Rozsáhlé aktivity firmy v této oblasti by se daly rozdělit do dvou kategorií.

První z nich je tvorba komplexních řešení spojených s problematikou technologií, které se používají při práci na produktovodech pod tlakem média v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zde je kladen maximální důraz na bezpečnost všech produktů. Firma se zabývá vývojem a výrobou speciálních zařízení, jenž umožňují provádět balonování, stoplování, navrtávání, řezání a další podobné úkony na produktovodech, aniž by docházelo k úniku média. V této sféře dosáhla, nejen díky dlouholeté praxi, velkých úspěchů jak v ČR, tak i v zahraničí. Neméně důležitou roli však hrají služby. Kvalifikovaní pracovníci společnosti FASTRA zabezpečují dodávky servisních činností prováděných zařízeními jak vlastní výroby, tak i jinými technologiemi, např. TDW, TECPESA apod. Pro jejich provádění samozřejmě vlastní příslušná oprávnění a certifikáty.

Druhou kategorií je vlastní obchodní činnost, v jejíž rámci se společnost zabývá prodejem svých výrobků a zařízení, ale i ostatních komponentů a výrobků potřebných pro servisní činnosti na produktovodech. Na českém trhu firma zastupuje také vybrané zahraniční společnosti. „Ve spolupráci s projektanty a stavebními firmami zajišťujeme též komplexní dodávky materiálu přímo na stavby. Kromě toho jsme schopni dodat i unikátní systémy, které slouží k přechodnému uzavření různých potrubí a šachet nebo kompletní protipovodňové zabezpečení budov,“ říká jednatel společnosti Miroslav Stehlík. Na všechny výše uvedené činnosti pak navazuje pořádání různě zaměřených odborných školení a přednášek.

Domovní přípojky typu HSP
Potřebujete zhotovit prostup přípojky plynu nebo vody obvodovou zdí? Použijte domovní přípojky typu HSP od firmy FASTRA! Tyto kombinované domovní přípojky topných plynů a vody jsou chráněny proti korozi a vybaveny ochrannou trubkou PE pro montáž a ukotvení do zdi s patentovaným závitovým drážkováním.

Výhodou těchto přípojek je zabezpečení proti vytržení (např. bagrem), plynotěsnost či rychlá a jednoduchá montáž přes navrtaný otvor ve zdivu. Kompletní, továrně zhotovená ocelová domovní přípojka s navařeným kulovým kohoutem (Schuck, typ SK…GT) nebo bez něj je opatřena chráničkou z PE. V základním provedení je nabízena s plně zapouzdřenou přechodkou PE-ocel. Domovní přípojky typu HSP jsou dodávány v tuhém nebo flexibilním provedení. Je možné je připojit vně objektu na potrubí z HD-PE nebo z oceli (HSPST, HSPFLEX). Kulové kohouty (přímé nebo rohové) lze připojit pomocí závitů, přírubou, volnou přírubou, šroubením nebo přivařením. Navíc je jejich povrch chráněn kompletní antikorozní úpravou nástřikem PE nebo RAL. Kohout může být také vybaven protipožární pojistkou FIRE-SAFE. Domovní přípojky HSP splňují požadavky vyhlášky 137/1998 Sb., EN 1775, TPG 704 01 a ostatních předpisů.

FASTRA, s. r. o.
280 02, Libenice 30 – Skalka, Kolín 2
tel.: 321 720 258
e-mail: info@fastra.cz, www.fastra.cz