V letošním roce oslavila již své 20. výročí na stavebním trhu a to je jistě důvod k malému bilancování. Navštívili jsme proto jednatele společnosti, Ing. Tomáše Bydžovského, a požádali jej o tento rozhovor.

Pane řediteli, jak vaše společnost začínala a jak se vyvíjely její obraty?

Firma Beto-Tech Praha s. r. o. vznikla oficiálně v roce 1996, fakticky fungovat ale začala až v roce 1997, takže v letošním roce opravdu slavíme 20 let od zahájení své činnosti. Začínali jsme se dvěma pracovníky a dnes máme přibližně dvacet stálých spolupracovníků – techniků a montážníků. Obraty společnosti stabilně rostly až do hospodářské krize v letech 2009-2012, kdy se rapidně snížil objem stavebních zakázek. Od té doby se náš obrat opět každoročně mírně zvyšuje a nyní se pohybuje na úrovni 30-40 miliónů korun ročně.

Ing. Tomáš BydžovskýJaké je hlavní zaměření společnosti?

Od svého založení působíme na trhu se speciálními prvky pro monolitickou betonáž, zejména s těsněním železobetonových konstrukcí. Koncem 90. let minulého století jsme patřili k firmám, které v ČR zaváděly technologii bentonitových izolací spodní stavby. Od roku 2013 jsme činnost firmy rozšířili o provádění průmyslových podlah, a to zejména systémem DURACON, což je materiál na bázi metylmetakry­látu. Tento systém s výhodou aplikujeme na akcích, kde je třeba zajistit rychlou zatížitelnost pochozí nebo pojížděné plochy jako je tomu např. při opravách podlah při odstávkách výroby. Opravená podlaha je pak po 2 hodinách plně zatížitelná chemicky i mechanicky. Rovněž tak provádíme hydroizolace železobetonových a ocelových konstrukcí technologií PUMA na bázi kombinace polyuretanu a metylmetakrylátu, systémy Matacryl, Vulkem QuickREPOMA. Pro tuto oblast činnosti jsme museli doplnit jak odborné pracovníky, tak i příslušnou techniku a nářadí.

Jaká je působnost společnosti?

Firma má sídlo v Praze a vzhledem k aktivitě investorů se většina obratů realizuje v Praze. Nicméně už od počátku své činnosti se firma neomezuje na Prahu a své zákazníky zásobuje zbožím po celé České republice. Rovněž montáže a sanace probíhají kromě Prahy i v dalších místech ČR, jako např. v Hradci Králové, Brně, Plzni, ­Jihlavě nebo na Slovensku a montovali jsme i v Německu v Drážďanech.

Na jakých referenčních stavbách můžeme vaše materiály najít?

Naše činnost je zajímavá v tom, že jsme přítomni na nejrůznějších objektech a stavbách. Máme za sebou velké projekty z poslední doby jako např. AZ-Tower v Brně, Twin City v Bratislavě nebo River Gardens či Waltrovka v Praze. Zároveň dodáváme své materiály i na řadu menších projektů nebo drobných zakázek pro soukromé investory. Spektrum staveb začíná od těsnění spár vznikajících monolitických konstrukcí přes sanační práce ve stávajících nebo dokončovaných objektech až po úpravy povrchů v již hotových průmyslových nebo administrativních objektech. V současné době je s přehledem naší největší zakázkou těsnění spár na objektu Ústřední čistírny odpadních vod v Praze, kde jsme práce zahájili již na jaře minulého roku a stále probíhají ve značném objemu. Jako zakázku rozsahem sice nesrovnatelně menší, nicméně přesto zajímavou, bych zmínil těsnění spár tunelu mezi starou a novou budovou Národního muzea v Praze.Jak vidíte výhled letošního roku?

Již teď se dá říct, že letošní rok vypadá poměrně příznivě a měli bychom překonat obrat loňského roku. Pokračujeme tak v mírném růstu z posledních let, což je pro stabilitu firmy hodně důležité.

Na jakých stavbách byste se rádi podíleli v nejbližší budoucnosti?

Všichni, kdo se ve stavebnictví pohybují, dobře vědí, ­jaká ­výstavba se v Praze projektuje a připravuje. Hovoří se o výstavbě nových čtvrtí u ­Smíchovského nádraží, v Bubnech nebo ­okolo ­Masarykova nádraží, chystá se další trasa metra a další tunely. To vše jsou projekty, které se v nejbližší budoucnosti budou určitě realizovat a my jsme přesvědčeni, že naše materiály a technologie by na nich mohly najít své uplatnění.

Jak se na tyto zakázky připravujete?

Vzhledem k rostoucímu objemu prodejů těsnění spár a požadavků zákazníků na pružnější dodávky jsme se rozhodli zajistit si vlastní výrobu některých prvků, což je pro nás úplně nová situace a výzva. Rovněž připravujeme výstavbu nové, víceúčelové haly a přebudování celého areálu firmy tak, aby poskytoval ještě lepší zázemí jak našim pracovníkům, tak i zákazníkům, kteří si odebírají zboží přímo u nás na firmě. Tyto dva body, stabilizace vlastní výroby a přestavba areálu firmy, jsou našimi nejdůležitějšími úkoly pro nejbližší období. Chceme našim zákazníkům a partnerům i nadále poskytovali služby, na jejichž kvalitu jsou zvyklí, ale s ještě větším komfortem.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

Beto-Tech Praha s.r.o.
Ovesná 4, 109 00 Praha 10
tel: 274 877 879
e-mail: info@beto-tech.cz
www.beto-tech.cz