„Nová koncepce těchto vzdělávacích programů vyžadovala vybudování školicího střediska přímo v areálu společnosti v Napajedlích. To zahájilo svou činnost v září loňského roku. Optimalizace náplně školení a souvisejících činností pak dala celému procesu nový rozměr,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Stanislav Zátopek ze Studia izolací Fatra, a.s.

Čím se zabývá Studio izolací a jaké je jeho místo v organizační struktuře Fatra, a. s.?

Studio izolací je součástí odboru prodeje hydroizolačních fólií v obchodním úseku akciové společnosti Fatra. Jeho činnosti jsou zaměřeny na:
•    technickou podporu prodeje – odborné poradenství v oblasti povlakových hydroizolací,
•    návrhy a posouzení proti-radonových opatření,
•    návrhy a posouzení mechanického kotvení střešních povlakových krytin,
•    zpracování atypických detailů apod.,
•    zpracování technické dokumentace (konstrukční a technologické předpisy) v řízeném režimu,
•    školení aplikačních firem a odborné veřejnosti v rámci pravidelných i mimořádných školení (tuzemské i zahraniční subjekty),
•    spolupráce s vlastními i externími odbornými útvary při testování nových materiálů,
•    praktické ověřování nových aplikačních technologií a systémů,
•    kontroly a odborná posouzení aplikací povlakových hydroizolací přímo na konkrétních zakázkách,
•    spolupráce při řešení reklamací,
•    spolupráce s oddělením marketingu (veletrhy, prezentace, odborné články, akviziční činnost apod.),
•    další speciální činnosti (zahraniční šéfmontáže, překlady odborných textů, propagační videa, spolupráce při zákaznických i technických auditech atd.).

Jaké konkrétní produktové skupiny patří do vaší kompetence?

Studio izolací se zaměřuje především na segment hydroizolačních fólií a to ve všech systémech od střešních plášťů, hydroizolací spodních částí staveb po speciální hydroizolace proti vodě tlakové – dvouvrstvé hydroizolace s aktivním kontrolním a sanačním systémem, jednovrstvé hydroizolace s pasivním kontrolním systémem a možností sanace, inženýrské stavby – hydroizolace tunelů, vodních nádrží atd. Okrajově spolupracujeme se segmentem podlahových krytin.

Mohl byste je specifikovat podrobněji?

Pro každý jednotlivý hydroizolační systém je vypracován příslušný konstrukční předpis, kde jsou uvedeny materiálové specifikace, hlavní konstrukční zásady, technologie provádění a ve výkresové části pak řešeny profilové detaily ve formátu PDF. Veškerá dokumentace je pravidelně aktualizována a vedena v řízeném režimu společnosti. Soubor teoretických poznatků a praktických zkušeností respektuje platnou legislativu a opírá se o aktuální technické informace z oboru.

Jaké důvody vás vedly k vybudování školicího střediska a jaká je jeho reálná podoba?

Hlavním důvodem bylo soustředění vzdělávacího programu pro nové i existující realizační firmy povlakových hydroizolací přímo do sídla naší společnosti v Napajedlích. Další zlepšování kvality školení pak bylo možné pouze vybudováním nového školicího centra, které zajistí stejnou kvalitu pro všechny účastníky a rozšíří možnosti prezentace o nové aktivity. Jedná se zejména o prohlídku výrobních linek hydroizolačních fólií a centrálních laboratoří.
Kvalita technického vybavení školicího střediska je na vysoké úrovni a umožňuje lektorům i absolventům jeho využívání pro teoretickou i praktickou část školení. Jednotlivé prostory pro teoretickou a praktickou výuku jsou řešeny tak, aby zajistily prostorový komfort a bezpečné pracovní podmínky pro 24 osob.
Součástí školicího střediska je prostorná lobby vybavená sedacím nábytkem a samoobslužnou kuchyňskou linkou umožňující přípravu nápojů a občerstvení dle vlastní volby.
Nastavení optimální teploty a výměny vzduchu v celém prostoru střediska zajišťuje centrální klimatizační systém. Nezávislá klimatizace je instalována v učebně, kde se předpokládá větší koncentrace osob. Samostatné sociální zařízení je vybaveno současnou zdravotní technikou včetně sprchových boxů.
Školicí středisko je dislokováno v klidové zóně budovy, bez rušivých vlivů výroby, s přímým napojením na nákladní výtah, což usnadňuje manipulaci s materiálem pro provoz střediska.

Je školicí středisko vybaveno i pro praktické ukázky?

Školicí středisko má samostatný prostor pro praktické vyučování vybavený pracovními stoly pro cca 20 osob. V rámci praktické části školení je účastníkům k dispozici nejmodernější svařovací zařízení pro svařování plastů, vybavení pro zkoušení a testování kvality svarů a další nářadí a pomůcky včetně důmyslných maket pro důkladné procvičení dovedností nabytých při školení. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena samostatným odsávacím zařízením pro odvádění kouře ze svařovacího procesu.

Kdy byla školení zahájena a jak probíhají?

Školení nových aplikačních firem byla ve školicím středisku zahájena v září loňského roku. Od té doby je využíváno pro zahraniční i tuzemské firmy. Celkem již proběhlo cca 15 školení a firemních akcí, které prověřily fungování střediska a iniciovaly drobné úpravy v technickém zázemí. Školicí program je koncipován jako dvoudenní s rozdělením na teoretickou a praktickou část. Součástí školení je rovněž představení svařovací techniky, možnost prohlídky výrobních linek a centrálních laboratoří.

Jaké jsou vaše plány na nejbližší období?

V průběhu února a března jsou v rámci školení nových aplikačních firem naplánována další školení českých zájemců v počtu dvou běhů a 5 školení zahraničních subjektu v počtu 4 polských a jedné rumunské firmy. Ve 2. čtvrtletí tohoto roku plánujeme dovybavení školicího střediska fotogalerií systémových aplikací, novou svařovací technikou a úpravu vstupní části.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541,
763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111
fax: 577 502 555
e-mail: info@fatra.cz
www.fatra.cz