Využili jsme této příležitosti a požádali o rozhovor jednatele společnosti, pana Miroslava Stehlíka.

Třicet let od založení firmy je poměrně dlouhá doba. ­Mohl byste krátce zrekapitulovat uplynulé období?
Naši činnost jsme zahájili před třiceti lety jako obchodní partner německé firmy, která se zabývala podobným sortimentem. O několik let později, kdy nás již kvalita a rozsah produkce našeho původního německého partnera zcela neuspokojovala, jsme se vydali vlastní cestou vývoje a produkce zařízení sloužících k uzavírání především plynovodů, ale i dalších produktovodů a potrubních systémů. V současné době se naše firma profesionálně zabývá vývojem, výrobou a dodávkami spojenými s bezpečným prováděním servisních činností na všech typech produktovodů, jako jsou plynovody, vodovody, ropovody, kanalizační systémy apod. Dodáváme speciální zařízení, která umožňují provádět balonování, stoplování, navrtávání, řezání nejiskřivou metodou a další podobné úkony na produktovodech, aniž by docházelo k úniku média.
Široké spektrum odborných ­služeb podložené zkušenostmi a dlouholetou praxí nás řadí mezi špičku v oboru nejen na našem trhu, ale i v zahraničí, kde také působíme.

Setkali jsme se na vaší akci Fastra Cup 2022. Pro koho je tato akce především určena?
Tradiční setkání Fastra Cup, která má za sebou již více než 20 ročníků (pozn.: v minulosti jsme ji pořádali i 2× za rok), je určeno především pro naše obchodní partnery ze strany našich zákazníků, ale také dodavatelů.

Jednatel společnosti Fastra, s.r.o. - Miroslav Stehlík


Co byste řekl k programu? Na co se pozvaní hosté mohli těšit?
Naše celodenní akce začala již ráno snídaní formou rautu. Kolem 10. hodiny jsme si společně s našimi partnery připili a rozkrojili narozeninový dort symbolizující 30. výročí. Třiceti let se přece jen nedožije každá firma. Okolo půl jedenácté přítomní golfisté, kteří jsou spíše v menšině oproti dalším pozvaným hostům, vyrazili na tzv. Srandacup o putovní pohár. Ostatní účastníci, kteří golf pravidelně nehrají, si mohli vyzkoušet golfové údery jako např. odpaly (driving), přihrávky na green a putting, jež byly součástí tzv. Golfové akademie. Výkony byly hodnoceny a nejlepší následně odměněny, stejně jako u hráčů golfového Srandacupu.
Narozeninová party nabídla také zábavnou sekci, na které byla k vidění např. ukázka čínského bojového umění s meči a vějíři Tai Ji. Hosté si také mohli vyzkoušet střelbu z luku, kuše nebo foukačky/flusačky a hod na terč hvězdicemi, sekerami či speciálními noži. Podvečerní/večerní oslava pak za doprovodu živé hudby pokračovala grilováním prasátka a ochutnávkou vín.

V rámci Fastra Cupu 2022 jste mj. představili několik novinek, které byly po celou dobu akce vystaveny. Mohl byste zmínit, o jaká zařízení šlo, pro jaké účely jsou vhodná a jaké jsou jejich hlavní benefity pro zákazníky?
Většina konkurenčních firem stále používá pro uzavírání vysokotlakých potrubí osvědčenou tradiční technologii stoplování, která byla vyvinuta před lety v USA. My jsme se rozhodli jít vlastní cestou a přes počáteční jednoduché ruční nízkotlaké a středotlaké balonovací zařízení, přes středotlaké stoplovací zařízení jsme se dostali na špičku, poněvadž se nám podařilo vyvinout opravdu inovativní technologii stoplování vysokotlakého potrubí. Naše technologie se odlišuje od stávajících metod novým konstrukčním systémem uzavírání potrubí, kdy jsme schopni jedním univerzálním zařízením pokrýt širokou škálu tlaků, od nízkých přes střední až po vysoké. V současné době disponujeme stoplovacím zařízením do DN 300 a pracujeme na vývoji další řady pro DN 350 – 500.
Největším benefitem naší firmy pro zákazníky je to, že provádíme vlastní vývoj zařízení, prodej, servis a školení, ze kterých získáváme okamžitou zpětnou vazbu promítající se zpět do vývoje. Tento uzavřený kruh nás neustále motivuje k inovacím a k úspěchu tak vede celou naši společnost.


Mohl byste se zmínit o poslední realizaci stoplování vysokotlakého potrubí?
Naše poslední realizace je poměrně čerstvá. Proběhla ve druhém říjnovém týdnu v Lomnici nad Popelkou pro největšího distributora plynu v Česku – společnost GasNet, s.r.o. Ve spolupráci s firmou Kubík a.s., která zde ­realizovala výměnu trasového uzávěru na vysokotlakém potrubí rozměru DN 100 a DN 300, jsme úspěšně provedli uzavření potrubí s bypassem pomocí naší stoplovací soustavy. V návaznosti na pozitivní ohlasy našich zákazníků musím konstatovat, že se jim tato technologie zamlouvá a jsou s ní velmi spokojeni.

Inovujete nejen vaše zařízení, ale také zázemí. Jaké investice jste provedli v uplynulé době?
V letošním roce nám přibyla nová dílna, kde se vyrábí různé produkty z latexu jako například duše do našich balónů. Dále jsme rekonstruovali dílenské prostory a zázemí pro naše pracovníky. Rovněž investujeme do pořízení nových strojů, abychom mohli výrobu speciálních produktů přesunout do našeho areálu.

Co byste si přál pro dalších 30 let?
Do budoucna se budeme snažit zvyšovat parametry našich zařízení a poskytovat zákazníkům stále prvotřídní kvalitu služeb. V oblasti vývoje našich stoplovacích zařízení a příslušenství bychom rádi směřovali k možnosti uzavírání potrubí větších průměrů a působení vyšších tlaků médií, vždy samozřejmě s ohledem na maximální bezpečnost práce, která je v našem oboru rozho­dující.
Přestože neustále rekonstruujeme stávající areál firmy, mé soukromé přání je vybudovat do budoucna nové moderní výrobní haly.

 

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický