„Široké spektrum služeb, velká odbornost podložená zkušenostmi a dlouholetou praxí nás řadí mezi špičku na našem trhu i v zahraničí. Naší prioritou i nadále zůstává poskytování kvalitních, odborných a především bezpečných služeb,“ říká Miroslav Stehlík, jednatel a majitel společnosti ­FASTRA, s. r. o.

Jak hodnotíte letošní rok z pohledu ekonomiky ­firmy? Událo se něco důležitého v uplynulé době?

Letošní výsledky vidím pozitivně navzdory situaci na trhu a vzrůstajícím cenám materiálů i energií. Obrat naší firmy se pohybuje přes hranici 100 mil. Kč/rok. Společnost zaměstnává více jak 40 pracovníků a jejich počet kontinuálně roste. Bohužel v současné době na trhu není obecně dostatek lidí, kvalitních už vůbec ne.
Počátkem letošního roku došlo ke změně v majetkové struktuře společnosti, kdy jsem se stal jejím majoritním vlastníkem a zároveň ji zastupuji jako jednatel. Výkonným ředitelem firmy je Ing. Pavel Holý, MBA.

Miroslav Stehlík, jednatel a majitel společnosti Fastra s. r. o.


Mohl byste nám říci, jaké jsou hlavní aktivity vaší firmy?

Činnost naší společnosti v oblasti servisu produktovodů se dělí do dvou kategorií. První z nich je tvorba komplexních řešení, která se používají při práci na produktovodech pod tlakem média v prostředí s nebezpečím výbuchu. V této oblasti klademe maximální důraz na bezpečnost našich produktů. Zabýváme se vývojem a výrobou speciálních zařízení, která umožňují provádět balonování, stoplování, navrtávání, řezání a další podobné úkony na produktovodech, aniž by docházelo k úniku média.
Druhou kategorií je vlastní obchodní činnost. Zabýváme se prodejem nejen našich výrobků a zařízení, ale i ostatních komponentů a výrobků potřebných pro servisní činnosti na produktovodech. V rámci této činnosti zastupujeme na českém trhu i některé zahraniční firmy. Ve spolupráci s projektanty a stavebními firmami zajišťujeme též komplexní dodávky materiálu přímo na stavby.

Působíte jen u nás nebo i na zahraničních trzích?

Kromě tuzemského ­trhu pů­sobíme historicky nejdéle na Slovensku, dále v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku a v Německu. Letos zahajujeme spolupráci v Chorvatsku, na Ukrajině a dalších trzích.

Působnost společnosti Fastra s. r. o.


Pojďme se blíže podívat na produktové portfolio vaší firmy. Lze jej nějak rozdělit? Jaké konkrétní produkty dodáváte na náš trh?

Dodáváme zařízení pro navrtávání potrubí, které slouží zejména k vrtání otvorů do potrubí, aniž by docházelo k úniku média. Jednotlivá zařízení se liší svým provedením a účelem použití (materiál navrtávaného potrubí – ocel, plast, kamenina, litina atp., maximální tlak média v potrubí a průměr navrtávaného otvoru).
Zařízení pro uzavírání potrubí slouží k přechodnému uzavírání průtoku média v potrubí. V našich zařízeních je uzavření prováděno vložením uzavíracího balonu nebo pryžového rozpěrného prvku přes navrtaný otvor do potrubí. Ostatní zařízení a přípravky vyráběné naší společností slouží k podpoře komplexního a bezpečného provádění servisních úkonů na produktovodech.
Nerad bych opomenul široký sortiment komponentů pro potrubí z oceli i plastu včetně doplňkového sortimentu nářadí a různých přípravků. Jedná se o tvarovky vlastní výroby jako jsou navrtávací, balonovací a stoplovací tvarovky. Dodáváme také spojovací přesuvky, izolační spoje atd. V neposlední řadě nabízíme komponenty pro realizaci průchodů instalací do objektů a bezpečnostní armatury pro rozvod plynu v budovách, např. termické protipožární armatury.

Zařízení STOPL-S2-F1 DN300 PN40


Představili jste v uplynulé době nějaké novinky? V jakém ohledu jsou zajímavé a co přinesou vašim zákazníkům?

Žhavou novinkou je souprava STOPL-S2-F1 DN300 PN40, která slouží k přechodnému přerušení průtoku média v potrubí DN300 (o jmenovité světlosti v rozmezí 297–312 mm, závislé na síle stěny) a její hlavní výhodou je práce na potrubí s tlakem v rozmezí 0–40 barů. Princip zařízení je ­odlišný od předcházejících typů. Souprava je dimenzována na vysoké tlaky, testována dle ČSN a TPG a chráněna patentem. Alternativou k výše uvedenému zařízení je souprava ­STOPL-S2-F2 pro rozměr potrubí až do DN500 s uzavíraným tlakem až 16 barů.
Mezi další novinky patří stlačovadlo PE potrubí vyvinuté ve spolupráci s firmou Gasnet nebo nízkotlaké balonovací zařízení. Snažíme se pružně reagovat na požadavky provozovatelů plynovodů.

Jaké služby zajišťujete pro vaše partnery?

V oblasti služeb pro naše zákazníky provádí naši kvalifikovaní pracovníci speciální práce jako jsou navrtávání, uzavírání či výřezy potrubí s pomocí našich zařízení. K provádění těchto činností vlastníme též příslušná oprávnění a certifikáty. Již od počátku naší činnosti se spolupodílíme na tvorbě předpisů.
Naše společnost vlastní několik patentů a celou řadu užitných vzorů. Je certifikována dle ISO 9001:2015 v rozsahu: „Vývoj, výroba, prodej a poprodejní servis speciálních zařízení pro úkony na produktovodech a realizace těchto úkonů na potrubních systémech.“

Speciální uzavírací balony


Mohl byste zmínit několik nejzajímavějších projektů z poslední doby, na kterých jste se podíleli? V čem byly náročné?

Velmi zajímavou akcí bylo přerušení průtoku plynu (stoplování) na vysokotlakém plynovodu DN 500 u Vysokého Mýta, jehož provozovatelem, resp. koncovým odběratelem našich služeb, je firma GasNet, s. r. o. Práce byla provedena nově vyvinutým zařízením STOPL-S-F1 DN 500 za sníženého provozního tlaku 5 bar. Veškeré práce proběhly úspěšně, díky čemuž mohla realizační firma I. SPZ, s. r. o. bezpečně provést požadované odstranění odvodňovače. Použití našeho stoplovacího zařízení STOPL-S-F1 pro uzavírání VTL potrubí za sníženého tlaku nabízí bezpečné, jednoduché a levné řešení.
V květnu letošního roku jsme provedli dočasné uzavření průtoku plynu naším stoplovacím zařízením na výstupním PE potrubí d400 z regulační stanice Turgeněvova v Brně za účelem výměny kulového uzávěru za šoupě. Tato práce byla provedena technologií unikátní nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Jedná se o zařízení ­STOPL-S-F1 DN400 v provedení pro plastová potrubí se speciální PE stoplovací tvarovkou d400. Tato PE tvarovka d400 vznikla v našem vývojovém oddělení na základě dlouhodobých zkušeností našich specialistů. Je unikátní zejména svou velikostí dimenze d400. Ke správné funkci této stoplovací tvarovky bylo zapotřebí navrhnout jedinečnou konstrukci, díky níž byla tvarovka této dimenze spolehlivě a bezpečně uchycena k PE potrubí. Uvedením stoplovací tvarovky PE d400 na trh se otevírají nové možnosti servisních prací na potrubí PE d400, které doposud nebylo možné realizovat z důvodu absence této tvarovky.
Pokud byste se chtěli na vlastní oči podívat, jak se provádí stoplování, dočasné uzavírání či navrtávání, můžete zhlédnout archiv videí a animací.

Přerušení průtoku plynu na VTL plynovodu DN 500 u Vysokého Mýta


Co vás v poslední době nejvíce trápí v souvislosti s vaší činností?

Několikrát jsem se v uplynulé době setkal s tím, že o nákupu námi vyráběných zařízení rozhodují lidé, kteří dané problematice rozumí jen velmi málo. Dávají pak přednost konkurenci, která nabídne nižší cenu, bohužel na úkor bezpečnosti, která v našem oboru musí být na prvním místě!

Kam bude směřovat další vývoj vaší společnosti?

I nadále se budeme snažit zvyšovat parametry našich zařízení a poskytovat zákazníkům kvalitní služby. Chceme nabídnout naše stoplovací zařízení a příslušenství pro produktovody větších průměrů a působení vyšších tlaků ruku v ruce s maximální bezpečností.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický