„Naše zařízení umožňují provádět balonování, stoplování, navrtávání, řezání nejiskřivou metodou a další podobné práce na produktovodech tak, aby nedocházelo k sebemenšímu úniku média. Dlouholetá praxe, zkušenosti a široké spektrum služeb nás řadí mezi špičku v oboru nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ říká v úvodu našeho setkání jednatel společnosti Miroslav Stehlík.

Vývoj a výroba stoplovacích zařízení na střední i vysoké tlaky
Na začátku se firma specializovala na nízké a střední tlaky, balony a balonovací soupravy. Postupem času se činnost zaměřila také na střední a vysoké tlaky. V současné době je doménou firmy vývoj a výroba stoplovacích zařízení pro uzavírání středotlakých a vysokotlakých plynovodů. Technologický vývoj směřuje k čím dál vyšším tlakům a rozměrům produktovodů. „V současné době disponujeme vysokotlakou stoplovací soustavou do DN 350, ale také v dimenzi DN 500, a doplňujeme další dimenze, které na trhu nejsou zcela běžné. Obrovskou výhodou našeho stoplovacího zařízení je variabilita (schopnost se do jisté míry přizpůsobit anomáliím potrubí, jako je např. ovalita), a to díky speciálnímu konstrukčnímu systému našeho zařízení, který je odlišný od většiny konkurenčních,“ podotýká M. Stehlík.

Unikátní technologie výroby přesných PE elektrotvarovek na PE potrubí
Fastra, jako jedna z mála firem na světě, v uplynulé době vyvinula vlastní patentovanou technologii výroby přesných elektrotvarovek na stoplování produktovodů a na realizaci odboček o stejných průměrech PE potrubí. Tyto tvarovky se vyrábí na moderním na zakázku vyvinutém obráběcím centru v nové výrobní hale. Zároveň prochází několikanásobným vývojem a velmi náročnými zkouškami jak ve státní zkušebně, tak v rámci firmy, ve kterých úspěšně odolávají extrémně vysokým tlakům, jež mnohonásobně převyšují maximální tlaky, které by v daném potrubí vůbec mohly být. „V naší republice se používá potrubí jen v určitých dimenzích. Naproti tomu v zahraničí existují i jiné rozměry potrubí, které s pomocí našich na míru vyrobených tvarovek umíme velmi rychle opravit, a pružně tak reagovat na požadavky našich zákazníků. To, co jsme v minulosti museli řešit subdodávkou, která trvala cca 3-5 měsíců, jsme dnes schopni zrealizovat do 2 týdnů,“ vysvětluje M. Stehlík.
V oblasti průmyslu realizuje společnost zakázky u produktovodů s vysokými teplotami médií, která jsou mnohdy velmi ­agresivní. K úspěšnému a rychlému zvládnutí požadavků zákazníků z oblasti průmyslu napomáhá vlastní gumárenská a latexová výroba vhodných produktů pro různé typy médií.

Zajímavé realizace z ČR i zahraničí
V letošním roce proběhla úspěšná realizace, resp. uzavření vysokotlakého potrubí DN 150, v rafinerii v Litvínově, kde došlo k havarijnímu stavu na potrubí obsahující C4 frakci, což je směs zkapalněných uhlovodíků, ze kterých se vyrábí mj. kaučuk. Je to těkavá, extrémně hořlavá a vznětlivá látka s karcinogenními účinky. Bylo zde potřeba co nejrychleji zasáhnout. Díky vlastní výrobě pryže se během jednoho týdne podařilo vyvinout a vyrobit gumárenskou směs, ze které byl následně rychle zhotoven nový uzavírací prvek odolný vůči této látce. Potrubí bylo uzavřeno a okamžitě proběhlo vyříznutí problematické části potrubí. Mezi další referenční realizace z oblasti petrochemického průmyslu patří např. práce v Srbsku, Polsku, Lotyšsku, Litvě, Chorvatsku, Ukrajině, Maďarsku nebo Německu.

Letos v létě ­zaměstnanci Fastry pracovali také v rakouských ­Alpách s výhledem na údolí ledovce Stubai, kde proběhlo stoplování na přeložce atypického rozměru potrubí PE d315 a PE d280. Před několika dny proběhla oprava atypického potrubí na Ukrajině, kde se ukázalo, jakou výhodou je disponovat va­riabilní stoplovací soustavou.

VTL stoplovací soustavu pro DN 350 firma vyvinula speciálně kvůli výstavbě dálnice D35, která v budoucnu spojí Hradec Králové s Mohelnicí. Právě na této stavbě se objevuje tento rozměr potrubí, a proto firma přizpůsobila svůj vývoj a výrobu této významné stavbě.

V současné době probíhají práce v rámci pravidelné údržby na potrubí v JE Temelín.

Rozšíření výrobních prostor v rámci stávajícího areálu
V uplynulém období společnost v rámci stávajícího areálu investovala do rekonstrukce další z budov, díky níž došlo k rozšíření stávajících prostor cca o 800 m2. Největší část moderních prostor slouží pro výrobu speciálních tvarovek, které zde vznikají na spe­cializovaných obráběcích centrech. Zároveň budova nabízí několik nových kanceláří pro stávající i nové zaměstnance firmy.
„V září u nás navíc zdárně proběhly zkoušky našich uzavíracích zařízení při použití vodíku (20% i 100­%), který je velkým tématem poslední doby. Tyto testy se uskutečnily za účasti našich partnerů, firem GasNet, s.r.o., Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a EG.D, a.s.,“ říká závěrem jednatel firmy Miroslav Stehlík.

Ing. Jiří Zahradnický