U zrodu této výjimečné stavby stály jako vždy ty nejlepší lidské vlastnosti. Jsou jimi odvaha, kreativita, týmová spolupráce, vize a velká chuť udělat něco velkého a nového, co přetrvá generace. Dnes novou budovu vinařství tvoří celkem tři vzájemně propojené celky s odlišným způsobem využití. Do průčelí je situováno návštěvnické centrum, v centrální části se nachází výrobní zázemí vinařství a poslední část tvoří kancelářské prostory.

Konstrukční modul tvoří mohutná betonová žebra ve tvaru klenby


Na jakém nápadu se zrodil budoucí koncept stavby, tak na to jsme se již zeptali ­spoluautora architektonického návrhu ­pana Ing. Arch. Ondřeje ­Chybíka z architektonického studia ­CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ­ARCHITECTS s. r. o. Ten k tomu poznamenává: „Realizaci tohoto díla pomohla velká souhra náhod. O tom, že Vinařství LAHOFER plánuje vybudovat nové centrum, jsme se dozvěděli z novin. Krátce na to jsme se spojili s jednatelem firmy panem Stanislavem Lancouchem a nabídli mu, že pro něj uděláme objemovou studii. Že zkusíme vymyslet něco, co by ho přesvědčilo, aby nám tu práci dal,” vysvětluje Ondřej Chybík.

Po třech schůzkách byla odsouhlasená konečná podoba vinařství, kterou tvoří na poměry české architektury naprosto nekonvenční organická budova vycházející z motivů moravské krajiny lemované vinohrady. Stavba je zasazená do stávající vinice v mírném svahu.

Vinařství LAHOFER se na Znojemsku již nyní stalo novým nejen turistickým, ale také kulturním magnetem


Konstrukční modul, který tvoří mohutná betonová žebra ve tvaru klenby, vychází z šířky vinného řádku a prochází celým domem. V reprezentativní návštěvnické části dochází ke kolmému průniku vinohradu a archetypálního zaklenutého prostoru, který přímo odkazuje na vinné sklepy v tomto regionu. Výroba vína je rozdělená do dvou hmot, celkový objem vinařského domu tak působí horizontálním odlehčeným dojmem uvnitř krajiny.

Maximální důraz byl kladený na kvalitu a barevnost betonu

Hlavním reprezentativním a veřejnosti dostupným prostorem vinařství je návštěvnické centrum. Tvoří jej prezentační místnost s veškerým zázemím a vinný sklep. Zdejším interiérům dominují výhradně přírodní materiály, kterými jsou beton, dřevo a sklo. Ústřední prostor zaujme mohutnou klenbou z betonu, která svým tvarem evokuje tradiční architekturu moravských vinných sklípků. O bezproblémové zajištění dodávek transportbetonu v požadované kvalitě a množství pro tuto stavbu se postarala od ledna 2018 do února 2019 betonárna společnosti TBG BETONMIX ve Znojmě, která je členem skupiny Českomoravský beton. Na začátku stavby byl ze strany investora a architekta kladený velký důraz na barevnost betonu. Pro řešení pohledové betonové konstrukce byl z jejich strany požadovaný beton v co nejsvětlejším odstínu bez přidaného pigmentu. Ing. Aleš Florián ze společnosti TBG BETONMIX k tomu říká: „Pro tento účel si investor, architekt a výrobce betonu ve spolupráci s technologem z akreditované laboratoře spol. BETOTECH nadefinovali a odzkoušeli na betonové konstrukci v suterénu budoucího vinařství čtyři možné vzorky pohledového betonu různých odstínů šedi k výběru. Následně byl zvolený ze strany architektů beton z portlandského cementu CEM 42,5 R s příměsí vápence pro řešení pohledových betonových konstrukcí na oblouky, sloupy a skořepinu objektu,“ upřesňuje Ing. Aleš Florián a jedním dechem dále dodává: „Na stavbu nového sídla ­Vinařství LAHOFER jsme následně v průběhu dvou let výstavby vyrobili a dodali osm druhů betonu v celkovém množství 1 521 m3.“

O bezproblémové zajištění dodávek transportbetonu v požadované kvalitě a množství pro tuto stavbu se postarala od ledna 2018 do února 2019 betonárna společnosti TBG BETONMIX ve Znojmě, která je členem skupiny Českomoravský beton.


V současné době je již areál vinařství v plném provozu. Na to, jak je se zbrusu novými prostory spokojen investor, jsme se již zeptali obchodního a marketingového ředitele Vinařství LAHOFER, pana Ing. Daniela Smoly. Ten k tomu poznamenává: „Co se týče technologie výroby a toku vinařského materiálu, tak ostré zkoušky potvrdily, že jsme připraveni na letošní výrobu. Pracovní prostředí, které nám poskytují nové administrativní prostory, pro nás znamená kvalitativní skok o 100 %. Kupříkladu, zatímco dříve jsme seděli v budově u cesty sousedící s autobazarem, dnes se přes prosklenou fasádu našeho nového sídla díváme do našich rozlehlých vinic. Co však zcela předčilo naše očekávání, je náš zbrusu nový prostor pro návštěvníky a amfiteátr. Po částečném uvolnění koronavirových opatření jsme zde uspořádali pár koncertů, které byly okamžitě vyprodané a setkaly se skutečně velkým ohlasem.“

Hlavním reprezentativním a veřejnosti dostupným prostorem vinařství je návštěvnické centrum


A jak se návštěvníkům líbí architektura nového návštěvnického centra a jaký přínos má atraktivní stavba nového vinařství pro region Znojemska?

„V našem novém návštěvnickém centru proběhlo již několik úspěšných degustací našich vín a opravdu jsem se nikdy nesetkal s jinou než pozitivní reakcí. Co se týče vaší druhé otázky, pak musím říci, že naše vinařství se na Znojemsku již nyní stalo novým nejen turistickým, ale také kulturním magnetem,“ uzavírá naše povídání o zrodu další nové netradiční stavby na našem území Ing. Daniel Smola z Vinařství ­LAHOFER.

Ivo Románek

Foto: Radek Úlehla, Pavel Barták, Jan Veselý