Nejen pro rodinné domy, ale také v jejich okolí a na zahradě se najde využití pro vodopropustný beton PERVIA od společnosti CEMEX. Ať už plánujete chodníky, cestičky, okolí domu nebo bazénu, tento materiál byl vytvořen proto, aby nejen skvěle doplnil vaše obydlí, ale je také vysoce funkční. Na jeho povrchu se totiž netvoří kaluže, a nehrozí tak jejich zamrznutí. Je vhodný jak pro podkladní konstrukční vrstvy např. pod dlažby, nebo travnaté plochy, tak jako finální vrstva pro chodníky.
Beton vždy byl, je a bude oblíbený materiál na stavbu. Ovšem i on prochází vývojem a jeho vlastnosti se během let mění tak, aby odpovídaly požadavkům zákazníků. Udržitelnost a ochrana přírody se skloňuje ve všech odvětvích, stavebnictví nevyjímaje. Současné klimatické podmínky se projevují buď nedostatkem srážkové vody nebo naopak velmi intenzivními srážkami. Aby byla v krajině zachována vlhkostní rovnováha, je zapotřebí minimalizovat odtok srážkové vody a tuto vodu, pokud možno udržet v místě spádu. Společnost CEMEX proto vyvinula speciální vodopropustný beton PERVIA, který je ideálním materiálem pro okolí rodinného domu i zahradních cest a chodníků.

Beton umožňuje vsakování dešťové vody
Konstrukce vytvořené z betonu PERVIA umožňují velmi efektivně hospodařit s dešťovou vodou a dokáží při vysoké pevnosti betonu propouštět více než 500 l vody za minutu (na ploše 1 m2). Beton navíc zachovává původní vlastnosti terénu s ohledem na vsakování dešťové vody. Je také ideální pro stavbu terasy či podkladu terasy a není potřeba prudké spádování.
Plochy realizované z tohoto betonu umožňují srážkovou ­vodu uschovat ve svém podloží ­nebo tvořit doplněk systému retencí a biotopů. Zároveň zabraňují přímému odtoku povrchové vody do kanalizačního a říčního systému, čímž redukují nejen zahlcení kanalizace, ale také znečištění vodních toků. Plochy z tohoto betonu jsou vhodné pro podkladní konstrukční vrstvy např. pod dlažby, sportovní nebo travnaté plochy. Tato betonová směs navíc umožňuje dešťovým srážkám nebo závlaze propustnost ke kořenům.

Netvoří se na něm námraza
Speciální vodopropustná betonová směs PERVIA se také používá třeba k provádění povrchových vrstev vozovek, parkovišť nebo účelových komunikací. Na povrchu chodníků a dalších zpevněných ploch se díky tomu netvoří kaluže.
Vodopropustný beton také absorbuje méně tepla než běžné hutné povrchy. Mezerovitá struktura vykazuje na povrchu rychlejší tání ledu a sněhu ve srovnání s nepropustnými povrchy. Voda z tajícího sněhu je odváděna svrchní plochou a nenamrzá na povrchu, nedochází tak ke vzniku ledových ploch. Vodopropustné plochy tak vyžadují při zimní údržbě až o 70 % méně posypových materiálů.