Nové betonové překlady v U-profilu se dodávají v tloušťkách 200, 250 a 300 mm a jejich základní výška je 250 mm. Únosnosti překladů budou dostatečné pro běžná zatížení od stropů odpovídající rozponům 6-7 metrů.

V U-profilu je osazen a zabetonován výztužný trigon, známý také ze stropních nosníků Ytong, který se na stavbě jen dovyztuží a dobetonuje na požadovanou celkovou konečnou výšku překladu 450 nebo 500 mm. Výztuž přesáhne výšku U-profilu o 180 mm a s dobetonávkou výšky 200 nebo 250 mm bude součástí stropní konstrukce nebo ztužujícího věnce.

Hlavní výhoda nových poloprefabrikovaných betonových nosných překladů spočívá ve zrychlení pracovního procesu a snížení množství betonářských prací. Díky použitému U-profilu Ytong je částečně eliminován tepelný most a zároveň je sjednocen podklad pod omítky, což následně zrychlí a zjednoduší následné práce při omítání stěn.

Podrobné informace naleznete na www.xella.cz.