25. výročí od zahájení své činnosti. Začínali jsme se dvěma pracovníky a dnes jich máme kolem 25. Firma má sídlo v Praze a výrobní prostory za Prahou, ve Stránčicích. Většinu svých montáží realizujeme v okolí Prahy, ale byli jsme činní také v Hradci Králové, Brně, Plzni, Jihlavě, na Slovensku i v Německu. Prodej našich materiálů probíhá na území celé České republiky.

Jaké je hlavní zaměření společnosti?
Od svého založení působíme na trhu se speciálními prvky pro monolitickou betonáž, zejména s těsněním železobetonových konstrukcí. Koncem 90. let minulého století jsme patřili mezi první firmy, které v ČR zaváděly technologii bentonitových izolací spodní stavby. Od roku 2013 jsme činnost firmy rozšířili o provádění průmyslových podlah, a to zejména systémem DURACON, což je materiál na bázi metylmetakrylátu. Tento systém s výhodou aplikujeme na akcích, kde je třeba zajistit rychlou zatížitelnost pochozí nebo pojížděné plochy jako je tomu např. při opravách podlah při odstávkách výroby. Opravená podlaha je pak po 2 hodinách plně zatížitelná chemicky i mechanicky. Rovněž tak provádíme hydroizolace železobetonových a ocelových konstrukcí technologií PUMA na bázi kombinace polyuretanu a metylmetakrylátu, systémy Matacryl, Vulkem Quick a REPOMA.

Jednatel společnosti Beto-tech - Ing. Tomáš Bydžovský


Na jaké referenční stavby z poslední doby byste rád upozornil a kde se pohybujete nyní?

V loňském roce jsme realizovali moc hezkou zakázku v Kauflandu v Bánské Bystrici, kde se jednalo o generální opravu přímo pojížděné plochy parkoviště, což pro nás byla stěžejní zakázka loňského roku. Všechny práce se prováděly za plného provozu, takže je bylo nutné provádět po etapách tak, aby parkoviště bylo možné i během našich prací používat. Naším úkolem byla oprava finální vrstvy parkoviště, kterou bylo nutné odfrézovat, vyspravit a utěsnit. Plocha tohoto parkoviště je vlastně stropem, pod kterým jsou vnitřní prostory Kauflandu, takže slouží zároveň jako jeho hydroizolační vrstva.
Své práce jsme vloni dokončili také na ústřední ČOV v Praze ­Troji, kde jsme dodávali a montovali kompletní těsnění pracovních a dilatačních spár. Jednalo se zde o desítky kilometrů spár, takže obrovská akce, kterou se nám povedlo úspěšně dokončit a předat investorovi bez jakýchkoliv reklamací.
Na začátku tohoto roku jsme zahájili činnost na stavbě Waltrovka v Radlicích a teď tuto zakázku dokončujeme. Opět se jednalo o velkou zakázku na těsnění pracovních spár, kde jsme dodávali cca 7,5 km různých druhů těsnicích profilů. Pro část tohoto těsnění jsme dnes i výrobcem. Máme své certifikáty na systém Beto-joint a jednotlivé prvky dodáváme pod názvy Formax nebo Bituflex.
Dlouhodobě se také podílíme na stavbách v rozvojovém území kolem Rohanského ostrova. Zajišťovali jsme tam dodávky montáže těsnění pracovních a dilatačních spár objektů DOCK 03, 04 a 05. Teď tam právě začíná další výstavba, kde budeme činní při výstavbě administrativních a bytových objektů Rohan City a Red Court.
Již delší dobu se připravuje také výstavba v okolí Smíchovského nádraží. Pro jejich první objekt jsme zajišťovali dodávky ­materiálu a dá se předpokládat, že bychom se na nové výstavbě v této lokalitě měli opět podílet.  
Ze staveb z dávnější minulosti bych zmínil alespoň velké projekty jako AZ-Tower v Brně, Twin City v Bratislavě nebo River Gardens v Praze. Zajímavou montáží bylo také těsnění spár tunelu mezi starou a novou budovou Národního muzea v Praze.

Takže vaši práci můžeme nalézt jen na velkých stavbách?
Naše činnost je zajímavá v tom, že jsme přítomni na těch největších stavbách, ale zároveň dodáváme materiály i na řadu menších projektů nebo drobných zakázek pro soukromé investory. Spektrum staveb začíná od těsnění spár vznikajících monolitických konstrukcí, přes sanační práce ve stávajících nebo dokončovaných objektech, až po úpravy povrchů v již hotových průmyslových nebo administrativních budovách.


Jak jste byl spokojen s výsledky loňského roku a jak vidíte výhledy toho letošního?

Loňský rok považujeme za velice úspěšný, protože patřil k těm nejlepším v historii firmy. Většina našich zaměstnanců pracuje v exteriéru, kde je jednodušší zajistit všechny bezpečností podmínky, takže nás ani covid nijak nezabrzdil.
Co se týče letošního roku, tak zatím se situace vyvíjí poměrně příznivě. Nevíme, jaký na nás bude mít vliv válka na Ukrajině, ale projekty bytové výstavby, které jsou rozjeté, zatím nikdo neruší ani neomezuje. Dostatek akcí máme domluvených i v oblasti podlah a od stálých zákazníků máme signály, že budou chtít i nadále provádět veškeré naplánované opravy. Takže zatím se vše vyvíjí pozitivně a do budoucna hledíme s optimismem.

Co zajímavého se vás událo v poslední době?
Největší novinkou byla v loňském roce výstavba naší nové haly, přímo zde, v areálu. Stará hala již neodpovídala současným požadavkům společnosti, takže jsme vedle ní postavili halu novou, o rozměrech 12 × 36 m. Jedná se o ocelovou, jednopodlažní halu, založenou na patkách. Konstrukce je provedena z žárově zinkovaných profilů a je kryta trapézovým plechem. V této hale nebude probíhat žádná výroba, budeme v ní pouze kompletovat své výrobky. Původně jsme tuto halu plánovali postavit na úvěr. Nakonec jsme se rozhodli, i díky slušným hospodářským výsledkům, ji postavit za své, což vzhledem k současné finanční situaci na trhu považujeme za velkou výhodu. Teď se ještě musíme zaměřit na postupnou demontáž staré haly, abychom zde získali více prostoru.

V čem se lišíte od konkurence a čím si své zákazníky chcete udržet?
Naši zákazníci velice oceňují to, že na skladě máme plný sortiment materiálů pro prodej i montáže. Pokud má některý z nich větší požadavky, než je obvyklé, jsme schopni díky našim dlouhodobým kontaktům s výrobci rychle zareagovat a tyto materiály dodat nejdéle do 1 týdne. Bohužel se nyní všem zdražují energie a tím také zdražují veškeré materiály. Nicméně se snažíme o to, aby naše zdražení materiálů pokrývalo pouze přímé vstupy, takže naši zákazníci jsou mnohdy příjemně překvapeni, že některé materiály jsme nezdražovali vůbec a některé jen minimálně. To je taky jedním z důvodů, proč se k nám zákazníci rádi vracejí. Z hlediska montáží těsnění je naší velkou výhodou to, že máme několik montážních čet, které jsou navzájem zastupitelné, takže jsme schopni velice pružně reagovat na požadavky zákazníka. Stavba je živý organismus a je nutné se tomu přizpůsobit. Obecně bych ale chtěl říct, že i do budoucna chceme našim zákazníkům a partnerům poskytovat služby, na jejichž kvalitu jsou zvyklí, ale s ještě větším komfortem.    

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač